ČSN EN 61439-3

Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)