Přehled kategorií

Použití RFID, tedy Radio-Frekvenční Identifikace, se dnes skloňuje především ve spojitosti s průmyslovou sběrnicí IO-Link, která propojuje čtecí a zapisovací RFID hlavy s interfacovým modulem.

Každá moderní automatizovaná aplikace potřebuje správně identifikovat, analyzovat nebo kontrolovat různé parametry zpracovávaných či přepravovaných výrobků. Tak jak lidé využívají svůj zrak pro zkoumání předmětů, se kterými mají pracovat, tak i automatizované aplikace potřebují mít svůj „zrak“.

Portfolio integrovaného systému strojového vidění od B&R nyní zahrnuje i Smart kameru, která umí kombinovat více funkcí strojového vidění v reálném čase.

Interakce různých částí a komponent systému Murrelektronik IO-Link je koordinovaná. To znamená, že do cloudu lze snadno a nezávisle na systému přenést jakýkoli signál.

Výrobní procesy a systémy jsou stále složitější, shromažďuje se stále více dat a propojuje se do sítě. IO-Link je pro tyto procesy tím nejvhodnějším společníkem. Komunikační standard vytváří transparentnost od úrovně snímač-aktor až po cloud.

Prediktivní údržba je důležitým nástrojem, jak se vyhnout neplánovaným odstávkám strojů. Společnost LAPP představuje k tomuto účelu nový systém ETHERLINE® GUARD, který monitoruje životnost datových kabelů ohrožených selháním v sítích automatizační techniky založených na ethernetu.

Požadavky kladené na bezpečnostní omezování pracovního prostoru průmyslových robotických zařízení uvádějí harmonizované normy ČSN EN ISO 10218-1 a ČSN EN 10218-2.

Průmyslové roboty a průmyslové systémy robotu představují závažná nebezpečí, zvláště jsou-li instalovány a integrovány do robotických buněk a linek. Nebezpečí jsou často jedinečná pro každý systém robotu.

Digitalizace a inovace je mantra, která dnes rezonuje při projektování bezpečné automatizace a robotizace. Vše začíná už při návrhu nového nebo úpravě stávajícího výrobního systému, nebo-li výrobní linky.

Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller, PLC) byl původně navržen a vyvinut v roce 1968 pro společnost General Motors (GM) pro nahrazení pevně zapojených reléových logických obvodů.

Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller, PLC) byl původně navržen a vyvinut v roce 1968 pro společnost General Motors (GM) pro nahrazení pevně zapojených reléových logických obvodů.

Výrobní procesy se neustále přehodnocují a hledají se způsoby, jak zvýšit produktivitu a snížit náklady. Nakonec to bylo zavedení průmyslové automatizace, které změnilo způsob, jakým se takové efektivity dosahuje.

Zabezpečení strojů je důležitým krokem k zajištění hladkého chodu každého výrobního zařízení, a to od výroby strojů přes výrobu dílů až po mobilní robotiku.

Společnost Turck jako jeden z mála výrobců širokého sortimentu automatizační techniky vyvinula kompletní skupinu kapalinových snímačů, která detekuje všechny čtyři měřené proměnné – průtok, tlak, teplotu a hladinu.

V dubnu 2021 uvedla společnost Micro-Epsilon na trh horkého kandidáta na novinku roku vlastního produktového portfolia. Tento dlouho připravovaný kamerový senzor byl zařazen do produktové kategorie surfaceCONTROL, kterou kompletně redefinuje a udává jí zcela nový rozměr.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Najdete nás na Facebooku

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!