Zásady ochrany před účinky tepla dle normy ČSN 33 2000-4-42 ed. 2

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

S příchodem technologického pokroku a stále se zvyšujícími požadavky na výkon a efektivitu elektrických zařízení roste i riziko vzniku požárů způsobených jejich provozem.

Abychom zajistili bezpečnost a ochránili nejen majetek, ale i lidské životy, je klíčové věnovat pozornost normám, které definují zásady ochrany před účinky tepla. Jednou z takových norem je ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla, která klade důraz na prevenci požárů vyvolaných elektrickými zařízeními.

ucinky tepla 2024 1

Ochrana před účinky tepla (tedy před požárem) spočívá v tom, aby elektrické zařízení nebylo příčinou vzniku požáru. Vždy musíme dodržovat požadavky norem a také se musíme řídit pokyny výrobce daného zařízení. Příčinou požáru může být například funkční selhání ochranných přístrojů, akumulace tepla v zařízení, nadproud, přepětí nebo úder blesku. Neopomenout nesmíme ani lidský faktor, jako je nesprávná montáž zařízení, který hraje nemalou roli v příčinách vzniku požárů.
V případě, že teplota na povrchu zařízení dosáhne nebezpečné hodnoty, musíme zajistit, aby zařízení bylo umístěno na hmotě, která je z hlediska požáru dostatečně odolná, nebo je oddělena od stavebních konstrukcí přepážkou. Další možností je zajištění bezpečného unikání tepla v dostatečné vzdálenosti od konstrukcí z hořlavého materiálu.

ucinky tepla 2024 2
Materiály krytu elektrického zařízení musí vydržet nejvyšší teplotu, která může být v tomto zařízení vyvolána. Pokud se elektrické zařízení, u kterého existuje riziko nebezpečné akumulace tepla, např. svítidlo, nachází v blízkosti hořlavých materiálů stavební konstrukce budovy, musíme zajistit, aby bylo od takových stavebních prvků dostatečně vzdáleno a hořlavá konstrukce nebyla vystavena nebezpečné teplotě.
V budovách, jejichž stavební konstrukce podporují šíření požáru, musíme zajistit, aby elektrická instalace nemohla šířit požár. Použijeme například krabice a kryty určené do dutých stěn a k nim odpovídající silové ohniodolné a oheň retardující kabely.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku