ČSN EN 60947-2 ed. 4

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe