Úvod do novinek čtvrté edice normy ČSN EN 50110-1 ed. 4

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Norma ČSN EN 50110-1, která je klíčová pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních, prošla revizí naposledy v květnu 2015.

Čtvrtá edice této normy přináší řadu aktualizací a zlepšení, která mají za cíl nejen zvýšit bezpečnost pracovníků, ale také usnadnit pochopení a aplikaci pravidel v praxi. Norma se vztahuje na všechny typy elektrických zařízení a pokrývá široké spektrum činností včetně instalace, údržby, oprav a demontáže. Představme si podrobněji, co nová edice přináší.

Zásadní změny a vylepšení v ČSN EN 50110-1 ed. 4

Zjednodušení terminologie
Nová edice klade důraz na zjednodušení a vyjasnění pojmu odpovědných osob a úrovní odpovědnosti, což by mělo přispět k lepší orientaci v oblasti povinností a pravomocí jednotlivých pracovníků.

Přesnější definice
Kapitola 3 byla podrobena revizi s cílem upřesnění a zlepšení definic klíčových termínů, což usnadňuje aplikaci normy v praxi a snižuje prostor pro chyby způsobené nejasnostmi.

ČSN EN 50110 1 2024 1

Zavedení pojmu dohledu
Nově je v normě vysvětlen a zahrnut pojem dohled, který specifikuje, jaké úrovně supervize jsou vyžadovány při různých typech prací.

Vylepšení provozních postupů
Kapitola 5 byla vylepšena s cílem poskytnout jasnější a detailnější přehled o provozních postupech, což pomáhá zefektivnit běžné pracovní procesy.

Detailnější pravidla pro pracovní postupy
Kapitoly 6.1.1, 6.2. 6.3 a 6.4 byly raktualizovány o další informace týkající se pracovních postupů pro práce bez napětí, práce pod napětím a práce v blízkosti živých částí. Navíc byla přidána kapitola 6.4 s informacemi ohledně práce mimo zónu s živými částmi, což vše zvyšuje bezpečnost práce.

Přesunutí důležizé tabulky
Důležité tabulky, jako je tabulka A.1 doporučených vzdáleností DL a DV, byly přesunuty z informativní přílohy A do normativní podkapitoly 4.11.2, což zvyšuje jejich důležitost a zřetelnost.

Ergonomická hlediska
Byl doplněn odstavec A.4, který se zaměřuje na ergonomii při práci, což je důležité pro zdraví a pohodu pracovníků.

ČSN EN 50110 1 2024 2

Abecední seznam definovaných pojmů
Zavedení tohoto seznamu usnadňuje hledání a orientaci v definicích, což je praktické zejména pro nové uživatele normy.

Aktualizace odkazů
Revize zahrnuje také aktualizaci normativních odkazů, což zajišťuje soulad s dalšími relevantními normami a předpisy.

Celkově ČSN EN 50110-1 ed. 4 přináší významné technické i redakční změny, které mají za cíl nejen zvýšit úroveň bezpečnosti pracovníků, ale také zjednodušit a zpřehlednit pravidla pro práci na elektrických zařízeních. Díky těmto změnám by měla být norma efektivnější a snadněji aplikovatelná v praxi.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku