ČSN EN 50110-1 ed. 3

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky