Tematický plán časopis

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Časopis vychází s periodicitou 1x měsíčně. Každé z těchto 12 vydání má nosné tematické zaměření na níže uvedená témata.

Rok 2023

číslotematické zaměřenídatum uzávěrkydatum vydání
Leden
 • Inteligentní (systémové) elektroinstalace a systémy
 • Převodníky průmyslových sběrnic
 • Komunikační sítě, průmyslový Ethernet, IO-Link (průmyslové sběrnice)
 • Průmysl 4.0, Internet věcí
 • Přehled produktů na trhu: IO-Link master moduly
06.01.2023 12.01.2023
Únor
 • Osvětlovací technika (světelné zdroje, osvětlení, stmívací zařízení, signální světelné zdroje, apod.)
 • Software v automatizační technice, energetice a elektrotechnice (výrobní informační systémy, řízení výroby, monitorovací systémy, projekční a vizualizační software)
 • Optické technologie (FTTH a FTTB)
 • Přehled produktů na trhu: Nouzové LED osvětlení
06.02.2023 13.02.2023
Březen
 • Elektroinstalační technika (jističe, proudové chrániče, AFDD, zásuvky, vypínače, spínače, rozvodnice, elektroinstalační lišty apod.)
 • Elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Přehled produktů na trhu: Obloukové ochrany
10.03.2023 15.03.2023
Duben
 • Kvalita elektrické energie (kompenzaci účiníku, měření kvality el. energie, monitorování el. energie)
 • GSM řízení a dálkové monitorování
 • Elektromobilita (elektromobily, nabíjecí systémy,...)
 • Alternativní zdroje energie (fotovoltaické a větrné elektrárny, ostrovní systémy,...)
 • Přehled produktů na trhu: Panelové analyzátory sítě
05.04.2023 14.04.2023
Květen
 • Kabely a vodiče (silové kabely, instalační kabely, flexibilní kabely, apod.)
 • Svorky, konektory a kabelová technika
 • Zařízení pro železniční dopravu
 • Kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky
 • Přehled produktů na trhu: Protahovací pera
09.05.2023 13.05.2023
Červen
 • Zabezpečovací technika a systémová technika budov
 • VN napětí (odpojovače, izolátory, trafostanice)
 • Transformátory, měřicí transformátory a senzory
 • Identifikační systémy a průmyslové značení
 • Přehled produktů na trhu: Napěťové transformátory
05.06.2023 13.06.2023
Červenec
 • Strojní zařízení a jejich bezpečnost (ovládací prvky, spínače, ovladače, závory, relé...)
 • Hromosvody (bleskosvody) a materiál pro uzemnění
 • Spínací technika (relé, stykače, spínače,...)
 • Elektromechanické prvky a systémy
 • Přehled produktů na trhu: Multifunkční časová relé
04.07.2023 11.07.2023
Srpen
 • Průmyslové roboty, robotika, manipulátory a vakuová technika
 • Průmyslové počítače, programovatelné automaty PLC a řídicí systémy, HMI, operátorské panely
 • Přehled produktů na trhu: Tlačítka nouzového zastavení
 04.08.2023  10.08.2023
Září
 • Pohony a motory (servopohony, lineární a krokové motory, synchronní a asynchronní motory), výkonová elektronika, kompresory, hydraulika a pneumatika
 • Převodovky, brzdy, spojky
 • Řízení polohy a pohybu, ochrana motorů (ovládací a ochranné prvky, regulátory)
 • Měniče frekvence
 • Přehled produktů na trhu: Frekvenční měniče
 04.09.2023  11.09.2023
Říjen
 • Měřicí a zkušební technika, zkušebnictví a kalibrace
 • Průmyslové topení a chlazení
 • Rozváděče, rozváděčová technika a datacentra
 • Přehled produktů na trhu: Klešťové multimetry
 05.10.2023  11.10.2023
Listopad
 • Měření a regulace odběru elektrické energie (elektroměry, smart grid,...)
 • Zálohování elektrické energie (Záložní zdroje, dieselagregáty, UPS, baterie)
 • Napájecí zařízení (spínané síťové zdroje, napájecí transformátory, síťové filtry, sledování proudové zátěže)
 • Přehled produktů na trhu: 1 fázové UPS záložní zdroje
 03.11.2023  10.11.2023
Prosinec
 • Senzorová technika (senzory, čidla, snímače, akční členy)
 • Převodníky vstupních signálů
 • Měření neelektrických veličin (měření mechanických, optických a chemických veličin)
 • Přehled produktů na trhu: Termokamery
 05.12.2023  11.12.2023

Přehled produktů na trhu jsou produkty vložené do tabulek přehledů produktů se základními parametry, a mají vždy dané téma. Základní parametry se vyplňují do tabulek, které jsou připravené a zasílané na vyplnění redakcí časopisu. I v těchto tabulkách jsou vloženy skryté hypertextové odkazy, pro možnost přechodu čtenáře/zájemce na webové stránky či kontaktní e-mail společnosti.