Tematický plán časopis

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Časopis vychází s periodicitou 1x měsíčně. Každé z těchto 12 vydání má nosné tematické zaměření na níže uvedená témata.

Rok 2019

číslotematické zaměřenídatum uzávěrkydatum vydání
Leden
 • Inteligentní (systémové) elektroinstalace a systémy
 • Převodníky průmyslových sběrnic
 • Komunikační sítě, průmyslový Ethernet (průmyslové sběrnice)
 • Průmysl 4.0, Internet věcí
 • Přehled produktů na trhu: Průmyslové Ethernet Switche
07.01.2019 10.01.2019
Únor
 • Osvětlovací technika (světelné zdroje, osvětlení, stmívací zařízení, signální světelné zdroje, apod.)
 • Software v automatizační technice, energetice a elektrotechnice (výrobní informační systémy, řízení výroby, monitorovací systémy, projekční a vizualizační software)
 • Optické technologie (FTTH a FTTB)
 • Přehled produktů na trhu: Nouzové osvětlení
06.02.2019 08.02.2019
Březen
 • Elektroinstalační technika (zásuvky, vypínače, spínače, rozvodnice, elektroinstalační lišty a krabice, apod.)
 • Elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Měřicí technika pro telekomunikace a radiotelekomunikace
 • Přehled produktů na trhu: Obloukové ochrany AFDD
04.03.2019 08.03.2019
Duben
 • Kvalita elektrické energie (kompenzaci účiníku, měření kvality el. energie, monitorování el. energie)
 • GSM řízení a dálkové monitorování
 • Elektromobilita (elektromobily, nabíjecí systémy,...)
 • Alternativní zdroje energie (fotovoltaické a větrné elektrárny, ostrovní systémy,...)
 • Přehled produktů na trhu: Multimetry a analyzátory sítě
05.04.2019 09.04.2019
Květen
 • Kabely a vodiče (silové kabely, instalační kabely, flexibilní kabely, apod.)
 • Svorky, konektory a kabelová technika
 • Zařízení pro železniční dopravu
 • Kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky
 • Přehled produktů na trhu: Průmyslové konektory
06.05.2019 10.05.2019
Červen
 • Zabezpečovací technika a systémová technika budov
 • Trafostanice, transformátory, měřicí transformátory a senzory
 • Identifikační systémy a průmyslové značení (RFID, identifikační kamerové a optické systémy, strojové vnímání, snímače obrazu, průmyslové značící systémy)
 • Přehled produktů na trhu: Přístrojové transformátory proudu
05.06.2019 10.06.2019
Červenec
 • Strojní zařízení a jejich bezpečnost (ovládací prvky, spínače, ovladače, závory, relé...)
 • Hromosvody (bleskosvody) a materiál pro uzemnění
 • Spínací technika (relé, stykače, spínače,...)
 • Elektromechanické prvky a systémy
 • Přehled produktů na trhu: Multifunkční časová relé
05.07.2019 09.07.2019
Srpen
 • Průmyslové roboty, robotika, manipulátory a vakuová technika
 • Průmyslové počítače, programovatelné automaty PLC a řídicí systémy, HMI, operátorské panely
 • VN napětí (odpojovače, izolátory, transformátory, trafostanice)
 • Přehled produktů na trhu: Bezpečnostní PLC
 05.08.2019  10.08.2019
Září
 • Pohony a motory (servopohony, lineární a krokové motory, synchronní a asynchronní motory), výkonová elektronika, kompresory, hydraulika a pneumatika
 • Převodovky, brzdy, spojky
 • Řízení polohy a pohybu, ochrana motorů (ovládací a ochranné prvky, regulátory)
 • Měniče frekvence
 • Přehled produktů na trhu: Frekvenční měniče
 02.09.2019  10.09.2019
Říjen
 • Měřicí a zkušební technika, zkušebnictví a kalibrace
 • Průmyslové topení a chlazení
 • Rozváděče, rozváděčová technika a datacentra
 • Přehled produktů na trhu: Měřiče zemních odporů
 04.10.2019  13.10.2019
Listopad
 • Měření a regulace odběru elektrické energie (elektroměry, smart grid,...)
 • Zálohování elektrické energie (Záložní zdroje, dieselagregáty, UPS, baterie)
 • Napájecí zařízení (spínané síťové zdroje, napájecí transformátory, síťové filtry, sledování proudové zátěže)
 • Přehled produktů na trhu: Třífázové elektroměry
 04.11.2019  08.11.2019
Prosinec
 • Snímací a regulační technika (senzory, čidla, snímače, akční členy)
 • Převodníky vstupních signálů
 • Měření neelektrických veličin (měření mechanických, optických a chemických veličin)
 • Přehled produktů na trhu: Ultrazvukové senzory
 04.12.2019  09.12.2019

Přehled produktů na trhu jsou produkty vložené do tabulek přehledů produktů se základními parametry, a mají vždy dané téma. Základní parametry se vyplňují do tabulek, které jsou připravené a zasílané na vyplnění redakcí časopisu. I v těchto tabulkách jsou vloženy skryté hypertextové odkazy, pro možnost přechodu čtenáře/zájemce na webové stránky či kontaktní e-mail společnosti.

Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.