Tematický plán časopis

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Časopis vychází s periodicitou 1x měsíčně. Každé z těchto 12 vydání má nosné tematické zaměření na níže uvedená témata.

Rok 2021

číslotematické zaměřenídatum uzávěrkydatum vydání
Leden
 • Inteligentní (systémové) elektroinstalace a systémy
 • Převodníky průmyslových sběrnic
 • Komunikační sítě, IO-Link, průmyslový Ethernet, průmyslové sběrnice
 • Průmysl 4.0, Internet věcí
 • Přehled produktů na trhu: IO-Link Master
06.01.2021 12.01.2021
Únor
 • Osvětlovací technika (světelné zdroje, osvětlení, stmívací zařízení, signální světelné zdroje, apod.)
 • Software v automatizační technice, energetice a elektrotechnice (výrobní informační systémy, řízení výroby, monitorovací systémy, projekční a vizualizační software)
 • Optické technologie (FTTH a FTTB)
 • Přehled produktů na trhu: Nouzové LED osvětlení
05.02.2021 10.02.2021
Březen
 • Elektroinstalační technika (zásuvky, vypínače, spínače, rozvodnice, elektroinstalační lišty a krabice, apod.)
 • Elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
 • Měřicí technika pro telekomunikace a radiotelekomunikace
 • Přehled produktů na trhu: Obloukové ochrany AFDD
04.03.2021 12.03.2021
Duben
 • Kvalita elektrické energie (kompenzaci účiníku, měření kvality el. energie, monitorování el. energie)
 • GSM řízení a dálkové monitorování
 • Elektromobilita (elektromobily, nabíjecí systémy,...)
 • Alternativní zdroje energie (fotovoltaické a větrné elektrárny, ostrovní systémy,...)
 • Přehled produktů na trhu: PQ monitory
06.04.2021 12.04.2021
Květen
 • Kabely a vodiče (silové kabely, instalační kabely, flexibilní kabely, apod.)
 • Svorky, konektory a kabelová technika
 • Zařízení pro železniční dopravu
 • Kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky
 • Přehled produktů na trhu: Modulární průmyslové konektory pro zatížení nad 16 A
05.05.2021 13.05.2021
Červen
 • Zabezpečovací technika a systémová technika budov
 • Trafostanice, transformátory, měřicí transformátory a senzory
 • Identifikační systémy a průmyslové značení (RFID, identifikační kamerové a optické systémy, strojové vnímání, snímače obrazu, průmyslové značící systémy)
 • Přehled produktů na trhu: Pohybová čidla
04.06.2021 13.06.2021
Červenec
 • Strojní zařízení a jejich bezpečnost (ovládací prvky, spínače, ovladače, závory, relé...)
 • Hromosvody (bleskosvody) a materiál pro uzemnění
 • Spínací technika (relé, stykače, spínače,...)
 • Elektromechanické prvky a systémy
 • Přehled produktů na trhu: Multifunkční časová relé
07.07.2021 13.07.2021
Srpen
 • Průmyslové roboty, robotika, manipulátory a vakuová technika
 • Průmyslové počítače, programovatelné automaty PLC a řídicí systémy, HMI, operátorské panely
 • VN napětí (odpojovače, izolátory, transformátory, trafostanice)
 • Přehled produktů na trhu: Spolupracující roboty
 05.08.2021  13.08.2021
Září
 • Pohony a motory (servopohony, lineární a krokové motory, synchronní a asynchronní motory), výkonová elektronika, kompresory, hydraulika a pneumatika
 • Převodovky, brzdy, spojky
 • Řízení polohy a pohybu, ochrana motorů (ovládací a ochranné prvky, regulátory)
 • Měniče frekvence
 • Přehled produktů na trhu: Frekvenční měniče
 03.09.2021  14.09.2021
Říjen
 • Měřicí a zkušební technika, zkušebnictví a kalibrace
 • Průmyslové topení a chlazení
 • Rozváděče, rozváděčová technika a datacentra
 • Přehled produktů na trhu: Klešťové multimetry
 04.10.2021  13.10.2021
Listopad
 • Měření a regulace odběru elektrické energie (elektroměry, smart grid,...)
 • Zálohování elektrické energie (Záložní zdroje, dieselagregáty, UPS, baterie)
 • Napájecí zařízení (spínané síťové zdroje, napájecí transformátory, síťové filtry, sledování proudové zátěže)
 • Přehled produktů na trhu: Jednofázové záložní zdroje
 05.11.2021  9.11.2021
Prosinec
 • Senzorová technika (senzory, čidla, snímače, akční členy)
 • Převodníky vstupních signálů
 • Měření neelektrických veličin (měření mechanických, optických a chemických veličin)
 • Přehled produktů na trhu: Radarové senzory
 06.12.2021  10.12.2021

Přehled produktů na trhu jsou produkty vložené do tabulek přehledů produktů se základními parametry, a mají vždy dané téma. Základní parametry se vyplňují do tabulek, které jsou připravené a zasílané na vyplnění redakcí časopisu. I v těchto tabulkách jsou vloženy skryté hypertextové odkazy, pro možnost přechodu čtenáře/zájemce na webové stránky či kontaktní e-mail společnosti.