Metody chlazení transformátorů a jejich vliv na efektivitu a životnost transformátorů

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Transformátory jsou klíčovou součástí elektrických energetických systémů, které umožňují změnu napětí elektrické energie pro její efektivní přenos a distribuci.

Během provozu transformátorů se však část elektrické energie mění na teplo, což může vést k přehřívání a snížení účinnosti zařízení. Efektivní chlazení transformátorů je proto zásadní pro jejich spolehlivý a dlouhodobý provoz. Tento článek se zaměřuje na různé metody chlazení transformátorů a jejich vliv na efektivitu a životnost těchto zařízení.

Chlazení transformátorů lze rozdělit do dvou hlavních kategorií: chlazení vzduchem (air cooling) a chlazení kapalinou (liquid cooling). Každá z těchto kategorií má několik variant, které se liší svou účinností a komplexností.

Chlazení vzduchem

Přírodní vzduchové chlazení (ONAN)
Přírodní vzduchové chlazení, známé také pod zkratkou ONAN (Oil Natural Air Natural), je nejjednodušší a nejméně nákladnou metodou chlazení. Tento způsob chlazení využívá přirozenou cirkulaci chladícího oleje uvnitř transformátoru. Transformátor je obklopen chladícím olejem, který přirozeně cirkuluje kolem vinutí díky rozdílným teplotám. Teplo generované během provozu transformátoru se přenáší z vinutí do oleje, který následně stoupá vzhůru. Olej pak předává teplo na okolní vzduch prostřednictvím chladiče nebo žebrovaného povrchu transformátoru, čímž dochází k ochlazení oleje, který klesá a znovu vstupuje do vinutí, aby proces opakoval.

Výhody:

 • Nízké náklady na instalaci a údržbu: Tento systém nevyžaduje žádné složité mechanické součásti jako čerpadla nebo ventilátory, což snižuje náklady na instalaci a údržbu.
 • Jednoduchá konstrukce: Absence pohyblivých částí zjednodušuje konstrukci a zvyšuje spolehlivost systému.

Nevýhody:

 • Omezená chladící kapacita: Tento systém není schopen účinně chladit transformátory s vysokým výkonem, kde je generováno velké množství tepla.
 • Závislost na teplotě okolního vzduchu: Efektivita tohoto chlazení je značně ovlivněna teplotou okolního vzduchu. V horkém prostředí může být chlazení méně účinné.

Nucené vzduchové chlazení (ONAF)
Nucené vzduchové chlazení, označované jako ONAF (Oil Natural Air Forced), využívá ventilátory k urychlení proudění vzduchu kolem chladičů transformátoru. Tento systém kombinuje přirozenou cirkulaci chladícího oleje (podobně jako u ONAN) s přidáním nuceného proudění vzduchu, které je zajištěno ventilátory. Ventilátory zvyšují účinnost přenosu tepla z chladiče do okolního prostředí, což vede k efektivnějšímu chlazení transformátoru.

Výhody:

 • Vyšší chladící kapacita oproti ONAN: Díky ventilátorům je tento systém schopen odvádět více tepla, což umožňuje chlazení transformátorů s vyšším výkonem.
 • Možnost regulace chladícího výkonu podle potřeby: Ventilátory mohou být zapínány a vypínány dle aktuálních požadavků na chlazení, což umožňuje efektivnější využití energie a optimalizaci provozních podmínek.

Nevýhody:

 • Vyšší provozní náklady kvůli spotřebě energie ventilátory: Provoz ventilátorů vyžaduje dodatečnou energii, což zvyšuje celkové provozní náklady systému.
 • Potřeba údržby ventilátorů: Ventilátory a další mechanické součásti vyžadují pravidelnou údržbu, aby bylo zajištěno jejich správné fungování a dlouhá životnost.

Celkově lze říci, že volba mezi přírodním a nuceným vzduchovým chlazením závisí na specifických požadavcích a provozních podmínkách transformátoru. Pro menší transformátory s nižšími nároky na chlazení může být přírodní vzduchové chlazení (ONAN) dostatečné, zatímco pro větší transformátory s vyššími tepelnými ztrátami je vhodnější použít nucené vzduchové chlazení (ONAF).

chlazeni transfomatoru 2024 1

Chlazení kapalinou

Přírodní cirkulace (ON)
Přírodní cirkulace chladící kapaliny (oleje) označená jako ON (Oil Natural) je metoda chlazení, při které olej přirozeně cirkuluje mezi transformátorem a chladičem bez potřeby mechanických čerpadel. Tento způsob je obdobou přírodního vzduchového chlazení (ONAN), avšak s vyšší účinností díky lepšímu přenosu tepla skrze kapalinu.
Základní princip této metody spočívá v tom, že olej ohřátý během provozu transformátoru stoupá vzhůru díky rozdílu hustoty. Ohřátý olej přechází do chladiče, kde předává teplo okolnímu prostředí a následně ochlazený olej klesá zpět dolů k vinutí transformátoru, kde proces opakovaně probíhá.

Výhody:

 • Vyšší účinnost oproti vzduchovému chlazení: Kapalina má obecně lepší tepelnou vodivost než vzduch, což umožňuje efektivnější přenos tepla.
 • Stabilní chladící výkon: Přírodní cirkulace chladící kapaliny zajišťuje konstantní chlazení bez potřeby mechanických částí, což zvyšuje spolehlivost systému.

Nevýhody:

 • Omezená chladící kapacita pro velké transformátory: Tento systém nemusí být dostatečně účinný pro velké transformátory s vysokým výkonem a velkým množstvím generovaného tepla.
 • Potřeba pravidelné kontroly kvality chladící kapaliny: Olej použitý jako chladící kapalina musí být pravidelně kontrolován a udržován v dobrém stavu, aby byla zajištěna jeho účinnost a zabráněno případným problémům s kontaminací nebo degradací.

Nucená cirkulace (OF)
Nucená cirkulace chladící kapaliny (Oil Forced), zkráceně OF, využívá čerpadla k zajištění nuceného oběhu chladící kapaliny skrze systém transformátoru. Tento typ chlazení je účinnější než přírodní cirkulace, protože čerpadla umožňují rychlejší a kontrolovanější pohyb kapaliny, což vede k efektivnějšímu odvodu tepla.
Systém OF zahrnuje mechanická čerpadla, která zajišťují konstantní oběh chladící kapaliny mezi transformátorem a externím chladičem. Olej je čerpadlem nucen procházet chladičem, kde dochází k efektivnímu přenosu tepla na okolní vzduch nebo vodu, a následně se vrací zpět k transformátoru.

Výhody:

 • Vysoká chladící kapacita: Díky nucenému oběhu kapaliny je tento systém schopný efektivně chladit i velké transformátory s vysokým výkonem.
 • Možnost regulace chladícího výkonu: Čerpadla mohou být nastavena tak, aby regulovala rychlost oběhu kapaliny podle aktuálních potřeb chlazení, což zvyšuje flexibilitu a efektivitu systému.

Nevýhody:

 • Vyšší náklady na instalaci a provoz: Složitější konstrukce a potřeba mechanických čerpadel zvyšují celkové náklady na instalaci a provoz tohoto systému.
 • Potřeba údržby čerpadel a dalších součástí systému: Mechanické součásti, jako jsou čerpadla, vyžadují pravidelnou údržbu a kontrolu, aby bylo zajištěno jejich správné fungování a dlouhá životnost systému.

Celkově lze říci, že volba mezi přírodní a nucenou cirkulací chladící kapaliny závisí na specifických požadavcích transformátoru a jeho provozních podmínkách. Přírodní cirkulace (ON) je vhodná pro menší a středně velké transformátory, kde je důležitá jednoduchost a nízké náklady, zatímco nucená cirkulace (OF) je ideální pro větší transformátory s vysokými nároky na chlazení a regulaci teploty.

chlazeni transfomatoru 2024 2

Vliv chlazení na efektivitu a životnost transformátorů

Výběr správné metody chlazení má významný vliv na celkovou efektivitu a životnost transformátorů. Efektivní chlazení zajišťuje, že teplota vinutí a dalších klíčových součástí transformátoru zůstává v optimálním rozmezí, což minimalizuje riziko poškození izolace a ztráty výkonu.
Vysoké teploty urychlují stárnutí izolačních materiálů, což vede ke zkrácení životnosti transformátoru. Zajištění adekvátního chlazení proto nejen zvyšuje provozní efektivitu, ale také prodlužuje životnost zařízení, což má pozitivní ekonomický dopad.

Závěr

Optimalizace chlazení transformátorů hraje klíčovou roli v jejich efektivitě a životnosti. Volba mezi přírodními a nucenými metodami chlazení, ať už vzduchovým nebo kapalinovým, závisí na konkrétních provozních podmínkách a požadavcích. Každá metoda má své výhody a nevýhody, které je třeba pečlivě zvážit při návrhu a provozu transformátorů. Efektivní chlazení nejen zajišťuje spolehlivý provoz, ale také minimalizuje náklady na údržbu a prodlužuje životnost klíčových komponent.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.

Najdete nás na Facebooku