Studenti studijního programu Projektování elektrických systémů a technologií na VŠB-TUO získávají náskok v komplexním návrhu a testování elektrických zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rozváděče jsou součástí domovních, průmyslových a distribučních rozvodů elektrické energie. Musí být bezpečné a vyrobené z materiálů schopných odolávat mechanickým, elektrickým a tepelným účinkům či vlivům okolního prostředí.

Všechny tyto požadavky je zapotřebí respektovat už při jejich navrhování a po výrobě je nutné ověřit jejich funkci měřením. K efektivnímu návrhu a ověření elektrické instalace a jištění rozváděče se dnes využívají podpůrné softwarové nástroje. Studentům na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Fakultě elektrotechniky a informatiky pomáhá v osvojování praxe spolupráce s firmami Eplan, Rittal a Ingeteam.

Cílem předmětu Komplexní návrh a testování elektrických zařízení (KTEZ), který v letošním roce vyvrcholil praktickým školením v moderním sídle společnosti Rittal ve Zdibech u Prahy, je seznámit studenty se základními normami, legislativou, způsobem návrhu, konstrukcí, výrobou a ověřováním rozváděčů.
Studenti dnes nemají zájem o chladnou teorii, ale zajímají je zejména praktické poznatky. Při odborných praxích, jichž se účastní ve třetím ročníku, se setkávají s technologiemi, které se v praxi používají v oblasti projektování nízkonapěťových rozváděčů,“ vysvětluje Petr Orság, vyučující předmětu na VŠB-TUO. Dle jeho slov tak studenti mají možnost vidět, že to, co se naučí, také v praxi použijí: „To bych viděl jako zásadní věc. Poznatky studentů nejsou postaveny jenom na bázi teoretické, ale hlavně na zkušenostech, které mohli slyšet od přednášejících v sérii přednášek během semestru,“ dodává.

Podpora technického vzdělávání je pro firmy klíčová

Ještě větší porci praxe připravily pro studenty firmy, díky nimž je kurz nabitý rozmanitými a pestrými informacemi. Společnosti Eplan a Rittal připravily v závěru semestru praktické školení přímo v modifikačním centru ve Zdibech blízko Prahy. Ostatně firmy Eplan, Rittal a aplikační firma Ingeteam poskytly škole své konzultanty a přichystaly společně několik setkání, která završila právě aktivní návštěva centra. Samotné firmy pak cítí, že takováto podpora už během studia přináší pozitivní efekt i později při přechodu absolventů na pracovní trh.
„Důvodů pro spolupráci s univerzitami je hned několik. Tím hlavním je snaha přispět ke zvyšování vzdělanosti pracovníků v průmyslu a k tomu, abychom se jako republika posouvali od aktivit s nižší přidanou hodnotou k aktivitám, v nichž jsme schopni nabídnout Evropě a světu výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Druhým důvodem samozřejmě je, že s růstem a rozšiřováním firmy hledáme i my další schopné zaměstnance. Úzká spolupráce s univerzitami nám nabízí možnost ovlivňovat vzdělání těchto studentů a nabídnout jim už ve fázi studia zajímavou a lukrativní práci i určitý posun v dalším vzdělávání,“ vysvětloval přímo ve Zdibech Jaromír Zelený, jednatel společnosti Rittal.
Také firma Eplan má zájem na tom, aby ze škol vycházeli lidé znalí projektování. Se školami jsou proto v úzkém kontaktu, dodávají jim Eplan software pro projektování, a nejen to. Součástí dodávek je vždy veškeré know-how, přípravné materiály pro školení, doporučení, co a v jaké době mají studenti procvičovat, jakým způsobem probíhá zkoušení. Na závěr pak studenti získávají certifikát minimální znalosti, aby mohli nastoupit do praxe jako začínající projektanti.
Firma Eplan je primárně známá tím, že dodává na trh software a služby pro oblasti elektrotechniky, automatizace a mechatroniky. Kromě toho výrazně investujeme do vzdělávání na středních a vysokých školách, aby z technických oborů vycházeli mladí lidé, kteří znají a umějí projektovat. Proč to děláme? Pro Eplan ne, spíše obecně pro celý průmysl, protože dobře víme, že v něm opravdu chybí velké množství projektantů. Ty je potřeba doplňovat, protože pokud celý ekosystém bude správně fungovat, bude dobře všem,“ vysvětluje Petr Pospíšil, jednatel společnosti Eplan.

vsb kurz 2024 1

Role firem Eplan, Rittal a Ingeteam ve výuce předmětu

Komplexní návrh a testování elektrických zařízení je nový předmět, který se na VŠB-TUO přednáší ve spolupráci firem Eplan, Rittal a Ingeteam. Rittal jako jasný specialista v dodávkách rozváděčů a Eplan s klíčovou softwarovou podporou pro jejich projekci. Firma Ingeteam je společnost zabývající se automatizací technologických procesů, sídlí přímo v Ostravě a v letošním roce oslavila třicáté výročí otevření pobočky. Působí v oblasti průmyslu, dopravy materiálu a připravuje specifická řešení pro své zákazníky.
V rámci spolupráce s VŠB-TUO firma Ingeteam působí už dlouhou dobu jako partner, který připravuje studenty pro odbornou praxi. Ve svých prostorách nabízíme studentům jednak bakalářskou praxi, připravujeme různé semináře, možnosti jsou také u diplomových prací,“ vysvětluje své zapojení Pavel Tannert, vedoucí oddělení projekce firmy Ingeteam, který také věří, že předmět studentům nabízí možnost seznámit se s moderními trendy výroby a projektováním rozváděčů. „Myslím si, že je to podnět, který ukáže jak studentům, tak všem firmám v blízkém okolí způsob, jak využít rychlé nasazení studentů do praxe,“ dodává Pavel Tannert.
„Rittal dostal fantastickou možnost, aby studentům, kteří jsou na začátku své kariéry, předal přehled o tom, co obnáší výroba rozváděčů. Díky tomu jsou schopni proniknout do základů celé problematiky. Rittal byl schopen studentům ukázat a vysvětlit problematiku výroby rozváděčů, co se týče norem a legislativy; jednalo se možná o méně záživnou záležitost, přesto velmi důležitou. Studenti si udělali představu o tom, jak složitý může být proces dokazování bezpečnosti rozváděčů. Hovořili jsme i o praxi, pouštěli jsme si různá videa, jak vypadá zkrat, zkouška zkratu, co to vlastně je zkratová odolnost rozváděče. Prošli jsme všechna ověřování pro dokazování bezpečnosti rozváděčů,“ vypočítává konkrétní témata Rittalu určená studentům Pavel Škoch, systémový konzultant firmy Rittal.
Spolupráce s VŠB-TUO je určitě specifická, protože obvykle spolupracujeme s našimi zákazníky, tedy s výrobci rozváděčů a projekčními kancelářemi. Tato spolupráce je jiná v tom, že hovoříme ke studentům, což můžou být budoucí zákazníci, případně můžeme z jejich řad vybírat budoucí kolegy do naší firmy,“ upřesňuje ještě detaily specifické spolupráce Leoš Blažek, Business Development Manager společnosti Rittal.
Role firmy Eplan pak byla ukázat studentům možnosti, jak digitalizovat návrh rozváděče ve vazbě na výrobní stroje a zařízení. „Podívejme se na situaci, kdy student opustí vysokou školu a nastupuje do společnosti, která vynaloží nemalé finanční náklady na zaškolení nováčka do svých principů. My můžeme už nyní – díky propojení s vysokou školou a konkrétními společnostmi – studentům ukazovat, jaké požadavky na ně budou v zaměstnání kladeny na pozicích projektantů,“ připomíná znovu hlavní motivaci Ivan Matušák, Solution Account Manager firmy Eplan.

Od Vzdělávání 4.0 k Průmyslu 4.0

Smyslem projektu spolupráce s důrazem na zavedení předmětu KTEZ je propojení zákazníků se společnostmi, které se zabývají výrobou a konstrukcí rozváděčů dle Průmyslu 4.0. VŠB-TUO zavedla ve čtvrtém ročníku magisterského studijního programu Projektování elektrických systémů a technologií možnost vybrat si nový předmět, který se bude zabývat konstrukcí a výrobou. Studenti se hlouběji učí pracovat s platformou Eplan, jejíž základy získali v předmětu Projektování elektrických zařízení I a možnostmi, jak ji rozvíjet. Jedním ze základních problémů je, že společnosti mají velký nedostatek projektantů – v inženýringu i ve výrobě. Cílem by tedy mělo být zaměřit se na digitalizaci výroby a její budoucí rozvoj.
Přínosem pro studenty je pokročilá znalost platformy Eplan. Získají také představu, jak přesně navrhnout digitální dvojče rozváděče nebo jak data posunout dále k výrobním strojům společnosti Rittal,“ dodává Ivan Matušák.
Velký zájem z řad studentů již v prvním ročníku navíc všechny zúčastněné utvrzuje v tom, že tento druh praktických vědomostí je přijímán pozitivně.
Studium tohoto předmětu jsme si vybrali především proto, že se v praxi setkáváme s návrhem rozváděčů, a tento předmět nám opravdu pomáhá. Velice často se setkáváme se společnostmi Eplan a Rittal – jde o jedny z nejlepších dodavatelů výrobků i softwaru na trhu. V praxi jsou získané vědomosti velice užitečné a usnadňují nám práci,“ vysvětluje svou motivaci k výběru předmětu jeden ze studentů a rovněž jeden z jeho prvních úspěšných absolventů.
Nedá se říct, že po absolvování našeho kurzu jsou naši studenti v této oblasti tzv. hotoví,“ krotí ale mírně přehnaný optimismus za vyučující Petr Orság a jedním dechem dodává: „Působí celý komplex návazností různých projektů, které musí student absolvovat v průběhu studia. Jedním z těchto předmětů je právě ten, který mu z hlediska budoucího uplatnění v praxi umožní seznámit se s trendy a digitalizací.

Více informací naleznete na: www.eplan.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku