Normy

ČSN EN 60079-14 ed. 4

Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací