Točivé elektrické stroje ve výbušných atmosférách

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Při výběru točivých elektrických strojů se musí, navíc k požadavkům uvedeným v normě ČSN EN 60079-14 ed. 4, zohlednit minimálně níže uvedená hlediska.

Mezi ně patří:

 • druh zatížení (S1 až S10 podle normy ČSN EN 60034-1 ed. 2);
 • napájecí napětí a frekvenční rozsah;
 • přenos tepla od poháněného zařízení (např. čerpadla);
 • životnost ložisek a maziva;
 • izolační třída.

U motorů, které jsou vystaveny vibracím nebo jiným vlivům, které mohou ovlivňovat připojení kabelu a neporušenost kabelového vstupu, mají být podrobeny dodatečné péči:

 • šrouby a matice svorek mají být kontrolovány na zajištění dotažení, aby bylo vyloučeno nadměrné oteplování v důsledku špatného kontaktu;
 • vývodky a části použité pro odlehčení tahu v kabelu jsou dotaženy tak, aby bylo vyloučeno namáhání na připojení kabelu a zajištěna neporušenost vývodky.

Motory ex 2020 1

Vlivy okolního prostředí pro instalaci „Ex" motorů

Motory a generátory vyžadují velký objem vzduchu pro chlazení, a proto musí být posouzeny vnější vlivy, které mohou ovlivňovat chlazení. Mezi tyto vnější vlivy patří:

 • čisté, dobře větrané místo;
 • kryt motoru musí být v souladu s místem, okolním prostředím a podmínkami okolí;
 • pokud místo není relativně bez prachu a částic, má mít stroj vzduchové filtry nebo, v horších případech, má být stroj uzavřen;
 • další zařízení, stěny, budovy apod. nemají omezovat větrání stroje nebo zabraňovat cirkulaci vzduchu pro větrání:
  - odpovídající prostor kolem stroje pro normální údržbu;
  - odpovídající prostor nad strojem pro odstranění vrchního krytu;
  - prostředí bez přítomnosti korosivních plynů a kapalin.

Zvláštní péče se vyžaduje pro stroje napájené přes prachotěsný kryt komutátorových kroužků, pomocných zařízení nebo krabice s trubkovým vedením, protože jakékoliv škrábnutí nebo otřep vytvořený při rozebírání a skládání, může narušit nevýbušnost nebo vlastnosti prachotěsného závěru.

Výkonové připojení a připojení příslušenství, uzemnění

Musí být zohledněny odpovídající instalační a provozní návody a zároveň i národní a mezinárodní pravidla. Připojení musí být prováděno pouze specialisty a v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Výkonové připojení musí být v souladu s návody výrobce s ohledem na:

 • elektrický výkon: viz údaje na štítku se jmenovitými hodnotami; porovná se typ proudu, síťové napětí a frekvence; zjistí se jmenovitý proud pro nastavení jističe; připojí se motor v souladu se schématem zapojení umístěným v připojovacím prostoru; dimenzování velikosti kabelu v závislosti na jmenovitém proudu, délce kabelu a okolní teplotě;
 • typ ochrany kabelové vývodky, shoda s dovolenou maximální teplotou kabelu;
 • uzemňovací podmínky dané sítě. Pro uzemnění motoru je na motoru uzemňovací svorka, která je v závislosti na konstrukčním uspořádání umístěna na rámu, popřípadě na ložiskovém štítu. Navíc mají všechny motory svorku pro ochranný vodič, umístěnou uvnitř svorkovnice.

V závislosti na specifikaci určitého elektrického stroje, podle popisu na továrním štítku, může stroj obsahovat dále uvedené příslušenství:

 • odporová čidla teploty ve statorovém vinutí (čidla v drážkách, vn);
 • zabudovaná teplotní čidla v systému vinutí (nn);
 • čidla teploty ložisek, volitelné: odporové nebo termočlánky, indikace hodnoty, kontakty pro výstražnou signalizaci a odstavení);
 • prostorové topidlo s vlastní teplotní třídou;
 • čidla vibrací;
 • tachometr;
 • dodatečná topidla pro zásobník oleje pro ložiska;
 • hlídání tlakové ztráty na vzduchových filtrech.

Doplňková zařízení točivých elektrických strojů musí splňovat své vlastní požadavky na možné různé typy ochrany, teplotní třídu a skupinu plynu/prachu.
Jako ochrana proti prachu a vlhkosti, musí být nepoužité kabelové vývodky uzavřeny zaslepovacími zátkami v souladu s řadou norem ČSN EN 60079 a musí mít těsnění odolné proti namáhání. Všechny šrouby a matice musí být zajištěny po dotažení, aby byl vyloučen vysoký přechodový odpor. Po zavedení kabelu do svorkovnice musí být vývodka a části použité pro odlehčení tahu v kabelu dotaženy odpovídajícím kroutícím momentem v souladu s údaji výrobce kabelové vývodky.

Motory ex 2020 2

Motory napájené z frekvenčního měniče

Při výběru a instalaci motorů napájených proměnnou frekvencí a napětím z měniče musí být uvažovány prvky, které mohou snižovat napětí na svorkách motoru. Rovněž musí být zohledněny ostatní rizika.
Filtr na výstupu z měniče může způsobit pokles napětí na svorkách motoru. Snížené napětí vede ke zvýšení proudu v motoru a skluzu a tím ke zvýšení teploty motoru na statoru a rotoru. Toto oteplení může být nejznatelnější při podmínkách konstantního jmenovitého zatížení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku