Akustické zobrazování – snížení neplánovaných prostojů strojů a zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Akustické mechanické kontroly mohou často vizuálně určit problematická místa týdny předtím, než jsou slyšitelné. Ložiska jsou zařízení, která podporují pohyblivé části a umožňují jim plynulejší pohyb.

Jsou nedílnou součástí provozu mnoha moderních technologií a základem mnoha mechanických zařízení.
V průběhu času mohou ložiska začít selhávat nebo degradovat v důsledku různých faktorů, včetně nesprávné instalace, nesouososti, nedostatečného mazání, nadměrného mazání, nadměrného zatížení, přehřátí nebo znečištění. Místo aby snižovala tření, způsobují nadměrné tření, které se může projevit jako akustická energie (ultrazvuk a slyšitelný hluk), teplo i vibrace.
Proto akustická energie může být jedním z prvních indikátorů problémů. I když je zpočátku nenápadná, často ji nelze zjistit bez řádného školení a přístrojů.
Slyšitelný zvuk se nakonec také ozve, ale ve výrobní technologii plné hlasitých strojů je často maskovaný nebo těžko identifikovatelný. Slyšitelný zvuk a teplo indikují potenciální poruchy se zpožděním, takže úkony údržby možné v této době jsou již obecně nákladnější, protože je na ně méně času.
Pokud například začnou selhávat některá ložiska podél dopravníku, mohou způsobit nadměrné tažení řemenů a hnacího systému, což zvyšuje namáhání jiných dražších a kritických součástí. Pokud nedojde k akci, je konečným výsledkem porucha a neplánované odstávky větších částí dopravníkového systému a náklady mohou být značné.
Zatímco výhody včasné detekce jsou jasné, většina týmů údržby nemůže věnovat čas a práci nezbytnou k důkladné kontrole mnoha kilometrů dopravních systémů.
Využitím širokopásmové technologie akustického zobrazování, která je využívána v akustickém zobrazovači Fluke ii910 s režimem MecQ™, lze snížit časově náročnou kontrolu a usnadnit důkladné kontroly velkých oblastí dopravních systémů díky rychlosti a jednoduchosti počátečního skenování. Lze tak detekovat podstatně více problémů až desetkrát rychleji než tradičními metodami kontroly. Tato technologie pomocí zvuku i ultrazvuku dokáže určit jasnou lokalizaci. Je tak možné zachytit problémy dostatečně brzy na křivce P-F, a podniknout kroky ke zmírnění případných katastrofických událostí.

ii910 2024 1

Co je křivka P-F?

Ačkoli většina odborníků na údržbu a spolehlivost zná tento koncept, je dobré si zopakovat základy a ujasnit si rozsah možností, které může poskytnout technologie širokopásmového akustického zobrazování.
Křivka P-F (obr. 1) ukazuje stav zařízení od okamžiku jeho instalace do okamžiku jeho selhání. Na křivce P-F osa x představuje dobu do selhání, zatímco osa y pak odolnost zařízení vůči selhání. Křivka P-F se používá k určení, kdy je optimální čas pro provedení údržby tak, aby zhoršení stavu zařízení nezpůsobilo neplánované odstávky. Bod „P“ je bodem v čase, kdy se začaly objevovat příznaky potenciálního selhání, ale nemusí být snadno zjistitelné. Bod „F“ je pak okamžik, kdy zařízení funkčně selhalo. Interval P-F – doba mezi detekcí možné poruchy a dosažením poruchového stavu – je nejdůležitější částí křivky z hlediska metody údržby a načasování.
Délka tohoto intervalu je do značné míry určena technologií dostupnou pro detekci potenciálních poruch, takže čím dříve použitá technologie dokáže detekovat problémy, tím více času mají na provedení nápravných opatření.
Technologie akustického zobrazování Fluke nabízí týmům údržby nástroj, který umožní kontrolovat a monitorovat akustický „podpis“ ložisek jako indikátor degradace na delší části typické křivky P-F od ultrazvuku po slyšitelný zvuk.

ii910 2024 2

Co je technologie akustického zobrazování?

Akustické zobrazování je pokročilá technologie, která umožňuje bezkontaktní, neinvazivní detekci abnormálního mechanického hluku i jiných anomálií jako je například únik stlačeného vzduchu a plynu, úniky vakua, částečné elektrické výboje a jiskření.
Akustické zobrazování umožňuje „vidět“ například ložisko, které vydává zvuky, které lze slyšet, stejně jako frekvence, které lidé neslyší.
Technologie akustického zobrazování od společnosti Fluke se používá již řadu let v ultrazvukových kamerách Fluke ii900. Hlavní schopností ii900 je detekce úniku plynů, především tlakového vzduchu využívající funkci LeakQ™. Dnes je tato kamera vybavena nejen schopností zobrazit místo úniku, jeho velikost, ale dalšími funkcemi pro zlepšení využití, především umí spočítat cenu uniklého média v daném místě a ekvivalent CO2.
Kromě funkcí shodných s ii900 má pak ii910 (obr. 2) rozšířené frekvenční pásmo na 100kHz, což nyní umožní využit funkci PDQ Mode™ pro detekci, lokalizaci a vyhodnocení částečných výbojů v rozvodných sítích, transformátorech a dalších elektrických zařízeních a předcházet tak poruchám a ztrátám.
Použití při identifikaci mechanických problémů je však nové. Akustické zobrazovače Fluke ii910 s režimem MecQ Mode™ poskytují výkonnou, a přitom snadno použitelnou technologii point-and-scan, která nabízí detekci potenciálních mechanických problémů.
Podobně jako úniky stlačeného vzduchu a částečné výboje vytvářejí ultrazvukový zvuk, tak mechanické součásti při jejich poškození produkují ultrazvuk též. Frekvence pozorované při časném zhoršení mechanického stavu se mohou lišit, takže akustické zobrazovače Fluke s režimem MecQ Mode™ využívají rozšířený frekvenční rozsah 2–100 kHz, aby zajistily co nejrychlejší detekci.
Akustické zobrazování dokáže identifikovat počínající degradaci ložiska často týdny předtím, než se problém stane slyšitelným (obr. 3).

Určení problémů dříve, než dojde k poruše

Ultrazvukové kamery Fluke je technologie, která mění hru. Poskytuje kontrolu v první linii a umožňuje technikům údržby rychle skenovat velké oblasti a vizuálně určit mechanické problémy dříve, než se stanou kritickými. Umožňují například kontrolovat kilometry dopravníkových systémů způsobem a rychlostí, které nejsou možné při zdlouhavých kontrolách bod po bodu, a umožňuje týmům údržby rychle identifikovat místa, která vyžadují bližší kontrolu pomocí diagnostických technologií.
Akustické zobrazování lze také použít jako nástroj pro odstraňování problémů na komplexních dopravních systémech. Pokud například technik slyší přerušovaný zvuk, o kterém má podezření, že není normální, ale potřebuje potvrdit, co zvuk vydává, akustické zobrazování může rychle identifikovat danou součást, aby technik mohl dále diagnostikovat.
Technologie akustického zobrazování je schopna identifikovat mechanické problémy v celé řadě průmyslových odvětví, včetně výroby potravin a automobilového průmyslu.

ii910 2024 3

Výroba potravin
Výrobci potravin a nápojů spoléhají na vysoce automatizované, rychle se pohybující a provozně efektivní výrobní systémy běžící až 24 hodin denně. Pomocí technologie akustického zobrazování je nyní možné izolovat několik zlomených hnacích pásů válečků, nesprávně zarovnaných pásů pohonu a cizí nečistoty ve válečcích a systémech pohonu, stejně jako zhoršující se koncová ložiska na více válecích.

Automobilový průmysl
Výrobce automobilů může mít ve svém výrobním závodě až několik kilometrů nadzemních dopravních systémů pro dopravu dílů. Pokud se kola vozíků zhorší až k poruše dojde zastavení celého dopravníku a přerušení výroby. Schopnost detekovat a monitorovat stav kol a ložisek v tomto systému je zásadní pro prevenci prostojů.

Snížení neplánovaných prostojů
Akustická kamera Fluke ii910 s režimem MecQ je výkonné řešení, které je speciálně navrženo pro profesionály v oblasti údržby. Může významně snížit neplánované prostoje lokalizací potenciálních problémů ve výrobních systémech, takže je lze řešit během normálního plánu údržby, místo aby způsobovaly neplánované prostoje.
Z výše uvedeného je patrné, že ultrazvuková kamera Fluke ii910 sdružující funkce jak pro detekci a kvantifikaci úniku plynů, detekci částečných výbojů a funkci MecQ má široké využití v údržbě výrobních podniků a může se stát široce využitelným a velmi efektivním nástrojem s velmi rychlou návratností investice. Další informace o Fluke ii910 získáte u zástupce Fluke, společnosti:

Blue Panther s.r.o.
Mezi Vodami 29, 143 00 Praha
Tel.: +420 241 762 724
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.blue-panther.cz

 

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku