Strojní zařízení a jejich bezpečnost

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Funkční bezpečnost strojů a zařízení je v dnešní době již samozřejmostí a každý výrobce strojů ví, že stroj, uváděný na trh, musí plnit legislativní požadavky, které v rámci EU, nařizují příslušné zákony jednotlivých zemí, s odkazem na platná nařízení vlády, která u nás přejímají znění směrnic evropských.

V případě funkční bezpečnosti strojů je to konkrétně směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních, která nám říká, že výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce musí zajistit posouzení rizika s cílem určit požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které platí pro strojní zařízení. Strojní zařízení pak musí být navrženo a konstruováno s přihlédnutím k výsledkům posouzení rizika.

Uvedenou směrnici o strojních zařízeních sice čeká novelizace, ale základní, výše citované principy zůstávají zachovány. Uvedení v platnost její novely se očekává v červenci 2023 se 42-měsíčním přechodným obdobím a datum aplikace už pouze nové směrnice je plánováno na leden 2027. Před jejím uvedením v platnost však zde mohu legálně jmenovat jen několik významných změn, které nová směrnice přinese, a sice například principy, které ve stávající směrnici nejsou zohledněny:

  • spolupráce člověka s robotem
  • připojení strojního zařízení k internetu
  • aktualizace sw po uvedení do provozu
  • posouzení rizik u zařízení s umělou inteligencí, např. vozíky, autonomní stroje

bezpecnost 2023 1

O nové strojírenské směrnici se zde však rozepisovat nebudu, ani nemohu, ať už z hlediska prostoru, či informací, které by, v době psaní tohoto článku, byly pouze neoficiální. Toto téma si necháme na dobu, kdy směrnice vstoupí oficiálně v platnost a jistě vydá na samostatný obsáhlý článek. Strojního zařízení se týká, samozřejmě, celá řada dalších směrnic, já zde uvádím tu nejdůležitější, která se týká diskutované funkční bezpečnosti.
Se samotnou konstrukcí strojního zařízení nám pomáhají normy, které jsou souborem minimálních technických požadavků na konstrukci v dané oblasti a opravdu jsou to ty nejjednodušší principy a zásady, jak dostát požadavkům legislativy. Kde ale naleznu ty, které mám používat pro konstrukci „svého“ stroje? Existuje tzv. „Oficiální věstník“ (Official Journal) vydaný ke každé směrnici. OJ je de-facto seznam norem, ke kterým musí být přihlédnuto při konstrukci stroje.

bezpecnost 2023 2
Navštivte stránku www.nlfnorm.cz, případně přímý odkaz zde.
Naleznete zde normy typu A a B, které řeší zásady konstrukce strojních zařízení obecně, ale také normy typu C, tedy normy pro konstrukci přímo konkrétního typu zařízení, které obsahují již upřesněný výběr technických požadavků z výše zmíněných norem obecných, včetně obvyklých rizik a opatření na jejich eliminaci, atd.
Při posuzování rizik mohou velmi efektivně pomoci různé softwarové nástroje, které jsou na trhu. Naše společnost ControlTech, která je oficiálním distributorem firmy Rockwell Automation nabízí velmi podrobný nástroj pro tvorbu dokumentace související s bezpečností „RASWin“, nebo jednodušší, avšak funkční a pro vytvoření podkladů pro posouzení rizik zcela dostačující nástroj SAB - Safety Automation Builder, který je zdarma a můžete si jej stáhnout na našem webu www.controltech.cz případně na stránkách www.machinesafetysolutions.com kde lze nalézt spoustu užitečných podkladů pro oblast strojní bezpečnosti, jako například komplexní průvodce k vytvoření jakékoliv bezpečnostní funkce ve všech úrovních SIL a PL, včetně schémat, potřebného HW a validace v IFA SISTEMA, až po pokročilé příručky pro celé aplikace.
Postup při návrhu opatření pro snižování analyzovaných rizik známe z normy ČSN EN ISO 12100 Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika, kde nalezneme tzv. metodiku tří kroků:

  1. Zabudovaná konstrukční bezpečnostní opatření,
  2. Bezpečnostní ochrana a/nebo doplňková ochranná opatření,
  3. Informace pro používání.

bezpecnost 2023 3

Přičemž postup v aplikaci těchto opatření musí být právě ve zmíněném pořadí. Zatímco bod 1 je ryze konstrukční záležitostí, kdy jsou rizika snížena či zcela eliminována volbou konstrukčních vlastností stroje samo o sobě, bod 3 je záležitostí „administrativní“ spadají sem informace o zbytkových rizicích, které již nelze zcela vyloučit pomocí bodů 1 a 2, a doporučené postupy pro vyhnutí se těmto rizikům. Tyto informace musí být uvedeny v návodu k použití, tedy v průvodní dokumentaci, na základě které provozovatel daného stroje či zařízení vytvoří místní provozní bezpečnostní předpis, stanoví pracovní postupy, školení, atd. Oblastí největšího zájmu kolem funkční bezpečnosti strojů je však bod číslo 2, kde nalezneme veškeré známé ochrany, jako jsou například ploty, kryty, přístroje
k jejich monitorování, kam patří bezpečnostní zámky a snímače, tedy blokovací spínače se zajištěním či bez zajištění, dále pak prvky pro detekci přítomnosti osob, čili všem známé optické závory, laserové skenery, nášlapné rohože, nárazové lišty, atd., Mezi bezpečnostní ochrany ale patří také ovládací prvky související s bezpečností, tlačítka nouzového zastavení, voliče pracovních režimů, včetně vyhodnocovací logiky na úrovni jednoduchých bezpečnostních relé k vyhodnocování jedné bezpečnostní ochrany (funkce), až po integraci bezpečnosti do řídících systémů.

bezpecnost 2023 4
Společnost ControlTech s.r.o. co by autorizovaný distributor společnosti Rockwell Automation pro Českou a Slovenskou republiku, dále Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černou Horu a Makedonii nabízí kompletní a nejširší portfolio výrobků pro celý bezpečnostní řetězec, tedy od senzoriky přes bezpečné ovládání a řízení až po technologii pohonů. Díky obsáhlosti portfolia prakticky nenaleznete bezpečnostní aplikaci, kterou by nešlo kompletně pokrýt prvky od tohoto jediného výrobce. U produktů samotných to však zdaleka nekončí. Pokud si nejste jisti s návrhem celého bezpečnostního konceptu, či správnou aplikací bezpečnostních ochran, nabízíme také kompletní poradenství v této oblasti, od prvních kroků vycházejících z legislativy, až po správnou instalaci, včetně pomoci s dokumentací a evaluací navržených bezpečnostních obvodů. Provádíme také měření doběhových časů strojů certifikovaným měřícím zařízením.

ControlTech s. r. o.
Ovčáry 297, 280 02 Ovčáry
Tel: +420 321 742 011
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.controltech.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku