Neznalost neomlouvá. Máte krytá záda z hlediska zajištění bezpečnosti na strojním zařízení?

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Čekají vás konstrukční úpravy stávajícího strojního zařízení, chystáte se koupit nový stroj ze země mimo EU, případně došlo k úrazu na vašem pracovišti právě v souvislosti se strojním zařízením?

Pokud jste provozovateli strojních zařízení, jste povinní zajistit shodu zařízení, celých výrobních linek nebo výrobních technologií s platnými předpisy a zajistit tak bezpečný provoz Vámi provozovaného, nebo dodávaného strojního zařízení. Bezpečnosti strojních zařízení se věnuje hlavně směrnice 2006/42/ES, ale také další nařízení a zákony přímo, či nepřímo, dle druhu technologie. Cílem těchto normativních a zavazujících předpisů je bezpečnost a ochrana při práci Vašich pracovníků, ale také ochrana majetku.

Při modernizaci, či rekonstrukci strojního zařízení myslete na podstatnou změnu a následně na rekonstrukci přihlížejte jako na celek skládající se z malých a podstatných úkonů.
Podstatná změna u strojního zařízení je změna, která má významný dopad na jeho vlastnosti, funkčnost, bezpečnost, spolehlivost, technickou shodu nebo na jiné podstatné parametry.

Existuje několik faktorů, které mohou určit, zda je daná změna podstatná:

  1. Provedená změna má dopad na bezpečnost. Pokud změna způsobuje riziko pro bezpečnost obsluhy strojního zařízení, jedná se o podstatnou změnu. Hovoříme například o změnách v konstrukci, ochranných zařízeních, řídících systémech nebo výkonu zařízení.
  2. Provedená změna má vliv na vlastnosti, funkčnost a bezpečnost. Zahrnujeme zde změny v kapacitě, výkonu, velikosti, přesnosti nebo se jedná o jiné klíčové parametry zařízení.
  3. Provedená změna ovlivní technické parametry. Pokud má změna vliv na technickou shodu strojního zařízení s platnými technickými normami, předpisy nebo certifikacemi, jedná se o podstatnou změnu. Zde můžeme zahrnout změny v souladu s bezpečnostními předpisy, elektromagnetickou kompatibilitou, ergonomií nebo jinými technickými požadavky.

rizika 2023 1

Na co nezapomenout při rekonstrukci provozovaného strojního zařízení?
Prvním krokem k odhalení nedostatků je analýza rizik na strojním zařízení. Odborné firmy Vám také vypracují posouzení rizik, které je detailní zprávou i s návrhem opatření daných rizik, tedy věcí, které musíte odstranit. Kromě odborně provedené rekonstrukce, díky které budou doplněné veškeré bezpečnostní ochranné prvky, naprogramované řídící systémy atd., myslete na dokumentaci. Mezi nejdůležitější dokumenty patří:

  1. Technická dokumentace. Obsahem musí být kompletní technické informace o stroji, včetně výkresů, specifikací, návodů k použití, návodů k údržbě, seznamu použitých dílů a další.
  2. ES prohlášení o shodě, říká, že výrobek/zařízení je v souladu s předpisy a normami. Je to písemné prohlášení výrobce/provozovatele o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v EU (tedy i ČR) a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody.
  3. Záznamy/dokumenty o pravidelné údržbě/bezpečnostních prohlídkách
  4. Návod pro obsluhu. Provozovatel stroje by měl mít k dispozici instrukce, které obsahují pokyny pro správné a bezpečné používání stroje. Návod na použití musí být v místě provozu a v jazyce personálu, který stroj obsluhuje!

rizika 2023 2

Nechte si krýt záda, odborníci se postarají o rekonstrukci strojního zařízení, či automatizované výrobní linky.
Hlavním pilířem EK-INDUSTRY je bezpečnost strojních zařízení dle současné legislativy. Na základě platných evropských norem připravujeme potřebnou dokumentaci, realizujeme veškerá navržená opatření, a nakonec vydáváme ES prohlášení o shodě, včetně zaškolení obsluhy.
Kvůli trendu zrychlování výroby a nedostatku pracovních sil na trhu se dnes nejčastěji setkáváme s požadavkem úpravy stávajícího výrobního pracoviště na automatizovanou výrobní linku.
Pro zákazníky tak propojujeme výrobní linky, napojujeme zařízení, upravujeme již stávající linky a jejich automatizované části, samozřejmě integrujeme robotizovaná pracoviště, to vše na klíč.

Strojům rozumíme a postaráme se abyste si s nimi rozuměli i vy!
Veškeré informace o našich službách naleznete na našich webových stránkách: www.posouzenirizik.cz

EK-INDUSTRY, s.r.o.
Vápenka 16, 636 00 Brno
Tel.: +420 733 127 699
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.posouzenirizik.cz
www.ek-industry.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku