Nedostatečné zabezpečení se může firmám v Česku vymstít. Ve hře jsou úrazy i milionové pokuty

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Přestože snaha o zvýšení bezpečnosti práce se v České republice v posledních letech zlepšuje, stále je možné se v mnoha firmách setkat s nedostatečně zabezpečenými, špatně označenými, či necertifikovanými strojními zařízeními.

Na vině často není úmysl ani laxnost k bezpečnosti práce. Nejčastější příčinou je špatná orientace v současných směrnicích, které plynou pro všechny výrobce, ale i provozovatele strojů. Firmy často nemají vytvořené posouzení rizik, nesplňují pravidelné kontroly nebo nemají k dispozici patřičnou dokumentaci. Problém může být také s výrobky dodanými třetí stranou, které nesplňují požadované označení, případně nerespektují zákonné požadavky. Odpovědnost přitom nese provozovatel, který, kromě zranění svých zaměstnanců, riskuje pokutu až 50 milionů korun.

V současné době se na veškerá strojní zařízení vztahuje evropská strojírenská směrnice 2006/42/ES. V České republice je převzatá jako Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Směrnice se vztahuje na nově vyrobená zařízení v EU, ale také na dovezená zařízení ze zemí mimo unii.

Za chybné označení odpovídá provozovatel

V praxi je ale možné se setkat i s výrobky uvedenými nově na trh nebo do provozu, které nejsou označeny výrobcem požadovaným značením a nebylo na ně vystaveno ES prohlášení o shodě s předpisy a normami platnými v EU. Jindy zase ke strojů chybí technická dokumentace – buď není zpracována, nebo neodpovídá požadavkům směrnice. Často se jedná nejrůznější jednoúčelová strojní zařízení nebo o soubory strojních zařízení sestavených přímo v provozech uživatelů. To se většinou týká strojních zařízení, která jsou vyrobená zejména pro vlastní potřebu firmy.
„Setkáváme se s častou neznalostí směrnic a nařízení, ze kterých plynou povinnosti pro provozovatele strojů nebo výrobce strojů. Často je opomíjeno posuzování rizik u nových zařízení nebo pravidelné kontroly a k tomu patřičná dokumentace,“ popisuje Eduard Pidra, jednatel EK-INDUSTRY, která se posuzováním rizik a zajišťováním bezpečnosti na strojních zařízeních v Česku i na Slovensku dlouhodobě zabývá.
Právě z odborného posouzení rizik plynou návrhy na zabezpečení stroje, tedy kompletní informace, co je potřeba opravit, či doplnit. Provozovatel je povinen se posudkem řídit a veškerá nutná opatření zrealizovat, ať už svépomocí, nebo pomocí subdodávky odborných firem. Ty kvalitní dokážou zajistit vedle důkladného posudku rizik také kompletní zabezpečení zařízení i s dodáním veškeré dokumentace.

zabezpeceni 2022 1

Zanedbaná kontrola bezpečnosti strojů může stát firmu až 50 milionů korun.

Mezi nejčastější prohřešky firem objevené při kontrolách patří chybějící posouzení rizik, nesplněné technické požadavky strojního zařízení, chybějící nebo nezákonné vydané ES prohlášení o shodě, stejně tak označení CE na stroji a distribuce takových zařízení. „Při nedodržení předpisů hrozí firmám podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky při uvádění na trh pokuty až do výše 50 000 000 Kč. A to v případě, pokud se prokáže, že zařízení bylo uvedeno na jednotný trh EU, a přitom nesplňuje bezpečnostní požadavky nebo nejsou splněny uložené povinnosti pro výrobce,“ varuje Safety Engineer EK-INDUSTRY Ing. Jakub Steklý.

Posouzení rizik a zabezpečení od specialisty

Pokud se firmy chtějí hrozbě pokuty, ale především nebezpečným situacím na pracovišti vyhnout, mohou si nechat posouzení rizik, případně i jejich řešení zpracovat profesionály. „Nejčastěji si firmy nechávají vytvářet nové posouzení rizik nebo jeho zpětnou kontrolu. Často mají zájem také o zajištění technických požadavků, jako je oprava, či doplnění bezpečnosti, podle norem pro konkrétní zařízení,“ popisuje Ing. Steklý.

Neodstranitelná rizika musí být uvedena v návodu

Podle normy ČSN EN ISO 12100 se při návrhu opatření postupuje ve třech krocích – první a nejdůležitější krok se týká zabudovaných konstrukčních opatření. Druhý krok řeší doplňková ochranná opatření, což jsou většinou pevné i pohyblivé kryty, bezpečnostní zámky, optické závory, snímače nebo programovatelné bezpečnostní systémy či zařízení pro uvolnění energie.
Krok číslo tři řeší rizika, která nelze odstranit navzdory zabudovaným opatřením a musí být uvedeny jako zbytková rizika v návodu k používání. Musí pro ně také být stanoveného vhodné postupy nebo umístěny výstražné tabulky. Informace pro používání ovšem nesmí sloužit jako náhrada za správnou aplikaci zabudovaných konstrukčních opatřeních nebo bezpečnostních ochran.

zabezpeceni 2022 2

Stroje dovezené ze zemí mimo EU

Příkladem uvedu posouzení rizik pro lamelový plnící stroj, který nevyhovoval požadavkům současné strojírenské směrnice. Před lety byl totiž dovezen z ciziny a nyní na něj Evropská legislativa pohlíží jako na nové strojní zařízení,“ popisuje Ing. Steklý z EK-INDUSTRY příklad z praxe.
Po posouzení rizik musel být na stroj osazen nový samo stojící rozvaděč včetně nového rozvodu kabeláže, řídící systém převeden do nového rozvaděče, zajištěna kompletní výměna kabeláže, doplnění řídícího systému a řada dalších nezbytností. Poté mohla vzniknout nová technická dokumentace a proběhnout verifikace a validace bezpečnostních funkcí a vydání nového ES prohlášení o shodě. „Pokud by zákazník provozoval toto strojní zařízení bez revize, nejenže by riskoval vysokou pokutu, ale v případě nehody by nesl plnou odpovědnost za případné zranění zaměstnance,“ upozorňuje Ing. Steklý z EK-INDUSTRY.

Když vstoupí v platnost nová strojírenská směrnice

Připravovaná evropská strojírenská směrnice přinese výrobcům nové povinnosti při uvádění strojů do provozu, zpřísní se také postup jejich certifikace.
Harmonizovaná směrnice o strojních zařízeních vstoupí v platnost pravděpodobně začátkem roku 2022. Již nyní víme o některých připravovaných změnách a své zákazníky na tyto změny připravujeme.
Jaké základní změny nás čekají?

  • Přísnější požadavky budou vyžadovány i pro software, který zajišťuje bezpečnost provozu.
  • Návod k obsluze v digitální podobě.
  • Stanoví se pojem podstatná změna stroje.
  • Bude rozšířen seznam strojů podléhajících povinné kontrole, zde nebude možnost provádět změny řízení o hodnocení shody pouze ve vlastní režii, pokud jsou použity harmonizované normy.
  • Některé změny na strojních zařízeních bude muset schvalovat pouze notifikovaná osoba.

Přejete si vypracovat posouzení rizik strojního zařízení, zajistit validaci, či technické zabezpečení?

Ozvěte se nám:

EK-INDUSTRY, s.r.o.
Nádražní 455, 679 04 Adamov | Tel.: +420 733 127 699 | E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ek-industry.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku