Rodinné a bytové domy s FV systémem

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Při instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu objektu zaskočí nejednoho investora informace od odborné firmy, že je nutná i úprava hromosvodu, nebo kompletní předělání celé jímací soustavy což pochopitelně navyšuje cenu celé instalace.

Fotovoltaické střešní systémy se nacházejí na exponovaných místech budovy a jsou zvláště ohroženy přímými a nepřímými účinky úderu blesku. Fotovoltaický systém má přímé napojení na elektroinstalaci budovy a úder blesku tak může mít vážné následky – pro budovu, pro osoby i elektrická zařízení nacházející se v budově.
Profesionální systém ochrany před bleskem se skládá z:

  • vnější ochrany před bleskem s jímačem, svodiči a uzemňovací soustavou
  • vnitřní ochrany před bleskem pro vyrovnání potenciálů ochrany před bleskem a přepěťové ochrany

Co na to norma

Pro fotovoltaické aplikace by měl být upřednostněn izolovaný hromosvod podle ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. 5.1.2 Výběr vnějšího LPS „Izolovaný (oddálený) vnější LPS od chráněné stavby by měl být použit v případě, že tepelné a výbušné účinky v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou bleskový proud, mohou způsobit škody na stavbě nebo na jejím obsahu (viz. Příloha E).

FVE hromosvod 2023 1

Izolovaný (oddálený) vs. neizolovaný (neoddálený) hromosvod

Při instalaci fotovoltaické elektrárny na různé typy objektů je nutné si uvědomit jaká jímací soustava je na stávajícím objektu instalovaná. Zároveň je nutné vyhodnotit, zda je stávající hromosvod správně zhotovený a zda odpovídá normě podle které byl realizován. Ať už je na střeše instalovaný izolovaný (oddálený) LPS dle čl. 5.3.2 nebo neizolovaný (neoddálený) LPS je vždy nutné dodržet dostatečnou vzdálenost z této normy tedy čl. 6.3 ČSN EN 62305-3 ed. 2. V případě instalace FVE v blízkosti k hromosvodu, a tedy nedodržení dostatečné vzdálenosti je nutné přepracovat, nebo zpracovat novu projektovou dokumentaci DPS jímací soustavy, případně zvážit jiné umístění FVE panelů.

FVE hromosvod 2023 2

Ochranný prostor jímací soustavy

V případě malého objektu lze objekt dostat do ochranného prostoru pouze jedním vyšším jímačem. Při instalaci fotovoltaické elektrárny na různých typech objektů je možné docílit snížení celkových nákladů na jímací soustavu díky využití okolních staveb. Využití okolních staveb pochopitelně přináší detailní zaměření okolního terénu vč. okolních budov, o které budeme valící se kouli opírat. Pokud není možné k snížení nákladů využití okolních staveb, je nutné osazení takového počtu jímačů, jejich délek a poloh tak aby se valící koule nedotýkala stavby, ale jímací soustavy.

FVE hromosvod 2023 3

FVE hromosvod 2023 4

Dostatečná vzdálenost

Kontrola dostatečné vzdálenosti dle čl. 6.3 ČSN EN 62305-3 ed. 2.
Dostatečná vzdálenost „s“ musí být zajištěna mezi jímací soustavou a svody na jedné straně a kovovými součástmi stavby, instalacemi a vnitřními systémy na straně druhé. Dodržení dostatečné vzdálenosti je důležité pro zajištění protipožárního zabezpečení objektu před přímím úderem blesku, svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy, ochranu osob nacházejících se uvnitř a vně objektu před vlivy přímých úderů blesku do objektu a ochranu elektronických systémů uvnitř objektu.
Dostatečná vzdálenost „s“ = vzdálenost mezi dvěma vodiči, která zabrání vytvoření nebezpečných přeskoků.

FVE hromosvod 2023 5

Vnitřní ochrana na straně AC/DC

Pro správný výběr vnitřní ochrany SPD je nutné znát stav vnější ochrany LPS a podle toho vybrat správné a vhodné typy vnitřních SPD.

FVE hromosvod 2023 6
V případě stejnosměrné části DC se osadí svodič bleskových proudů a přepětí typu 1+2 pokud není dodržena dostatečná vzdálenost ,,s“ od FVE a tedy hrozí zavlečení bleskového proudu. Jakmile je dodržena dostatečná vzdálenost ,,s“ FVE od jímací soustavy a FVE je v ochranném prostoru hromosvodu je dostačující aplikace svodiče přepětí T2. Instalace uvedených svodičů se provádí na rozhraní zón LPZ 0-1. V případě delšího vedení > 10 m od rozhraní zón je nutné opakovat svodič přepětí T2 u technologie FVE - rozvaděč FVE.

FVE hromosvod 2023 7
V případě instalace FVE, je nutné věnovat pozornost také ochraně střídavé části AC sítě. Musí být aplikovaný svodič bleskových proudů a přepětí T1+T2 na vstupu do objektu tedy v hlavním rozvaděči, nebo rozvodně. Pokud je technologie fotovoltaické elektrárny od místa instalace svodiče bleskových proudů a přepětí vzdálenější > 10 m vedení je nutné opakovat svodič přepětí T2 u technologie FVE – rozvaděč FVE.

FVE hromosvod 2023 8
Zároveň nesmíme opomenout ochranu datových sítí, které zajišťují přenos informací z koncových zařízení. Bez tohoto připojení přicházíme o možnost sledování provozu FVE.

FVE hromosvod 2023 9

DEHN s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha
Tel: +420 222 998 880
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.dehn.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku