Jak označovat vnější vlivy ve výkresové dokumentaci

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V současnosti neexistuje žádná norma či jiný předpis, který by předepisoval závazný způsob označování vnějších vlivů ve výkresové dokumentaci.

Záleží na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem, která by měla být rovněž zakotvena ve smlouvě. Přednostně se má používat kódů vnějších vlivů uvedených v normě ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+22:2022 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy.

Společné vysvětlivky, pokyny a odkazy se mají uvádět nad nebo vlevo od popisového pole, viz norma ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu.
Uváděné označení a popis vnějších vlivů musí být jednoznačný a srozumitelný jak pro montážní organizaci, tak pro provozovatele. Vnější vlivy, které jsou mimo třídy stanovené v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+22:2022 se uvádějí v instalačním schématu (výkresu) formu popisu, popř. specifickým označením stanoveným v protokolu o určení vnějších vlivů.

vv oznacovani 2024 1
V instalačním schématu je vhodné uvést vnější vlivy v tabulce se seznamem prostorů a místností, která uvádí název prostoru/místnosti a číslo místnosti, viz norma ČSN EN ISO 4157-2:2000 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností, popř. evidenční číslo prostoru, viz norma ČSN EN ISO 4157-3:2000 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů a třídu vnějšího vlivu.
V této tabulce na instalačním schématu je rovněž možno uvádět i osvětlenost umělým světlem (lx), například v souladu s požadavky norem ČSN EN 12464-1:2022 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště, ČSN EN 12464-2:2014 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, a ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy.
V instalačním schématu (výkresu) je vhodné v zobrazovaném půdorysu objektu uvádět příslušné kódy vnějších vlivů v obdélníku kresleného tenkou čarou přímo v půdorysu místnosti nebo prostoru, zároveň je vhodné v případě jiných než bodových vnějších vlivů vyznačit přímo v půdorysu nebo bokorysu objektu hranice působení vnějšího vlivu.
Ve výkresové dokumentaci se doporučuje uvádět pouze vnější vlivy, které nejsou považovány za normální vnější vlivy nebo za dominantní vnější vlivy.
Dále je u popisového pole možné uvést informaci, že všechny ostatní stanovené vnější vlivy jsou považovány za normální společně s odkazem na protokol o určení vnějších vlivů.

vv oznacovani 2024 2
Ve výkresové dokumentaci, resp. v projektu je třeba rovněž zohlednit ochranu elektrického zařízení před nepříznivými vnějšími vlivy, které mohou nastat v době, kdy je elektrické zařízení dokončeno, avšak z jakýchkoliv důvodů je prodleva do jeho uvedení do řádného provozu. Tyto nepříznivé vnější vlivy (např. skupiny AB a AD) mohou elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení nejen fyzicky poškodit, ale mohou mít také zásadní vliv na jeho bezpečnost z hlediska možného úrazu elektrickým proudem.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku