Jak označovat vnější vlivy ve výkresové dokumentaci

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V současnosti neexistuje žádná norma či jiný předpis, který by předepisoval závazný způsob označování vnějších vlivů ve výkresové dokumentaci.

Záleží na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem, která by měla být rovněž zakotvena ve smlouvě. Přednostně se má používat kódů vnějších vlivů uvedených v normě ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+22:2022 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy.

Společné vysvětlivky, pokyny a odkazy se mají uvádět nad nebo vlevo od popisového pole, viz norma ČSN EN ISO 9431 Výkresy ve stavebnictví - Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu.
Uváděné označení a popis vnějších vlivů musí být jednoznačný a srozumitelný jak pro montážní organizaci, tak pro provozovatele. Vnější vlivy, které jsou mimo třídy stanovené v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+22:2022 se uvádějí v instalačním schématu (výkresu) formu popisu, popř. specifickým označením stanoveným v protokolu o určení vnějších vlivů.

vv oznacovani 2024 1
V instalačním schématu je vhodné uvést vnější vlivy v tabulce se seznamem prostorů a místností, která uvádí název prostoru/místnosti a číslo místnosti, viz norma ČSN EN ISO 4157-2:2000 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností, popř. evidenční číslo prostoru, viz norma ČSN EN ISO 4157-3:2000 Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů a třídu vnějšího vlivu.
V této tabulce na instalačním schématu je rovněž možno uvádět i osvětlenost umělým světlem (lx), například v souladu s požadavky norem ČSN EN 12464-1:2022 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště, ČSN EN 12464-2:2014 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, a ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy.
V instalačním schématu (výkresu) je vhodné v zobrazovaném půdorysu objektu uvádět příslušné kódy vnějších vlivů v obdélníku kresleného tenkou čarou přímo v půdorysu místnosti nebo prostoru, zároveň je vhodné v případě jiných než bodových vnějších vlivů vyznačit přímo v půdorysu nebo bokorysu objektu hranice působení vnějšího vlivu.
Ve výkresové dokumentaci se doporučuje uvádět pouze vnější vlivy, které nejsou považovány za normální vnější vlivy nebo za dominantní vnější vlivy.
Dále je u popisového pole možné uvést informaci, že všechny ostatní stanovené vnější vlivy jsou považovány za normální společně s odkazem na protokol o určení vnějších vlivů.

vv oznacovani 2024 2
Ve výkresové dokumentaci, resp. v projektu je třeba rovněž zohlednit ochranu elektrického zařízení před nepříznivými vnějšími vlivy, které mohou nastat v době, kdy je elektrické zařízení dokončeno, avšak z jakýchkoliv důvodů je prodleva do jeho uvedení do řádného provozu. Tyto nepříznivé vnější vlivy (např. skupiny AB a AD) mohou elektrickou instalaci nebo elektrické zařízení nejen fyzicky poškodit, ale mohou mít také zásadní vliv na jeho bezpečnost z hlediska možného úrazu elektrickým proudem.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, únor 2024

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, nouzové osvětlení, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Najdete nás na Facebooku