Světová novinka – DEHNvenCI svodič bleskových proudů, včetně pojistek

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Svodiče přepětí SPD typu 1, 2 a 3 jsou dnes součástí každé instalace ochrany před bleskem a přepětím [1, 2 a 3]. Při jejich výběru a instalaci je důležité dodržet tyto pokyny.

 • sledovat parametry SPD odpovídající třídě ochrany LPS I až IV:
  - maximální vrcholovou hodnotu bleskového proudu – až 100 kA (vlny 10/350);
  - ochrannou úroveň 1,5 kV;
  - pro SPD typu 1 upřednostnit technologii jiskřišť před technologií varistorů;
  - zajistit energetickou koordinaci mezi svodiči SPD typu 1, 2 a 3;
 • správně instalovat SPD:
  - dodržet montážní návody SPD (obr. 1) [4];
  - pokud možno nepřekročit maximální délku přívodních a uzemňovacích vodičů SPD (obr. 2) [4];
  - zamezit křížení nebo souběhu přívodních a uzemňovacích svodů SPD [5].

DEHNvenCI 1

Legenda:
OCPD nadproudový ochranný přístroj požadovaný výrobcem SPD
SPD přepěťové ochranné zařízení (přepěťová ochrana)
E/I zařízení nebo instalace, která má být chráněna před přepětími

DEHNvenCI 2

DEHNvenCI – přepěťová ochrana SPD typu 1 + 2 [6]

Koordinovaný kombinovaný svodič DEHNvenCI (do 5 m od koncového zařízení je SPD typu 1 + 2 + 3) je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, jehož schopnost omezit následné proudy umožní minimalizovat potřebu místa v rozváděči. Tato přepěťová ochrana je v praxi prověřenou technickou variantou DEHNventilu, která má v sobě zabudované pojistky schopné přenést bleskové proudy. Šířka svodiče jsou dva moduly.

Schopnost svádět bleskové proudy

Tato přepěťová ochrana je zapouzdřené jiskřiště, které je schopno svádět v jedné fázi bleskové proudy až do vrcholové hodnoty 25 kA (vlny 10/350), a přitom ochranná úroveň garantovaná na výstupu tohoto svodiče nepřekročí hodnotu 1,5 kV.

Koordinace s dalšími svodiči přepětí

Svodič DEHNvenCI je přímo energeticky koordinován se svodičem přepětí SPD typu 2 - DEHNguard, aniž by bylo potřeba instalovat tlumivku nebo dodržet délku vedení mezi svodiči. Maximální trvalé napětí svodiče nepřekročí hodnotu 255 V.

DEHNvenCI 3

Předjištění a eliminace následnýchproudů

Ve svodiči DEHNvenCI je využita technologie nevyfukujícího klouzavého jiskřiště RADAX-Flow pro přerušení následných proudů (obr. 4, tab. 1). Svodič bleskového proudu spolupracuje s pojistkami od 20 A charakteristiky gL/gG eliminuje následné síťové proudy až do hodnoty 50 kA. Tento svodič je také možno použít pro zapojení před elektroměrem dle PNE 33 0000-5 ed.2 [7]. Předtím je však nutno získat souhlas technika příslušné distribuční společnosti.

Signalizace

Funkčnost přístroje (jiskřiště a pojistek) je signalizována zeleným a porucha červeným polem. Pro souhrnnou informaci o funkčnosti DEHNvenCI, např. na vzdáleném pracovišti se využije přepínací bezpotenciálový kontakt (FM) - viz. tab. 1.

Typ Obj. č.
DVCI 1 255 961 200   
DVCI 1 255 FM 961 205

Tab.1 Možná provedení svodiče DEHNvenCI

DEHNvenCI 4

Shrnutí

 • Výhody svodiče DEHNvenCI:
  - je-li chráněné zařízení umístěno od svodiče do 5 m, je DEHNvenCI ve funkci SPD typu 1+2+3;
  - úspora montážního času a místa v rozváděči;
  - redukuje se délka přívodních vodičů SPD;
  - do hodnoty 50 kA zkratového proudu se nemusí instalovat předjištění svodiče;
  - souhrnná kontrola stavu jiskřiště a pojistek.
 • Příklady použití v:
  - napájecích rozváděčích a v rozpojovacích skříních s jištěním nad 315 A;
  - rozváděčových polích o výšce pole 2 m.

Literatura
[1] ČSN EN 62305 – 3 ed. 2, 2012-01: Ochrana před bleskem – část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života.
[2] ČSN EN 62305 – 4 ed. 2, 2011-09: Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
[3] ČSN EN 61643 - 11, 2003-04: Ochrany před přepětím nízkého napětí – část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí. Požadavky a zkoušky.
[4] ČSN EN 33 2000-5-534 ed. 1, 2009-01: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení.
[5] Kutáč, J., Meravý, J.: Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců, SPBI Ostrava 2010.
[6] DEHN + SÖHNE, Novinky 2012 / 2013, DEHN + SÖHNE 09/2012 JKU.
[7] PNE 33 0000-5 ed.2: 2008-01: Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízení.

DEHNvenCI logo

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.dehn.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku