Světová novinka – DEHNvenCI svodič bleskových proudů, včetně pojistek

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Svodiče přepětí SPD typu 1, 2 a 3 jsou dnes součástí každé instalace ochrany před bleskem a přepětím [1, 2 a 3]. Při jejich výběru a instalaci je důležité dodržet tyto pokyny.

 • sledovat parametry SPD odpovídající třídě ochrany LPS I až IV:
  - maximální vrcholovou hodnotu bleskového proudu – až 100 kA (vlny 10/350);
  - ochrannou úroveň 1,5 kV;
  - pro SPD typu 1 upřednostnit technologii jiskřišť před technologií varistorů;
  - zajistit energetickou koordinaci mezi svodiči SPD typu 1, 2 a 3;
 • správně instalovat SPD:
  - dodržet montážní návody SPD (obr. 1) [4];
  - pokud možno nepřekročit maximální délku přívodních a uzemňovacích vodičů SPD (obr. 2) [4];
  - zamezit křížení nebo souběhu přívodních a uzemňovacích svodů SPD [5].

DEHNvenCI 1

Legenda:
OCPD nadproudový ochranný přístroj požadovaný výrobcem SPD
SPD přepěťové ochranné zařízení (přepěťová ochrana)
E/I zařízení nebo instalace, která má být chráněna před přepětími

DEHNvenCI 2

DEHNvenCI – přepěťová ochrana SPD typu 1 + 2 [6]

Koordinovaný kombinovaný svodič DEHNvenCI (do 5 m od koncového zařízení je SPD typu 1 + 2 + 3) je jiskřiště s technologií RADAX-Flow, jehož schopnost omezit následné proudy umožní minimalizovat potřebu místa v rozváděči. Tato přepěťová ochrana je v praxi prověřenou technickou variantou DEHNventilu, která má v sobě zabudované pojistky schopné přenést bleskové proudy. Šířka svodiče jsou dva moduly.

Schopnost svádět bleskové proudy

Tato přepěťová ochrana je zapouzdřené jiskřiště, které je schopno svádět v jedné fázi bleskové proudy až do vrcholové hodnoty 25 kA (vlny 10/350), a přitom ochranná úroveň garantovaná na výstupu tohoto svodiče nepřekročí hodnotu 1,5 kV.

Koordinace s dalšími svodiči přepětí

Svodič DEHNvenCI je přímo energeticky koordinován se svodičem přepětí SPD typu 2 - DEHNguard, aniž by bylo potřeba instalovat tlumivku nebo dodržet délku vedení mezi svodiči. Maximální trvalé napětí svodiče nepřekročí hodnotu 255 V.

DEHNvenCI 3

Předjištění a eliminace následnýchproudů

Ve svodiči DEHNvenCI je využita technologie nevyfukujícího klouzavého jiskřiště RADAX-Flow pro přerušení následných proudů (obr. 4, tab. 1). Svodič bleskového proudu spolupracuje s pojistkami od 20 A charakteristiky gL/gG eliminuje následné síťové proudy až do hodnoty 50 kA. Tento svodič je také možno použít pro zapojení před elektroměrem dle PNE 33 0000-5 ed.2 [7]. Předtím je však nutno získat souhlas technika příslušné distribuční společnosti.

Signalizace

Funkčnost přístroje (jiskřiště a pojistek) je signalizována zeleným a porucha červeným polem. Pro souhrnnou informaci o funkčnosti DEHNvenCI, např. na vzdáleném pracovišti se využije přepínací bezpotenciálový kontakt (FM) - viz. tab. 1.

Typ Obj. č.
DVCI 1 255 961 200   
DVCI 1 255 FM 961 205

Tab.1 Možná provedení svodiče DEHNvenCI

DEHNvenCI 4

Shrnutí

 • Výhody svodiče DEHNvenCI:
  - je-li chráněné zařízení umístěno od svodiče do 5 m, je DEHNvenCI ve funkci SPD typu 1+2+3;
  - úspora montážního času a místa v rozváděči;
  - redukuje se délka přívodních vodičů SPD;
  - do hodnoty 50 kA zkratového proudu se nemusí instalovat předjištění svodiče;
  - souhrnná kontrola stavu jiskřiště a pojistek.
 • Příklady použití v:
  - napájecích rozváděčích a v rozpojovacích skříních s jištěním nad 315 A;
  - rozváděčových polích o výšce pole 2 m.

Literatura
[1] ČSN EN 62305 – 3 ed. 2, 2012-01: Ochrana před bleskem – část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života.
[2] ČSN EN 62305 – 4 ed. 2, 2011-09: Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
[3] ČSN EN 61643 - 11, 2003-04: Ochrany před přepětím nízkého napětí – část 11: Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí. Požadavky a zkoušky.
[4] ČSN EN 33 2000-5-534 ed. 1, 2009-01: Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení.
[5] Kutáč, J., Meravý, J.: Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců, SPBI Ostrava 2010.
[6] DEHN + SÖHNE, Novinky 2012 / 2013, DEHN + SÖHNE 09/2012 JKU.
[7] PNE 33 0000-5 ed.2: 2008-01: Umístění přepěťového ochranného zařízení SPD typu 1 (třídy požadavků B) v elektrických instalacích odběrných zařízení.

DEHNvenCI logo

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.dehn.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku