Základový zemnič - 1. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Funkční uzemňovací soustava je základním prvkem elektroinstalace ve všech budovách a novostavbách. Je důležitým základem pro bezpečnost a správné fungování všech instalací v objektu, jako např. pro:

 • ochranu osob (dosažení vhodných podmínek pro vypnutí elektrických zařízení a pro ochranné pospojování),
 • systémy napájení elektrickou energií,
 • elektronická informační technická zařízení,
 • ochranu před bleskem,
 • ochranu před přepětím,
 • dosažení elektromagnetické kompatibility,
 • uzemnění antén.

Zřizování a provoz výše uvedených instalací se řídí předpisy a doporučeními na ochranu osob a zajištění spolehlivého provozu elektrického zařízení.

Normativní požadavky

Pro každou novou stavbu je vyžadován základový zemnič (ČSN 33 2000-5-54) a podmínky pro připojení zařízení k distribuční napájecí síti.
Provedení základového zemniče musí splňovat ČSN 332000-5-54 Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování.
Je-li na budově instalována ochrana před bleskem, je nutné řídit se při jejím zřizování rozšířenými požadavky uvedenými v normě ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem – část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života.
Problematika elektromagnetické kompatibility (EMC) se řídí doporučeními normy ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem – část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách.
Pokud je v budově plánována instalace rozsáhlých informačně-technických zařízení, bude nutné, aby velikost ok sítě základových zemničů byla menší.
Navíc je třeba do projektu uzemňovací soustavy zapracovat požadavky, např. na zemní odpor základového zemniče, které jsou obsaženy v podkladech od dodavatelů a provozovatelů informační techniky.
Má-li být v objektu instalována rozvodna vn/nn, musí se dodržet požadavky normy ČSN EN 60204-11 Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV.
Z důvodu možného výskytu vysokých zkratových proudů (50 Hz) mohou být vyžadovány větší průřezy zemničů a další požadavky na provedení svorek a spojek.

Instalace uzemňovací soustavy

Základový zemnič je považován za základní prvek elektrické instalace.
Uzemňovací soustavu smí instalovat pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikací nebo osoby pracující pod dozorem osoby s elektrotechnickou kvalifikací.

zemnic 1

Vyrovnání potenciálů/ochranné pospojování

Vyrovnání potenciálů/ochranné pospojování je vyžadováno při instalaci nových elektrických spotřebičů.
Aby mohly být splněny všechny požadavky, musí být k základovému zemniči připojena hlavní uzemňovací přípojnice (dříve hlavní ochranná přípojnice – HOP).
Systém ochranného pospojování podle normy ČSN 33 2000-4-41 odstraňuje nebezpečné potenciálové rozdíly, to znamená, že zabraňuje vzniku nebezpečných dotykových napětí (např. mezi ochranným vodičem zařízení nn a kovovými rozvody - potrubí rozvodů vody, plynu a topení).
Systém vyrovnání potenciálů tvoří podle normy ČSN 33 2000-4-41 systém ochranného pospojování, (dříve hlavní pospojování) a systém doplňkového ochranného pospojování (dříve doplňkové pospojování).
V každé budově musí být instalováno ochranné pospojování. Doplňkové ochranné pospojování musí být zřizováno tam, kde to vyžadují zvláštní podmínky pro vypnutí elektrických zařízení nebo tam, kde jsou stanoveny zvláštní prostory.

Pospojování proti blesku (vyrovnání potenciálů při působení blesku)

Další rozšíření opatření ochranného pospojování představuje pospojování proti blesku. Pospojování proti blesku a ochranné pospojování se musí v místě hlavní uzemňovací přípojnice propojit s uzemněním.
Pod pojmem pospojování proti blesku je třeba rozumět část opatření vnitřní ochrany před bleskem, která v případě přímého úderu blesku do budovy nebo do vedení vstupujících do budovy spolehlivě zajistí propojení všech vedení se systémem vyrovnání potenciálů. Tím se zamezí vzniku nebezpečného jiskření.
Elektrická zařízení (napájecí i informačně-technická), je třeba chránit obzvlášť důsledně, neboť nesmí dojít k přímému propojení hromosvodu a instalovaných zařízení prostřednictvím uzemňovací soustavy a systému vyrovnání potenciálů.

Typy zemničů

Základový zemnič
Zemnič, který je uspořádán do uzavřeného kruhu a který je uložen v betonu. Jeho předností je velká dotyková plocha se zemí. Pokud zemnič nemá kontakt se zemí, např. v „plně izolované (černé) vaně" nebo v tzv. „bílé vaně", musí být instalován obvodový (kruhový) zemnič, jež převezme funkci základového zemniče.

Obvodový zemnič
Zemnič, který je uložen v zemi a který vytváří uzavřený kruh podél obvodových zdí budovy.

Hloubkový (tyčový) zemnič
Tyčový zemnič, který je zaražen do země do větší hloubky. Skládá se z několika dílů většinou kruhového průřezu.

Náhodný zemnič
Kovová součást konstrukce uložená přímo v zemi nebo v betonu, která původně nebyla instalována pro účely uzemňování, ale která byla jako zemnič dodatečně použita (armování železobetonových základů, potrubí apod.).

Materiály pro základové zemniče

Jako základový zemnič mohou být použity:

 • dráty (o průměru min. 10 mm) nebo
 • pásky (min. 30 mm x 3,5 mm).

Při uložení do betonu se použije holá nebo pozinkovaná ocel, při uložení do země se použije korozivzdorná ocel, materiál 1.4571, označená jako nerez V4A. Vhodný materiál je třeba zvolit podle ČSN EN 50164-2 tak, aby bylo možné uložená vedení připojit k hromosvodu (LPS).
Předpokládá-li stavební projekt, že v objektu bude umístěna rozvodna vn/nn, bude třeba použít pro zemniče vodiče větších průřezů (zkratové proudy 50 Hz).

zemnic 2

Připojovací vodiče/vývody uzemnění

Z každé uzemňovací soustavy je třeba vyvést aspoň jeden připojovací vodič, který se připojí k hlavní uzemňovací přípojnici. V projektu uzemnění je třeba počítat s dalšími připojovacími vodiči/vývody, které jsou určeny pro připojení:

 • doplňkového ochranného pospojování,
 • kovových instalací, jako jsou např. výtahové lišty, ocelové sloupy, základy,
 • svodů hromosvodu (vnější i vnitřní),
 • okapových svodů,
 • vývodů obvodových zemničů v „bílých" a „černých" vanách,
 • zařízení sloužících jako opatření EMC,
 • přístavků a doplnění stavby,
 • kabelových tras a propojovacích kanálů vedoucích k sousedním budovám,
 • doplňkového uzemnění, např. hloubkových zemničů.

Připojovací vodiče/vývody musí být zásadním způsobem ošetřeny proti vlivům koroze.

Vhodnými připojovací díly jsou např.:

 • drát o průměru 10 mm nebo pásek 30 x 3,5 mm z korozivzdorné oceli V4A, materiál 1.4571,
 • drát z FeZn s izolací PVC o průměru d = 10/13 mm,
 • uzemňovací body.

Při montáži ocelového drátu s izolací je třeba pracovat velmi opatrně, aby nedošlo k porušení izolace z důvodů nízkých teplot nebo při tvarování či zasypávání výkopů. Při použití nerezavějící oceli (V4A) tato nebezpečí nehrozí.
Délka připojovacích vodičů, měřeno od bodu přechodu směrem do vnitřku budovy nebo směrem ven, musí být aspoň 1,5 m.
Připojovací vodiče je nutné důsledně a zřetelně označovat. Použitím ochranných krytů se výrazně označí připojovací vývod, ale zároveň se sníží riziko úrazu pořezáním se o ostrou hranu.
V praxi se velmi osvědčily uzemňovací body, které se používají pro připojení uzemnění nebo systému vyrovnání potenciálů/pospojování. Jejich použití usnadňuje montáž připojovacích vodičů a průchodek a jejich ochranu proti korozi. Montáž uzemňovacích bodů do bednění dovoluje připravit vývody i pro pozdější použití.

zemnic 3

Spoje

Spoje, které jsou součástí základového zemniče musí být trvale elektricky vodivé a mechanicky pevné.
Ocelové stavební díly a konstrukce (jako jsou např. ocelové rohože nebo armovací koše), zvyšují účinnost základového zemniče, a proto je třeba je vzájemně pospojovat.
Spoje mezi základovým zemničem a armováním musí být každé 2 metry a musí být dokonale elektricky vodivé. Mohou být šroubové nebo svařované. Šroubové spoje jsou časově i technicky úspornější.
K jejich realizaci se používají šroubové svorky, jejichž vlastnosti odpovídají požadavkům ČSN EN 50164-1 Součásti ochrany před bleskem (LPC) - část 1: Požadavky na spojovací součásti.
Svařování spojů vyžaduje souhlas odpovědného stavbyvedoucího, zkušené montéry (svářeče se státní zkouškou), potřebné svářečky a svářecí materiál.
Jsou-li na stavbě využívány stroje na zhutňování betonu, je použití klínových svorek nepřípustné. Při uzemňování rozvodny vn/nn je potřeba použít svorky dimenzované na zkratové proudy 50 Hz.

Z podkladů firmy DEHN+SÖHNE GmbH zpracoval EuroVolt s.r.o.

EuroVolt s.r.o.
Distributor pro Českou a Slovenskou republiku.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.eurovolt.cz             www.eurovolt.sk
+420 773 784 750            +421 902 913 142

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Oblíbené normy

Najdete nás na Facebooku