ČSN EN 62305-1 ed. 2

Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy