Volba přepěťových ochran (SPD)

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Přepěťové ochrany slouží k napěťovému omezení, aby se tak dosáhlo koordinace izolace v případech popsaných v ČSN 33 2000-4-442 ed. 2, ČSN EN 60664-1 ed. 2, ČSN EN 62305-1 ed. 2, ČSN EN 62305-4 ed. 2 a ČSN CLC/TS 61643-12.

Volba přepěťových ochran (SPD) musí být založena na následujících parametrech:

 • napěťové ochranné hladině (Up) a jmenovitém impulzním napětí (Uw) zařízení, které má být chráněno;
 • nejvyšším trvalém provozním napětí (Uc), tj. napájecí sítě (TT, TN, IT);
 • jmenovitém výbojovém proudu (In) a impulzním výbojovém proudu (Iimp);
 • koordinaci SPD;
 • předpokládaném zkratovém proudu;
 • následném proudu pro jmenovitou vypínací schopnost.

Přepěťové ochrany (SPD) musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 61643-11 ed. 2.

spd 12 1

Volba napěťové ochranné hladiny (Up) jako funkce jmenovitého impulzního napětí zařízení (Uw)

Napěťová ochranná hladina Up přepěťových ochran (SPD) musí být zvolena v souladu s požadovaným jmenovitým impulzním napětím podle kategorie přepětí II v tabulce 1. Aby se zajistila odpovídající ochrana zařízení, nesmí napěťová ochranná hladina mezi živými vodiči a PE v žádném případě překročit požadavky na jmenovité impulzní napětí zařízení podle tabulky 1.
Tam, kde je ochrana mezi vodiči vedení a PE zajištěna souborem připojení módů ochrany SPD (např. jedním módem přepěťových ochran SPD, vodič vedení k nule + nula k PE, podle CT2), tento soubor připojení musí splňovat výše uvedené požadavky na ochrannou hladinu.
Tam, kde taková kombinovaná napěťová ochranná hladina mezi vodičem vedení a PE není v záznamovém listu výrobce poskytnuta, musí být tato hladina vypočítána přičtením napěťových ochranných hladin udaných pro jednotlivé módy ochrany SPD, které jsou zapojeny v sérii.
Doporučuje se, aby napěťové ochranné hladiny zajišťované přepěťovými ochranami (SPD) nepřekračovaly 80 % požadovaného jmenovitého impulzního napětí pro zařízení podle tabulky 1 a odpovídající kategorii přepětí II, ale nesmí v žádném případě překročit požadované jmenovité impulzní napětí zařízení.
S tímto doporučením se nemusí uvažovat, když platí jeden z následujících případů:

 • kde je zařízení připojeno přímo ke svorkám SPD;
 • kde je již uplatněno schéma ochrany podle obrázku 1;
 • kde úbytek napětí na nadproudové ochraně ve větvi obvodu s SPD je již vzatý v úvahu pro napěťovou ochrannou hladinu L/P;
 • kde je zajištěna ochrana v souladu s kategorií přepětí II, ale v daném místě je instalováno pouze zařízení kategorie přepětí III nebo IV.

Doplňující přepěťové ochrany (SPD) mezi živými vodiči mohou být zapotřebí, aby v důsledku přepětí nedošlo k chybné funkci zařízení. Vyžaduje se, aby vhodná napěťová ochranná hladina byla vyhodnocena na základě požadavků na odolnost a použitelnost zařízení (viz ČSN CLC/TS 61643-12).
Pokud požadovaná napěťová ochranná hladina nemůže být dosažena pomocí jediné sestavy SPD, musí se k tomu, aby tato požadovaná napěťová ochranná hladina byla zajištěna, použít doplňující koordinované přepěťové ochrany (SPD).

spd 12 2

Volba přepěťových ochran (SPD) s ohledem na trvalé provozní napětí (Uc)

Ve střídavých sítích musí být nejvyšší trvalé provozní napětí Uc SPD rovno nebo větší než to, které je požadováno v tabulce 2

spd 12 3

Volba přepěťových ochran (SPD) s ohledem na jmenovitý výbojový proud (In) a impulzní výbojový proud (Iimp)

Na začátku instalace nebo v jeho blízkosti musí přepěťové ochrany vyhovovat jednomu z následujících případů, pokud přicházejí v úvahu:

 • jestliže je budova chráněna před přímým úderem blesku, musí být přepěťové ochrany (SPD) na začátku instalace zvoleny SPD typu 1 a tabulky 4;
 • v ostatních případech, musí být přepěťové ochrany (SPD) zvoleny SPD typu 2.

Další přepěťové ochrany (SPD) instalované ve směru toku energie od přepěťové ochrany (SPD) na začátku instalace nebo v jeho blízkosti musí také vyhovovat požadavkům na koordinaci dvou nebo více SPD.
Přepětí v důsledku spínání mohou trvat déle a mohou obsahovat více energie než přechodná přepětí atmosférického původu. To má být rovněž uvažováno pro volbu přepěťových ochran s ohledem na jmenovitý výbojový proud a impulzní výbojový proud.

Přepěťové ochrany (SPD) typu 2
Jestliže se požadují na začátku instalace nebo v jeho blízkosti přepěťové ochrany (SPD) typu 2, nesmí být jejich jmenovitý výbojový proud menší než proud udávaný v tabulce 3.

Přepěťové ochrany (SPD) typu 1
Jestliže se požadují na začátku instalace nebo v jeho blízkosti přepěťové ochrany (SPD) typu 1, uplatňuje se jeden z následujících případů:

 • a) Tam, kde nebyla provedena analýza rizika podle ČSN EN 62305-2 ed. 2, nesmí být impulzní výbojový proud (Iimp) menší než proud uvedený v tabulce 4:
 • b) Tam, kde byla provedena analýza rizika podle ČSN EN 62305-2 ed. 2, musí být impulzní výbojový proud (Iimp) určen podle souboru ČSN EN 62305.

spd 12 4

Koordinace dvou anebo více přepěťových ochran (SPD)

V instalaci je třeba zajistit koordinaci přepěťových ochran (SPD). Aby se dosáhla koordinace mezi přepěťovými ochranami (SPD) musí se postupovat podle pokynů výrobce s odkazem na ČSN CLC/TS 61643-12.

Volba přepěťových ochran (SPD) s ohledem na jmenovitý zkratový proud ISCCR

Obecně jmenovitý zkratový proud ISCCR SPD, jak ho uvádí výrobce, nesmí být nižší než maximální předpokládaný zkratový proud v připojovacích bodech sestavy SPD. Viz obrázek 2.
Tento požadavek se neuplatňuje na přepěťové ochrany (SPD) připojené mezi nulový vodič a PE v sítích TN nebo TT, pro něž je uvedený požadavek pokrytý výrobkovou normou ČSN EN 61643-11 ed. 2.
Pro přepěťové ochrany (SPD) připojené mezi nulový vodič a PE v sítích IT nesmí být jmenovitý zkratový proud ISCCR SPD nižší než maximální předpokládaný zkratový proud v připojovacích bodech této SPD v případě dvojité zemní poruchy za nejhorších podmínek.

spd 12 5

Volba přepěťových ochran (SPD) s ohledem na zhášecí následný proud

Obecně zhášecí následný proud Ifi SPD, pokud je potvrzen výrobcem, nesmí být menší než nejvyšší předpokládaný zkratový proud na připojovacích bodech sestavy SPD. Viz obrázek 2.
Tento požadavek neplatí pro přepěťové ochrany (SPD) připojené mezi nulový vodič a PE v sítích TN nebo TT, pro něž je uvedený požadavek pokrytý výrobkovou normou ČSN EN 61643-11 ed. 2.
Pro přepěťové ochrany (SPD) připojené mezi nulový vodič a PE v sítích IT zhášecí následný proud Ifi SPD, pokud je potvrzen výrobcem, nesmí být menší než nejvyšší předpokládaný zkratový proud na připojovacích bodech sestavy SPD v případě dvojité zemní poruchy za nejhorších podmínek.

spd 12 6

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Najdete nás na Facebooku