ČSN EN 62305-2 ed. 2

Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika