ČSN EN 62305-4 ed. 2

Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách