Normy

ČSN EN 60079-17 ed. 4

Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací