Pravidelné testování proudových chráničů TEST tlačítkem

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Každý proudový chránič musí být vybaven přístupným a zřetelně označeným testovacím tlačítkem TEST. Ověřování funkčnosti pomocí tlačítka TEST se má provádět v pravidelných intervalech podle doporučení výrobce, obvykle 1 měsíc.

U novějších typů se zvýšenou provozní spolehlivostí je to půl roku až jeden rok.

Zkušební obvod s tlačítkem je zapojen tak, že se vyvolá reziduální proud, který je větší než hodnota jmenovitého reziduálního proudu chrániče IΔn. Výrobkovými normami pro proudové chrániče je předepsáno, že při jmenovitém napětí nesmí být magnetický tok indukovaný v součtovém proudovém transformátoru větší než 2,5násobek toku vyvolaného jmenovitým reziduálním proudem IΔn. Zkušební zařízení musí být účinné ještě při 0,8násobku jmenovitého napětí.
Čtyřpólový chránič může být použit i v obvodech s neúplným počtem pracovních vodičů. Přitom je nutné zapojit vodiče do svorek tak, aby byla zachována funkce zkušebního obvodu (TEST). Zkušební zařízení proudového chrániče navržené pro sdružené napětí pracuje bez problémů i s fázovým napětím. Obecně platí, že každé elektrické zařízení má být používáno pouze k účelu, pro který je zkonstruováno. Univerzálním řešením je zapojení všech vstupních svorek na všechny pracovní vodiče soustavy a na výstupní svorky je pak možné zapojit jen požadovaný počet vodičů.

test chanicu 2019
Testování funkce proudového chrániče stisknutím tlačítka TEST musí být prováděno v intervalech, které předepisuje výrobce, nebo podle požadavků místního provozního předpisu, se zohledněním specifické podmínky (vlhkost, prach, teplotní výkyvy, aj.). Pravidelné testování je povinností provozovatele zařízení. Nejčastěji se požadují, již zmíněné, měsíční nebo půlroční intervaly.
Delší intervaly testování se vyžadují v nepřetržitých výrobních provozech, kde je možná odstávka pro účely kontrol a údržby třeba jen jednou ročně. Existují i zcela výjimečné situace, kdy není možné vypnout instalaci po velmi dlouhou dobu. To je případ jednotek intenzivní péče v nemocnicích, kde jsou lůžka trvale obsazena a není možné vypnout napájení jen pro účely kontrol. Pro tyto případy je nutné vybrat typy s delším garantovaným intervalem testování. Ať už se provozovatel instalace řídí jakýmikoliv pravidly, podstatné je, že se testování funkce provádí.
Pokud je proudový chránič použit pro automatické odpojení poruchy, pak je při selhání chrániče stále funkční nadproudový jisticí přístroj, který je v instalaci, tak jako tak, vždy zapojen. Avšak u doplňkové ochrany živých částí hraje spolehlivost zvláště důležitou roli. Citlivý proudový chránič je poslední záchranou, jestliže již selhala ostatní ochranná opatření a nakonec může, ale také nemusí, zachránit život.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2019

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojní zařízení a jejich bezpečnost, hromosvody a uzemnění.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Extra jističe navíc od OEZ Chcete ušetřit při nákupu modulárních přístrojů? Nakupujte výhodné extra balení s jističi navíc od OEZ!
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Nová řada svítidel VARIOLINE Poskytuje výjimečné LED osvětlení v rozváděčích v jejich plné hloubce a výšce.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.