Omezení a hranice použitelnosti proudových chráničů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Proudové chrániče jsou důležitým bezpečnostním prvkem v elektrických instalacích, ale jejich použitelnost má určitá omezení vyplývající z principu jejich funkce. Tento článek se zabývá nejčastějšími případy, kdy není možné spoléhat pouze na ochranu proudovým chráničem a je nutné zvolit jiné způsoby zajištění bezpečnosti.

Zkrat mezi pracovními vodiči

V případě zkratu mezi pracovními vodiči, tj. mezi fází L a středním vodičem N, případně mezi fázemi. Tato porucha musí být vypnuta jističem nebo pojistkou. Obdobná situace nastane při současném dotyku osoby se dvěma pracovními vodiči.

Rázové proudy v pracovních vodičích

Pro správnou funkci proudového chrániče je nutné posoudit vhodnou koordinaci a použít správné zapojení, aby nedocházelo k nežádoucímu vybavování vlivem rázových proudů.

pouzitelost chranicu 2019 1

Trvale unikající proudy

Každé elektrické zařízení vykazuje určitou hodnotu trvale unikajícího proudu, který je dán kvalitou izolace, konstrukcí, stárnutím a působením vnějších vlivů. V instalacích s vyššími hodnotami těchto proudů je vhodné zajistit jejich průběžnou kontrolu, rozdělit problémový obvod na samostatné okruhy nebo použít ochranná opatření, jako je ochranné pospojování. Lze také využít nové typy proudových chráničů se zabudovanou světelnou signalizací a možností dálkové signalizace při překročení hodnoty reziduálního proudu (50 % IΔn). Tyto chrániče mají také posunutou dolní hranici tolerančního pole z obvyklých
50 % IΔn na 75 % IΔn. Tím se dá předejít jejich předčasnému vybavení.

Přerušení vodiče PEN před proudovým chráničem

V případě přerušení PEN vodiče (TN-C sítě) se na neživou část dostane nebezpečné dotykové napětí. Při dotyku osoby s neživou částí je tělový proud vyhodnocen jako pracovní proud a proudový chránič nemá důvod k vybavení. Řešením je předepsané přizemňování vodiče PEN a vodičů PE v posledním místě rozdělení. Toto opatření snižuje dotykové napětí na neživé části a rovněž zaručí spolehlivé vypnutí proudového chrániče v případě dotyku osoby.

Vnější vlivy a nevhodné krytí

Proudové chrániče jsou obvykle konstruovány pro domovní a podobné použití v běžných podmínkách. V prostředích s vysokou vlhkostí, agresivními látkami nebo u bazénů je nutné zajistit vysoké krytí (vyšší než IP 20) nebo nucenou ventilaci rozváděče z normálního prostředí bez výskytu škodlivých látek.

pouzitelost chranicu 2019 2

Ochrana před požáry v případech vzniku jiskření mezi pracovními vodiči

V případě sériového oblouku mezi pracovními vodiči nepřekročí poruchový proud jmenovitý proud zařízení a proudový chránič nevybaví, přesto dochází ke zvýšení teploty izolace a jejímu uhelnatění. To může vést k rychlému vzniku požáru. Dalším nebezpečným procesem je postupné zvyšování přechodového odporu spojů a narůstání jejich teploty. Pokud tato porucha není včas detekována, může dojít ke vznícení izolace. Je zde nutná kombinace ochrany s obloukovou ochranou AFDD.
Přístroj obloukové ochrany AFDD je určen ke snížení rizika vzniku požáru od sériového oblouku nebo pro poruchy, kdy proud protéká mezi pracovními vodiči (symetrický poruchový proud) a proudový chránič není na takovou poruchu schopen reagovat, nebo pro poruchy, kdy vzniklý poruchový proud nedosáhne hodnot jmenovitého reziduálního proudu citlivého chrániče.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku