Hranice použitelnosti proudových chráničů

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Použitelnost proudového chrániče má určitá omezení, která vyplývají z principu funkce. V následujících odstavcích jsou uvedeny nejčastější případy, kdy není možné počítat s použitím proudového chrániče a ochrana musí být řešena jiným způsobem.

Zkrat mezi pracovními vodiči

V případě zkratu mezi pracovními vodiči, tj. mezi fází L a středním vodičem N, případně mezi fázemi. Tato porucha musí být vypnuta jističem nebo pojistkou. Obdobná situace nastane při současném dotyku osoby se dvěma pracovními vodiči.

Rázové proudy v pracovních vodičích

V tomto případě je nutno posoudit vhodnou koordinaci a použít správné zapojení.

pouzitelost chranicu 2019 1

Trvale unikající proudy

Každý elektrický spotřebič či instalace vykazuje určitou hodnotu trvale unikajícího proudu (zemního svodového proudu), který je dán kvalitou izolace elektrického zařízení, jeho konstrukcí, stárnutím a rovněž i působením vnějších vlivů (vlhko, teplo…). V instalacích s vyššími hodnotami trvale unikajících proudů je vhodné zajistit jejich průběžnou kontrolu.
Problémový obvod se musí rozdělit na samostatné okruhy, případně použít ochranná opatření (např. ochranné pospojování), kde se nepoužije proudový chránič.
Popřípadě lze využít nové typy proudových chráničů se zabudovanou světelnou signalizací a možností dálkové signalizace při překročení hodnoty reziduálního proudu (50 % IΔn). Tyto chrániče mají také posunutou dolní hranici tolerančního pole z obvyklých 50 % IΔn na 75 % IΔn. Tím se dá předejít jejich předčasnému vybavení.

Přerušení vodiče PEN před proudovým chráničem

V případě přerušení PEN vodiče (TN-C sítě) se na neživou část dostane nebezpečné dotykové napětí. Při dotyku osoby s neživou částí je tělový proud vyhodnocen jako pracovní proud a proudový chránič nemá důvod k vybavení. Řešením je předepsané přizemňování vodiče PEN a vodičů PE v posledním místě rozdělení. Toto opatření snižuje dotykové napětí na neživé části a rovněž zaručí spolehlivé vypnutí proudového chrániče v případě dotyku osoby.

Vnější vlivy a nevhodné krytí

Proudové chrániče jsou většinou konstruovány pro domovní a podobné použití, proto se předpokládá jejich používání v běžných podmínkách. Stupeň krytí je IP 20 a přístroj spolehlivě funguje pouze v předpokládaném základním prostředí.
V prostředích s vysokou vlhkostí, agresivním prostředí v chemických provozech, prostředí bazénů atd., je nutné zajistit vysoké krytí, případně zajistit nucenou ventilaci rozváděče z normálního prostředí bez výskytu škodlivých látek.

pouzitelost chranicu 2019 2

Ochrana před požáry v případech vzniku jiskření mezi pracovními vodiči

V případě sériového oblouku mezi pracovními vodiči nepřekročí poruchový proud jmenovitý proud zařízení a proudový chránič nevybaví, přesto dochází ke zvýšení teploty izolace a jejímu uhelnatění. To může vést k rychlému vzniku požáru. Dalším nebezpečným procesem je postupné zvyšování přechodového odporu spojů a narůstání jejich teploty. Pokud tato porucha není včas detekována, může dojít ke vznícení izolace. Je zde nutná kombinace ochrany s obloukovou ochranou AFDD.
Přístroj obloukové ochrany AFDD je určen ke snížení rizika vzniku požáru od sériového oblouku nebo pro poruchy, kdy proud protéká mezi pracovními vodiči (symetrický poruchový proud) a proudový chránič není na takovou poruchu schopen reagovat, nebo pro poruchy, kdy vzniklý poruchový proud nedosáhne hodnot jmenovitého reziduálního proudu citlivého chrániče.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, únor 2020

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku a software

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Turck na veletrhu Amper 2020 Digitalizace výrobních procesů již není vize budoucnosti. Přijďte se přesvědčit ve dnech 17.-20.3.2020. Hala V, stánek 2.06.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.