Normy

ČSN EN IEC 60079-19 ed. 3

Výbušné atmosféry - Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovace zařízení