ČSN EN 62305-3 ed. 2

Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života