Požadavky na revizní skříně u systému ochrany před bleskem

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Revizní skříň v systému ochrany před bleskem je kovová nebo nekovová skříň sestávající se z pouzdra a demontovatelného krytu, ve které je umístěn spoj svodu/zemniče (část nebo soubor částí uzemňovací soustavy, která vytváří přímý elektrický kontakt se zemí a která rozptýlí bleskový proud do země) za účelem provedení revize a měření.

Všechny revizní skříně a průchodky zemničů (těsnění proti tlakové vodě používané ve spojení se zemničem, který prochází skrz nebo vstupuje do základu nebo do stěny budovy tak, aby se zabránilo průniku podzemní vody do stavby) musí být navrženy a provedeny tak, aby jejich normální použití bylo spolehlivé bez nebezpečí pro osoby a okolí. Volba materiálu závisí na tom, jak odpovídá zvláštním požadavkům použití.
Výrobce nebo dodavatel revizních skříní a průchodek zemničů musí poskytnout dostatečné informace v dokumentaci, aby montér mohl vybrat a instalovat materiály vhodným a bezpečným způsobem, v souladu s požadavky technické normy ČSN EN 62305-3 ed. 2.

Revizní skříň

Revizní skříň zemniče musí být navržena tak, aby splnila svou funkci pro spojení svodu/zemniče akceptovatelným a bezpečným způsobem a její vnitřní prostor byl dostatečný pro montáž/demontáž zemnicí zkušební svorky. Pouzdro skříně musí být dostatečně hluboké tak, aby bylo zajištěno, že kryt skříně se nedotýká tyče/svodu/svorky.

revizni skrine zemnice 2019 1

Průchodka zemniče

Průchodka zemniče musí být navržena vhodným a bezpečným způsobem tak, aby zabránila průniku podzemní vody podél zemniče do základů nebo zdí budovy.

Značení

Všechny součásti revizní skříně musí být značeny alespoň takto:

 • a) jméno výrobce nebo odpovědného prodejce nebo obchodní značka nebo identifikační symbol;
 • b) číslo dílu;
 • c) zatřídění:
  – těžké zatížení pro pomalu jedoucí nákladní vozy, větší počet náprav atd.;
  – středně těžké zatížení pro pomalu jedoucí automobily atd.;
  – lehké zatížení pro chodce atd.
 • d) zatěžovací síla kN.

Pokud toto není prakticky proveditelné, smí být uvedeno označení pomocí identifikačního symbolu na nejmenším balení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku