Požadavky na revizní skříně u systému ochrany před bleskem

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Revizní skříň v systému ochrany před bleskem je kovová nebo nekovová skříň sestávající se z pouzdra a demontovatelného krytu, ve které je umístěn spoj svodu/zemniče (část nebo soubor částí uzemňovací soustavy, která vytváří přímý elektrický kontakt se zemí a která rozptýlí bleskový proud do země) za účelem provedení revize a měření.

Všechny revizní skříně a průchodky zemničů (těsnění proti tlakové vodě používané ve spojení se zemničem, který prochází skrz nebo vstupuje do základu nebo do stěny budovy tak, aby se zabránilo průniku podzemní vody do stavby) musí být navrženy a provedeny tak, aby jejich normální použití bylo spolehlivé bez nebezpečí pro osoby a okolí. Volba materiálu závisí na tom, jak odpovídá zvláštním požadavkům použití.
Výrobce nebo dodavatel revizních skříní a průchodek zemničů musí poskytnout dostatečné informace v dokumentaci, aby montér mohl vybrat a instalovat materiály vhodným a bezpečným způsobem, v souladu s požadavky technické normy ČSN EN 62305-3 ed. 2.

Revizní skříň

Revizní skříň zemniče musí být navržena tak, aby splnila svou funkci pro spojení svodu/zemniče akceptovatelným a bezpečným způsobem a její vnitřní prostor byl dostatečný pro montáž/demontáž zemnicí zkušební svorky. Pouzdro skříně musí být dostatečně hluboké tak, aby bylo zajištěno, že kryt skříně se nedotýká tyče/svodu/svorky.

revizni skrine zemnice 2019 1

Průchodka zemniče

Průchodka zemniče musí být navržena vhodným a bezpečným způsobem tak, aby zabránila průniku podzemní vody podél zemniče do základů nebo zdí budovy.

Značení

Všechny součásti revizní skříně musí být značeny alespoň takto:

 • a) jméno výrobce nebo odpovědného prodejce nebo obchodní značka nebo identifikační symbol;
 • b) číslo dílu;
 • c) zatřídění:
  – těžké zatížení pro pomalu jedoucí nákladní vozy, větší počet náprav atd.;
  – středně těžké zatížení pro pomalu jedoucí automobily atd.;
  – lehké zatížení pro chodce atd.
 • d) zatěžovací síla kN.

Pokud toto není prakticky proveditelné, smí být uvedeno označení pomocí identifikačního symbolu na nejmenším balení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku