Mechanická pevnost a korozní odolnost zemničů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Materiály a rozměry zemničů je nutno zvolit tak, aby vydržely účinky korozních vlivů a aby měly odpovídající mechanickou pevnost.

S ohledem na mechanickou pevnost a korozní odolnost v půdách s rezistivitou (měrným odporem) větší než 50 Ωm je možno vedle zemničů obvyklých minimálních rozměrů uvedených v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 používat i ocelové zemniče s nejmenšími rozměry podle tabulky 1. V ČR se naopak oproti údajům uvedeným v normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a některých dalších norem důrazně nedoporučuje používat měď, a to z důvodů uvedených dále.

odolnost zemnicu 1
Použije-li se např. v odůvodněných případech na zemniče měď, není problémem to, že by měď byla špatným materiálem pro uzemnění, ale to, že pokud by nebyla aplikována katodická ochrana, dochází v okruhu měděného zemniče k pozvolnému úbytku kovových částí z méně ušlechtilých materiálů, jakými je běžná i pozinkovaná ocel. Předpoklad, že měděné zemniče nepoškodí ocelovou výztuž betonového základu, se v ČR neprokázal, a proto doporučení přílohy ČSN EN 62305-3 ed. 2 používat měděné zemniče, je třeba brát střízlivě.
V půdách s rezistivitou (měrným odporem) menší než 50 Ωm a v lokalitách se stejnosměrnými bludnými proudy se volí průřezy úměrně větší s ohledem na výsledky korozního průzkumu provedeného např. podle ČSN 03 8372.

odolnost zemnicu 2
Pokud se výjimečně (navzdory výše uvedeným důvodům) použije měděný zemnič, pak se musí provést opatření, aby se zabránilo nebezpečí poškození jiných kovových častí v okruhu jeho působení elektrolytickou korozí. Musí se respektovat možnost vlivu koroze na ocel a aplikovat katodická ochrana k eliminaci makročlánku.
Měděné zemniče nesmějí být umisťovány v bezprostřední blízkosti ocelových zemničů, ani s nimi být spojovány. Nejmenší dovolená vzdálenost je 2 m.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku