Mechanická pevnost a korozní odolnost zemničů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Materiály a rozměry zemničů je nutno zvolit tak, aby vydržely účinky korozních vlivů a aby měly odpovídající mechanickou pevnost.

S ohledem na mechanickou pevnost a korozní odolnost v půdách s rezistivitou (měrným odporem) větší než 50 Ωm je možno vedle zemničů obvyklých minimálních rozměrů uvedených v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 používat i ocelové zemniče s nejmenšími rozměry podle tabulky 1. V ČR se naopak oproti údajům uvedeným v normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a některých dalších norem důrazně nedoporučuje používat měď, a to z důvodů uvedených dále.

odolnost zemnicu 1
Použije-li se např. v odůvodněných případech na zemniče měď, není problémem to, že by měď byla špatným materiálem pro uzemnění, ale to, že pokud by nebyla aplikována katodická ochrana, dochází v okruhu měděného zemniče k pozvolnému úbytku kovových částí z méně ušlechtilých materiálů, jakými je běžná i pozinkovaná ocel. Předpoklad, že měděné zemniče nepoškodí ocelovou výztuž betonového základu, se v ČR neprokázal, a proto doporučení přílohy ČSN EN 62305-3 ed. 2 používat měděné zemniče, je třeba brát střízlivě.
V půdách s rezistivitou (měrným odporem) menší než 50 Ωm a v lokalitách se stejnosměrnými bludnými proudy se volí průřezy úměrně větší s ohledem na výsledky korozního průzkumu provedeného např. podle ČSN 03 8372.

odolnost zemnicu 2
Pokud se výjimečně (navzdory výše uvedeným důvodům) použije měděný zemnič, pak se musí provést opatření, aby se zabránilo nebezpečí poškození jiných kovových častí v okruhu jeho působení elektrolytickou korozí. Musí se respektovat možnost vlivu koroze na ocel a aplikovat katodická ochrana k eliminaci makročlánku.
Měděné zemniče nesmějí být umisťovány v bezprostřední blízkosti ocelových zemničů, ani s nimi být spojovány. Nejmenší dovolená vzdálenost je 2 m.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku