Typy ochranných krytů strojních zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ochranný kryt stroje slouží jako fyzická bariéra k poskytnutí ochrany. Sám o sobě je účinný pouze tehdy, je-li uzavřený nebo bezpečně držen v ochranné poloze. Ve spojení s blokovacím zařízením s jištěním nebo bez jištění ochranného krytu je ochrana zajištěna v jakékoliv poloze ochranného krytu.

Základnější normy pro ochranné kryty jsou:

 • ČSN EN ISO 12100 (posouzení rizika) a ostatní normy typu C
 • ČSN EN ISO 14120 (ochranné kryty)
 • ČSN EN ISO 13857 (bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu)
 • ČSN EN ISO 13854 (nejmenší mezery proti stlačení)
 • ČSN EN 547-1 až 3+A1(tělesné rozměry člověka a požadavky na otvory pro přístup obsluhy ke strojnímu zařízení)

kryty 2022 1

Návrh a konstrukce ochranných krytů vyplývá z dokumentace o posouzení rizika dle typu nebezpečí a z požadavků na přístup osob do nebezpečného prostoru stroje. Typy ochranných krytů jsou stanoveny v ČSN EN ISO 12100 a ČSN EN ISO 14120:

 • Pevný ochranný kryt – ochranný kryt připevněný takovým způsobem, že může být otevřen nebo odstraněn pouze použitím nářadí nebo destrukcí připevňovacích prostředků.
 • Zcela uzavřený ochranný kryt – zabraňuje přístupu do nebezpečného prostoru ze všech stran.
 • Ochranný kryt s bezpečnou vzdáleností – zcela neuzavírá nebezpečný prostor, ale zamezuje nebo omezuje přístup svými fyzickými rozměry a vzdálenostmi od nebezpečného prostoru.
 • Pohyblivý ochranný kryt – ochranný kryt, který může být otevřen bez použití nářadí.
 • Silově ovládaný ochranný kryt – pohyblivý kryt, který je ovládán pomocí síly, která má jiný zdroj, než je obsluha nebo gravitace.
 • Samočinně se zavírající ochranný kryt – pohyblivý ochranný kryt ovládaný prvkem stroje, obrobkem nebo částí upínacího přípravku tak, že dovoluje obrobku průchod a automaticky se vrací do uzavřené polohy, jakmile obrobek uvolní otevření, které dovolilo jeho průchod.
 • Nastavitelný ochranný kryt – ochranný kryt, který je nastavitelný jako celek nebo který má nastavitelnou část.
 • Ručně nastavitelný ochranný kryt – nastavitelný ochranný kryt, kde je nastavení provedeno ručně a při dané operaci zůstává nastavení zachováno.
 • Ochranný kryt s blokováním – ochranný kryt spojený s blokovacím zařízením.
 • Ochranný kryt s blokováním se spouštěcí funkcí – speciální forma ochranného krytu s blokováním, který, jakmile bylo dosaženo uzavřené polohy ochranného krytu, udílí povel ke spuštění nebezpečné funkce stroje bez použití samostatného spouštěcího zařízení
 • Ochranný kryt s blokováním a jištěním ochranného krytu – ochranný kryt spojený s blokovacím zařízením a jištěním ochranného krytu.

kryty 2022 2

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku