Typy ochranných krytů strojních zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ochranný kryt stroje slouží jako fyzická bariéra k poskytnutí ochrany. Sám o sobě je účinný pouze tehdy, je-li uzavřený nebo bezpečně držen v ochranné poloze. Ve spojení s blokovacím zařízením s jištěním nebo bez jištění ochranného krytu je ochrana zajištěna v jakékoliv poloze ochranného krytu.

Základnější normy pro ochranné kryty jsou:

 • ČSN EN ISO 12100 (posouzení rizika) a ostatní normy typu C
 • ČSN EN ISO 14120 (ochranné kryty)
 • ČSN EN ISO 13857 (bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu)
 • ČSN EN ISO 13854 (nejmenší mezery proti stlačení)
 • ČSN EN 547-1 až 3+A1(tělesné rozměry člověka a požadavky na otvory pro přístup obsluhy ke strojnímu zařízení)

kryty 2022 1

Návrh a konstrukce ochranných krytů vyplývá z dokumentace o posouzení rizika dle typu nebezpečí a z požadavků na přístup osob do nebezpečného prostoru stroje. Typy ochranných krytů jsou stanoveny v ČSN EN ISO 12100 a ČSN EN ISO 14120:

 • Pevný ochranný kryt – ochranný kryt připevněný takovým způsobem, že může být otevřen nebo odstraněn pouze použitím nářadí nebo destrukcí připevňovacích prostředků.
 • Zcela uzavřený ochranný kryt – zabraňuje přístupu do nebezpečného prostoru ze všech stran.
 • Ochranný kryt s bezpečnou vzdáleností – zcela neuzavírá nebezpečný prostor, ale zamezuje nebo omezuje přístup svými fyzickými rozměry a vzdálenostmi od nebezpečného prostoru.
 • Pohyblivý ochranný kryt – ochranný kryt, který může být otevřen bez použití nářadí.
 • Silově ovládaný ochranný kryt – pohyblivý kryt, který je ovládán pomocí síly, která má jiný zdroj, než je obsluha nebo gravitace.
 • Samočinně se zavírající ochranný kryt – pohyblivý ochranný kryt ovládaný prvkem stroje, obrobkem nebo částí upínacího přípravku tak, že dovoluje obrobku průchod a automaticky se vrací do uzavřené polohy, jakmile obrobek uvolní otevření, které dovolilo jeho průchod.
 • Nastavitelný ochranný kryt – ochranný kryt, který je nastavitelný jako celek nebo který má nastavitelnou část.
 • Ručně nastavitelný ochranný kryt – nastavitelný ochranný kryt, kde je nastavení provedeno ručně a při dané operaci zůstává nastavení zachováno.
 • Ochranný kryt s blokováním – ochranný kryt spojený s blokovacím zařízením.
 • Ochranný kryt s blokováním se spouštěcí funkcí – speciální forma ochranného krytu s blokováním, který, jakmile bylo dosaženo uzavřené polohy ochranného krytu, udílí povel ke spuštění nebezpečné funkce stroje bez použití samostatného spouštěcího zařízení
 • Ochranný kryt s blokováním a jištěním ochranného krytu – ochranný kryt spojený s blokovacím zařízením a jištěním ochranného krytu.

kryty 2022 2

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2023

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku