Pravidelné periodické revize elektrických instalací ve výbušných atmosférách

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Předtím, než je provoz nebo zařízení uvedeno do provozu v prostředí výbušné atmosféry, musí být podrobeno výchozí revizi.

Pro uvádění technologie do provozu a spouštění jsou požadavky na výchozí revizi a další dodatečné požadavky uvedeny v normě ČSN EN 60079-14 ed. 4.

Pro zajištění, aby instalace byla udržována v uspokojivém stavu pro trvalé použití v nebezpečném prostoru, musí:

  • a) být prováděny periodické revize nebo
  • b) být zajištěn trvalý dozor odborného personálu a kde je to nutné, musí být prováděna údržba.

V případě prachu, vláken nebo polétavých částic může úroveň úklidu ovlivňovat požadavky na revize a preventivní údržbu.
Po jakémkoliv nastavení, preventivní údržbě, opravě, renovaci, úpravě nebo výměně se zařízení nebo předmětné části musí podrobit prohlídce.
Revizní činnosti musí být dostatečně nezávislé na jakýchkoliv požadavcích na okamžitou údržbu a/nebo jiné činnosti tak, aby nebyla zpochybněna spolehlivost jakýchkoliv nálezů ve zprávě z revize.
Revizní technici nemusí být zaměstnanci externí nezávislé organizace.

revize atex 2018 2
Kdykoliv dojde k změně klasifikace prostoru nebo požadavků na úroveň ochrany zařízení nebo pokud dojde k přemístění zařízení z jednoho místa na druhé, musí se provést kontrola, zda je typ ochrany a teplotní třída (kde je to nutné) vhodná pro nové podmínky.
Jestliže je přístroj nebo zařízení při prohlídce rozebráno, musí být věnována pozornost jejich zpětné montáži, aby se zajistila neporušenost jejich typu ochrany.
To zahrnuje i odstranění zbytků prachu a správné vložení těsnění.
Mezi nejvýznamnější vlivy, které způsobují zhoršení stavu zařízení, patří: náchylnost ke korozi, vystavení chemikáliím nebo rozpouštědlům, pravděpodobnost hromadění prachu nebo špíny, pravděpodobnost vnikání vody, vystavení nedovoleně vysoké okolní teplotě, nebezpečí mechanického poškození, vystavení nežádoucím vibracím. Mezi další provozní vlivy patří: školení a zkušenosti personálu, pravděpodobnost neschválených úprav a nastavování, pravděpodobnost nevhodné údržby - tj. například zásahu v rozporu s doporučením výrobce.

Pracovníci

Pravidelné periodické revize mají provádět pracovníci, kteří jsou kompetentní pro požadované revize a kteří:

  • a) mají znalosti z oblasti určování nebezpečných prostorů/EPL a dostatečné technické znalosti, aby pochopili vliv zařazení na posuzované prostory;
  • b) mají technické znalosti a rozumí teoretickým a praktickým požadavkům na elektrická zařízení a instalace v těchto nebezpečných prostorech a
  • c) pochopili požadavky na vizuální, zběžné a detailní prohlídky ve vztahu k instalovaným zařízením a instalacím.

Odpovědnosti a požadavky na výcvik mohou být definovány v odpovídajících národních předpisech pro výcvik a hodnocení.

Pevné instalace

Stupeň prohlídky a interval mezi periodickými revizemi musí být stanoven s ohledem na typy zařízení, doporučení výrobce, pokud existuje, faktory ovlivňující jeho stárnutí, klasifikaci prostoru a/nebo požadavky na EPL a výsledky předchozí revize. Pokud byly stanoveny stupně prohlídek a intervaly revizí pro podobná zařízení, provozy a prostředí, musí být tyto zkušenosti využity při stanovování strategie pro revize.
Interval periodických revizí nesmí překročit tři roky bez posouzení odborníků. Důvody pro změnu intervalu revizí musí být dokumentovány.
Interval mezi periodickými revizemi delší než tři roky má být volen pouze na základě hodnocení, s uvedením odpovídajících informací.
Po stanovení intervalu má být instalace v meziobdobí podrobena výběrovým revizím, aby se potvrdil nebo změnil stanovený interval a úroveň prohlídek.
Pravidelné hodnocení výsledků revizí je nutné pro posouzení intervalů mezi revizemi a úrovně prohlídek.
Kde je instalováno velké množství podobných částí, jako jsou svítidla, svorkovnice atd. v podobných okolních podmínkách, může být fyzicky prováděna periodická revize na základě výběru za předpokladu, že počet vzorků je také (kromě četnosti revizí) podrobován přezkoumání. Přesto se doporučuje, aby na všech zařízeních byly prováděny alespoň vizuální prohlídky.

revize atex 2018 1

Pohyblivá zařízení

Pohyblivá elektrická zařízení jsou zvlášť náchylná k poškození nebo špatnému použití, a proto může být nutné zkrátit interval mezi periodickými revizemi.
Interval periodických revizí nesmí bez porady se specialisty překročit dále uvedené doby:

  • a) ruční a přenosná zařízení musí být vizuálně kontrolovány uživatelem před každým jejich použitím, pro ověření, že zařízení nemá žádná viditelná poškození;
  • b) všechna zařízení musí být podrobena zběžné prohlídce alespoň každých 12 měsíců;
  • c) závěry, které se často otevírají, musí být podrobeny detailní prohlídce alespoň každých 6 měsíců.

Důvody pro změny intervalů revizí musí být dokumentovány.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
ifm electronic - Světová jednička v oblasti průmyslové senzoriky a automatizace Pomáháme průmyslu vstoupit do digitální sféry INDUSTRY 4.0
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.