Ochrana před přímým dotykem u elektrických stanic nad 1 kV

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Instalace musí být provedeny takovým způsobem, aby to usnadnilo pracovníkům provozu a údržby pohybovat se a bezpečně provádět obsluhu a práci v kterékoliv části instalace s ohledem na jejich kvalifikaci a aby se zabránilo neúmyslnému dotyku živých částí, nebo neúmyslnému proniknutí do ochranného prostoru ve smyslu normy ČSN EN 50110-1 ed. 3.

Ochrana musí být zajištěna pro živé části, části s pouze pracovní izolací a pro části, které mohou být považovány za nositele nebezpečného potenciálu.
Příklady takových částí jsou:

 • nechráněné živé části;
 • části instalací, kde byly odstraněny uzemněné kovové pláště nebo vodivé stínění kabelů;
 • kabely a příslušenství bez uzemněných kovových plášťů nebo uzemněných vodivých elastomerových stínění, jakož i ohebné kabely bez vodivých elastomerových stínění;
 • koncovky a vodivé pláště kabelů, mohou-li nést nebezpečné napětí;
 • izolační tělesa izolátorů a jiné takové části, například elektrické zařízení izolované litou pryskyřicí, na kterých se může vyskytnout nebezpečné dotykové napětí;
 • konstrukce nebo pouzdra a skříně kondenzátorů, měničů a transformátorů měničů, na kterých může být nebezpečné napětí během normálního provozu;
 • vinutí elektrických točivých strojů, transformátorů a reaktorů.

Ochranu je možno dosáhnout různými prostředky v závislosti na tom, zda instalace je umístěna v uzavřené elektrické provozovně nebo ne.
Informace o ochraně proti úrazu elektrickým proudem jsou uvedeny v normách ČSN EN 61140 ed. 3 a PNE 33 0000-1.

ochrana 1kv 2020 1

Opatření k ochraně proti přímému dotyku

Uznávaná ochranná opatření
Ve smyslu čl. 3.2.1 PNE 33 0000-1 se uznávají následující druhy ochrany:

 • Polohou - ochrana polohou je umístění nebezpečných živých částí mimo dosah a je určena pouze k zabránění nahodilému dotyku živých částí.
 • Izolací živých částí - Toto ochranné opatření je určeno k tomu, aby zabránilo výskytu nebezpečného napětí na přístupných částech elektrických zařízení v důsledku poruchy základní izolace.
 • Zábranou - jsou určeny k tomu, aby bránily nahodilému dotyku živých částí, ne však úmyslnému dotyku záměrným obejitím nebo překonáním zábrany.
 • Přepážkami nebo kryty - zábrany. Přepážky nebo kryty jsou určeny k tomu, aby bránily dotyku živých částí.

Návrh ochranných opatření
Ochrannými přepážkami mohou být pevné stěny, dveře nebo pletivo (drátěné mříže) s minimální výškou 1 800 mm k zajištění toho, aby žádná část lidského těla nemohla dosáhnout prostoru ohrožení blízko živých částí. U venkovních oplocení elektrických stanic je požadována výška plotu minimálně 2 500 mm.
Ochrannými zábranami mohou být například kryty, zábradlí, řetězy a lana, jakož i stěny, dveře a pletiva, které jsou méně než 1 800 mm vysoké a nemohou být proto považovány za přepážky.
Ochrany polohou je dosaženo umístěním živých částí mimo prostor rozprostírající se z kterékoliv plochy, kde osoby mohou obvykle stát nebo se pohybovat až k hranicím, které může osoba dosáhnout rukou v kterémkoliv směru.
Ochranná vybavení používaná jako ochranné opatření proti přímému dotyku, jako jsou přepážky (zdi, kryty, zábrany apod.), musí být mechanicky pevné a bezpečně namontované.
Dveře místností spínacích zařízení nebo kobky užívané jako část krytu musí být navrženy tak, aby mohly být otevřeny pouze použitím nářadí nebo klíče. Ve venkovních prostorách uzavřených elektrických provozoven musí být tyto dveře opatřeny bezpečnostními zámky.
Pojízdná vodivá ochranná vybavení musí být bezpečná a správně používána při dodržování vzdáleností stanovených pro ochranné přepážky nebo ochranné zábrany, jinak musí být vyrobena z izolačního materiálu nebo suchého dřeva. Je dovoleno, aby zábradlí mohlo být odstraněno bez použití nářadí. Ochranná zábradlí musí být pevná.
Ve veřejně přístupných prostorech nebo místnostech nesmí být ochranná vybavení snadno odstranitelná z prostorů nebo přístupů pomocí běžného nářadí.

ochrana 1kv 2020 2

Požadavky ochrany

Ochrana mimo uzavřené elektrické provozovny
Mimo uzavřené elektrické provozovny jsou povoleny jen ochrany krytem nebo polohou.
Je-li používána ochrana krytem, stupeň ochrany krytem musí být minimálně IP23D.
Použije-li se ochrana polohou, pak svislé vzdálenosti mezi přístupnými plochami a částmi, které jsou chráněny před přímým dotykem polohou, musí odpovídat čl. 7.2.3 a 7.2.4 PNE 33 3201

Ochrana uvnitř uzavřených elektrických provozoven
Uvnitř uzavřené elektrické provozovny (bez přístupu laiků a osob seznámených) jsou povoleny ochrany polohou, zábranou, izolací, přepážkou nebo krytem. Je-li používána ochrana krytem, stupeň ochrany krytem musí být minimálně IP2X. Mohou být nutná i speciální ochranná opatření při výskytu nebezpečí vyplývajících z poruch s obloukem.

Ochrana během normálního provozu
Musí být vzaty v úvahu příslušné normy pro provoz elektrických instalací. Ochranná opatření v instalaci musí počítat s potřebou přístupu pro účely provozu, kontroly a údržby, jako jsou například:

 • ovládání vypínače nebo odpojovače, popř. odpínače;
 • výměna pojistky nebo žárovky;
 • seřízení nastavené hodnoty přístroje;
 • přestavení (reset) relé nebo indikátoru;
 • uzemnění pro práci;
 • stavba dočasné izolační přepážky;
 • odečet teploty nebo hladiny oleje transformátoru.

V instalacích s Um ≤ 52 kV, kde dveře nebo kryty musí být otevřeny, aby se provedla normální provozní operace nebo údržba, je nutné zajistit jako výstrahu pevné nevodivé zábradlí.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku