S testovanou elektromobilitou bezpečně do budoucnosti

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Elektromobilita je jediná cesta, jak je možné v dopravě dosáhnout ambiciózních cílů v oblasti klimatu. Atraktivita elektromobily je z pohledu zákazníka závislá především na jednoduchosti ovládání při dobíjení baterie.

Nezáleží jen na počtu a rozložení dobíjecích stanic, ale také na jejich snadné obsluze a bezpečnosti uživatelů při samotném dobíjení. Minimální požadavky na výstavbu nabíjecích stanic a konstrukci dobíjecích stojanů pro elektromobily a jejich bezpečný provoz jsou legislativně upraveny. Provozovatel musí dbát na bezpečný provoz a dodržovat předepsaná opatření spočívající mj. v provádění pravidelně se opakujících kontrol podle předpisů pro prevenci úrazů a zajištění provozní bezpečnosti.

S dalším rozvojem infrastruktury nabíjecích stanic se ve zvýšené míře používají i další nové technologie jako fotovoltaika a bateriová úložiště. Podle některých odhadů až 50 % zájemců o koupi elektromobilu v západní Evropě uvažuje rovněž o instalaci fotovoltaických panelů.
Faktem však je, že elektromobil se většinou nenabíjí přes den, kdy elektřinu dodává většinou fotovoltaický systém, ale dobíjí se běžně večer nebo v noci. Jsou tedy nezbytné skladovací systémy, které udrží potřebnou kapacitu a umožní k ní přístup v čase, kdy je potřeba. Kompletní systémy s fotovoltaickými systémy, bateriovými úložišti a nástěnnými boxy pro elektroauta působivě demonstrují, že pro potřeby elektromobility lze realizovat vysoké solární nabíjecí výkony.
Zkoušky elektrické bezpečnosti i funkční testy proto musí zohledňovat mnoho aspektů, které s elektromobilitou souvisejí.

elektromobilita mereni 2022 1

Kontrola dobíjecích stojanů pro elektrická vozidla

Nabíjecí stanice je provozní prostředek podle souboru norem ČSN EN 61851 sloužící k nabíjení elektrických vozidel, který obsahuje elektrickou vidlici, proudový chránič, jistič a zařízení pro komunikaci.
Kvalifikovaný elektrikář provede nejprve vizuální kontrolu případného poškození a závad a zkontroluje místo instalace. Následující elektrický test zahrnuje mimo jiné měření svodového proudu, izolačního odporu, zemního odporu a odporu smyčky. Kontroluje se také proudový chránič (podle ČSN EN 50110-1, ČSN 33 2000, DIN VDE 0105-100).

elektromobilita mereni 2022 2
Následně se simuluje nabíjecí proces a provádí se různé testovací procedury. K tomuto účelu se pro simulaci vozidla připojeného k dobíjecímu stojanu i kódování nabíjecího kabelu použije adaptér (podle IEC 61851 / VDE 0122-1).
Během simulace mohou nastat stavy A, B, C, D a E:

  • Stav A – nepřipojené vozidlo
  • Stav B – vozidlo připojeno, ale nepřipraveno k nabíjení
  • Stav C – vozidlo připojeno a připraveno k nabíjení, odvětrání nabíjecího prostoru není zapotřebí
  • Stav D – vozidlo je připojeno a připraveno k nabíjení, odvětrání je vyžadováno
  • Stav F – porucha, zkrat CP-PE přes interní diodu

Výsledky se zapisují do zkušebního protokolu a úspěšný test se uvede na testovacím štítku umístěném na nabíjecí stanici.

elektromobilita mereni 2022 3

Zkouška nabíjecího kabelu mezi stojanem a elektrickým vozidlem

Prostřednictvím datového vedení CP (Control Pilot) sděluje nabíjecí stanice elektromobilu, jaký maximální nabíjecí proud poskytuje. Prostřednictvím PP kontaktu (Plug Present/Proximity Pilot) může jak nabíjecí stanice, tak elektromobil rozpoznat, jaká je zatížitelnost připojeného nabíjecího kabelu.
Elektrická zkouška nabíjecího kabelu Mode 2 se provádí ve vozidlovém stavu C pomocí zkušebního adaptéru a vedle vizuální kontroly poškození obsahuje navíc mj. měření proudu ochranného vodiče, izolačního odporu ochranného vodiče, odporu ochranného vodiče a vybavovacího proudu proudového chrániče PRCD.

elektromobilita mereni 2022 4
Elektrická zkouška nabíjecího kabelu Mode 3 prováděná pomocí zkušebního adaptéru a vedle vizuální kontroly poškození obsahuje navíc mj. měření proudu ochranného vodiče, izolačního odporu ochranného vodiče, odporu ochranného vodiče a zkoušku odporového kódování pro vozidlovou zá suvku a zástrčku podle VDE 0122-1.

Zkouška fotovoltaického systému určeného pro napájení nabíjecích stojanů

Fotovoltaické systémy musí být testovány v souladu s předpisy BetrSichV, DGUV, DIN VDE 0126-23, DIN VDE 0100-712, DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100 a DIN VDE 0701-0702. Nejprve je nutná vizuální kontrola stavu instalace systému a zařízení. Následuje testování a měření za účelem posouzení možných poruch a přezkoušení funkce ochranných opatření.
Dále je třeba provést metrologický a termografický rozbor všech elektrotechnických systémů a zařízení pod zátěží. To umožňuje včasnou a spolehlivou detekci kritických nálezů. Všechna zjištění a výsledky měření musí být vždy zdokumentovány a srozumitelně okomentovány.

Zkouška bateriového úložiště pro nezávislé nabíjení

Velkou výhodou elektromobilů je, že pohonné hmoty se mohou vyrábět samy pomocí fotovoltaického systému na střeše rodinného domu. Systémový balík uzavírá bateriové úložiště, což umožňuje optimální využití doma vyrobeného elektrického proudu. Pak nedává smysl přes den prodávat proud za 11 centů a v noci jej za 30 centů znovu kupovat. Úložiště energie tak zvyšuje stupeň nezávislosti v soukromém sektoru.
Pro účel kontroly výkonnosti bateriového úložiště se doporučuje použít přenosný bateriový tester pro měření napětí, pro měření elektrického a elektrochemického vnitřního odporu bateriového bloku a dále pro měření kapacity prostřednictvím vybíjecích proudů a napěťových průběhů.

elektromobilita mereni 2022 5

Zkouška vysokovoltové techniky vozidla

Prováděná v odborném servisu nebo u výrobce
Důležité téma elektromobility je diagnóza bezpečnosti a funkce na vozidlech s elektrickým nebo částečně elektrickým pohonem a zkouška bezpečnosti vysokonapěťového systému pomocí kompaktních přesných měřicích přístrojů. Úložiště energie s až 500 V napájí současné vysokovoltové systémy v hybridních a čistě elektrických vozidlech, přičemž v budoucnu lze očekávat až zdvojnásobení tohoto napětí. Používání takových napětí vyžaduje profesionální a pravidelné kontroly.
Po opravě a uvedení do provozu je třeba, aby vozidlové systémy přezkoušel kvalifikovaný personál, a to s pomocí odpovídající měřicí a zkušební techniky.
Jak vysokovoltová technika v elektrických vozidlech, kterou lze přezkoušet pomocí multimetrů série Metrahit-IM, tak všechny komponenty nabíjecí infrastruktury lze široce a v souladu s příslušnými normami testovat a kontrolovat pomocí zkušebních přístrojů značky Gossen Metrawatt.

GMC – měřicí technika, s.r.o.
Fügnerova 1a, 678 01 Blansko
Tel.: +420 516 482 614-6
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.gmc.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku