SONEL MPI 506 – vynikající kompaktní multitasker

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V jednoduchosti je síla! Při zkoumání elektrických sítí nízkého napětí v budovách bychom jistě ocenili přístroj, který nám umožní provádět všechna potřebná měření a zároveň neinvestovat do měřicího přístroje s rozšířenými funkcemi, které nevyužijeme při každodenní práci, navíc v kompaktních rozměrech.

Splňující tyto potřeby Sonel představil nový multifunkční přístroj MPI 506 pro revize elektroinstalací.

Cílem je zvýšit ergonomii a co nejvíce zjednodušit život uživatele. Pouzdro přístroje MPI-506 je malé a praktické. Obsahuje technologicky vyspělý systém, který umožňuje přesně měřit impedanci zkratové smyčky (i v obvodech chráněných proudovými chrániči), všechny parametry proudového chrániče, kontinuitu pospojování, izolační odpor, síťové napětí, frekvenci a sled fází. Velký, podsvícený displej zaručuje spolehlivé čtení a 990 paměťových záznamů eliminuje potřebu dělat si poznámky během měření.
Pouzdro je vyrobeno v krytí IP67 a je pokryto speciálním elastomerovým materiálem, díky kterému je přístroj odolný proti poškození a může tak pracovat ve velmi nepříznivých podmínkách.
Pomocí osvětleného otočného přepínače a tlačítek na čelní straně měřiče se volí funkce měření a její podrobné nastavení. Tyto parametry si přístroj pamatuje i v případě úplného vybití baterie. Při měření v zásuvkách lze místo měřicích kabelů (ukončených hroty nebo krokosvorkami) použít adaptér WS-03 se síťovou zástrčkou. Po jeho připojení není třeba definovat typ příslušenství – přítomnost adaptéru je detekována automaticky a měřič se sám zkalibruje. Pro usnadnění měření v průmyslových zásuvkách (16-, 32-, 63-ampér) lze přístroj dovybavit volitelnými adaptéry řady AGT. MPI-506 splňuje požadavky normy EN 61557 ve všech rozsazích měření.

SONEL MPI 506 2022 1

Měření impedance zkratové smyčky

Přístroj umožňuje měření impedance zkratové smyčky v sítích s napětím 180 … 270 V (měření v obvodech L-PE a LN) a napětím 180 … 460 V (měření v obvodu LL) s frekvencí 50 nebo 60 Hz. V měřicí lze nastavit jmenovité napětí (220/380 V, 230/400 V nebo 240/415 V) – na základě měřič automaticky vypočítá předpokládaný zkratový proud s rozlišením mezi fázovým a sdruženým napětím. Měření impedance smyčky je možné v obvodech L-PE a L-N i L-L. Hodnota měřicího proudu je 7,6 A při 230 V (maximálně 13,3 A při 440 V). Na displeji jsou ve výsledku zobrazeny tyto parametry: naměřená impedance zkratové smyčky, napětí, při kterém bylo měření provedeno, odpor, reaktance a předpokládaný zkratový proud. Všechny naměřené hodnoty jsou pak uloženy do paměti přístroje. Velmi důležitou funkcí přístroje je měření impedance zkratové smyčky v obvodu L-PE, v instalacích chráněných proudovými chrániči (se jmenovitým proudem 30 mA nebo vyšším) bez jejich vybavení. Přestože se měření provádí velmi malým proudem (<15 mA), rozlišení měření je 0,01 Ω a chyba měření mírně převyšuje chybu při měření provedeného proudem 7,6 / 13,3 A. Pokud je síťové napětí stabilní, trvá měření jen několik sekund. Při nestabilním napětí nebo poruchách se doba měření prodlouží (při velkých výkyvech napětí nebo poruchách může měření trvat až 30 sekund) - ale pouze pro zaručení přesnosti výsledku.

Testování prvků RCD

MPI-506 umožňuje měření parametrů proudového chrániče typu AC a A. Zkoušku lze provést u prvků s jmenovitými proudy 10, 15, 30, 100, 300 a 500 mA; bez zpoždění, s krátkodobým zpožděním a selektivních. Ve všech případech je možné měřit vybavovací proud a čas i dodatečně dotykové napětí a odpor ochranného vodiče. Poslední dva parametry jsou určeny bez vybavení proudového chrániče. Vybavovací proud se měří postupně dokud nedojde
k vybavení chrániče. Čas vybavení lze měřit pro násobek jmenovitého proudu: 0.5, 1, 2 nebo 5. Měření střídavým proudem lze provést pro signál začínající kladnou nebo zápornou půlvlnou nebo stejnosměrným proudem – pro pulzující kladný nebo záporný proud. Můžete si vybrat mezi manuálním režimem (každé měření spouští uživatel samostatně) a automatickým režimem (kde je role uživatele omezena na zahájení měření a zapnutí RCD po každém vybavení). Parametry prováděných zkoušek si uživatel zvolí sám. Může vybrat provedení buď všech nebo jen některých dostupných testů RCD (vypínací proud, doba vybavení pro různé hodnoty jmenovitého proudu, typ křivek). Měřidlo je navíc schopné během automatického měření měřit také impedanci zkratové smyčky (v obvodu L-PE s nízkým proudem). To umožňuje provést všechna požadovaná měření pro daný bod po jedné inicializaci a poté výsledky uložit do paměti. Kromě manuálního a automatického režimu má MPI-506 další unikátní funkci pro měření času a vybavovacího proudu během jediného vybavení chrániče.

SONEL MPI 506 2022 2

Měření izolačního odporu

Další funkcí přístroje je měření izolačního odporu. K dispozici jsou následující testovací napětí: 100 V, 250 V a 500 V. Velkou výhodou podporující bezpečnost uživatele je automatické vybití testovaného objektu přes vnitřní odpor prováděné po ukončení nebo přerušení měření. Rozsah měření je od 100 kΩ do 599,9 MΩ.
Měření odporu a kontinuity pospojování MPI-506 umožňuje nízkonapěťové měření odporu a měření kontinuity pospojování v souladu s požadavky normy EN 61557-4. Měření spojitosti se provádí proudem o velikosti 200 mA v obou směrech s napětím na otevřených svorkách v rozsahu 4…20 V (do 400 Ω). Odpor lze měřit malým proudem (do 15 mA) s akustickou signalizací v rozsahu nepřesahujícím 1999 Ω. Pro testování jsou vhodné vodiče libovolné délky. Před měřením je pouze nutné je kompenzovat v měřidle – po této operaci si přístroj pamatuje odpor testovacích vodičů a odečítá jej od naměřené hodnoty, zobrazuje pouze odpor testovaného objektu. Funkce testu odporu jsou chráněny proti možným uživatelským chybám. Například– pokus o spuštění měření pod napětím aktivuje alarmový signál a zobrazí příslušné varování.

Test správnosti zapojení PE vodiče

Pomocí MPI-506 je možné zkontrolovat, zda napětí mezi dotykovou elektrodou přístroje a PE vodičem nepřekračuje 50 V. Tato funkce je dostupná při testování proudových chráničů a zkratové smyčky v obvodu L-PE. Pro provedení měření se po připojení přístroje k měřicímu bodu dotkněte tlačítka START (tlačítko je kovové a tvoří dotykovou elektrodu). Pokud je na ochranném vodiči zjištěno napětí nad 50 V zobrazí se na displeji příslušné varování a ozve se nepřetržité pípání. Integrováním dotykové elektrody do tlačítka START je zaručeno, že při každém měření impedance zkratové smyčky (v obvodech L-PE) nebo RCD se kontroluje správná funkce PE, což je z bezpečnostních důvodů mimořádně výhodné.

Měření síťového napětí a frekvence

Po připojení přístroje k síti se před každým měřením zobrazí naměřená hodnota napětí (kromě odporu a spojitosti). Navíc po zvolení funkce "U, f" přístroj zobrazí napětí (rozsah 0,0...500 V) a frekvenci sítě.

Test sledu fází

Přístroj má také integrovaný tester sledu fází. Pro snadné připojení do třífázových 16, 32 a 63 ampérových zásuvek lze zakoupit speciální adaptéry řady AGT. Tyto adaptéry lze použít i pro další měření – zkratová smyčka, proudové chrániče nebo izolační odpor.

SONEL MPI 506 2022 3

Paměť přístroje

Výsledky měření lze uložit do paměti přístroje. Paměť je rozdělena do 10 bank po 99 záznamech a může uložit až 10 000 jednotlivých měření. Každý záznam bude ukládat výsledky několika různých testů (chybová smyčka, parametry RCD, izolační odpor, spojitosti) v závislosti na potřebách, aby bylo možné optimálně využít paměť. Uživatel si může libovolně zvolit číslo banky a buňku, do které se výsledek uloží. Po dalším měření MPI-506 nabídne zápis do další dostupné buňky, ale umožňuje nastavit i jakoukoli jinou. Obsah paměti je dostupný z displeje měřiče nebo přes počítač – díky vestavěnému Bluetooth modulu. Pomocí softwaru Sonel Reports PLUS můžete automaticky připravit dokumentaci provedených testů. Přístroj je napájen čtyřmi alkalickými bateriemi nebo dobíjecími bateriemi typu AA.

Vybavení

Standardním vybavením měřiče MPI-506 je sada testovacích kabelů, kabel s jednofázovou síťovou zástrčkou, hrotové sondy a krokosvorky. Všechny tyto doplňky spolu s měřičem jsou v praktickém látkovém pouzdru.
Volitelnou výbavou může být kromě popsaných průmyslových zásuvkových adaptérů také adaptér TWR-1J pro měření proudových chráničů nezapojených do instalace, adaptér EVSE-01 usnadňující testování nabíjecích stanic pro elektromobily, testovací kabely 5, 10 nebo 20 m pro kontrolu kontinuity a počítačový software Sonel Reports PLUS pro vytváření testovacích protokolů.

Tech Aid Czech Branch s.r.o.

Na Brankách 442/2, 678 01 Blansko
Tel.: +420 606 319 143
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.tacb.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku