Lhůty pravidelných revizí instalací nízkého napětí

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Lhůty pravidelných revizí instalace se musí určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena.

Nejdelší lhůta mezi pravidelnými revizemi může být stanovena právními nebo národními předpisy.

Lhůta může být třeba několik let (např. čtyři roky). Výjimkou z tohoto pravidla jsou však následující případy, ve kterých se může vyskytovat vyšší riziko a pro něž se vyžadují kratší lhůty:

 • pracoviště nebo místa s nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu v důsledku degradace;
 • pracoviště nebo místa, kde jsou vedle sebe instalace jak vysokého, tak i nízkého napětí;
 • veřejně přístupná místa;
 • staveniště;
 • instalace pro bezpečnostní účely (např. nouzové osvětlení).

Pro byty, obydlí a příbytky mohou být vhodné delší lhůty. Důrazně se doporučuje provedení revize elektrické instalace při výměně nájemníků nebo majitelů.

revize el lhuty 2021 1
V ČR jsou lhůty pravidelných revizí uvedeny v ČSN 33 1500, popř. i v dalších normách a určují se s ohledem na základní charakteristiky instalací. Na základě těchto podkladů je možno doporučit pro elektrické instalace provedené v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000 tyto lhůty:

 • prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) - doporučená lhůta 3 roky;
 • prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) - doporučená lhůta 1 rok;
 • místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) - doporučená lhůta 3 roky;
 • staveniště a demolice (oddíl 704) - doporučená lhůta 0,5 roku;
 • zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705) - doporučená lhůta 3 roky;
 • omezené vodivé prostory (oddíl 706) - doporučená lhůta 3 roky;
 • parkoviště karavanů, kempinková parkoviště (oddíl 708) - doporučená lhůta 1 rok;
 • venkovní osvětlení (oddíl 714) - doporučená lhůta 4 roky.

Provádění pravidelných revizí odběrných míst elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů (změně odběratelů elektřiny).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku