Lhůty pravidelných revizí instalací nízkého napětí

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Lhůty pravidelných revizí instalace se musí určit podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena.

Nejdelší lhůta mezi pravidelnými revizemi může být stanovena právními nebo národními předpisy.

Lhůta může být třeba několik let (např. čtyři roky). Výjimkou z tohoto pravidla jsou však následující případy, ve kterých se může vyskytovat vyšší riziko a pro něž se vyžadují kratší lhůty:

 • pracoviště nebo místa s nebezpečím úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu v důsledku degradace;
 • pracoviště nebo místa, kde jsou vedle sebe instalace jak vysokého, tak i nízkého napětí;
 • veřejně přístupná místa;
 • staveniště;
 • instalace pro bezpečnostní účely (např. nouzové osvětlení).

Pro byty, obydlí a příbytky mohou být vhodné delší lhůty. Důrazně se doporučuje provedení revize elektrické instalace při výměně nájemníků nebo majitelů.

revize el lhuty 2021 1
V ČR jsou lhůty pravidelných revizí uvedeny v ČSN 33 1500, popř. i v dalších normách a určují se s ohledem na základní charakteristiky instalací. Na základě těchto podkladů je možno doporučit pro elektrické instalace provedené v jednotlivých objektech a prostorech podle příslušných oddílů části 7 souboru ČSN 33 2000 tyto lhůty:

 • prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (oddíl 701) - doporučená lhůta 3 roky;
 • prostory plaveckých bazénů a fontán (oddíl 702) - doporučená lhůta 1 rok;
 • místnosti se saunovými kamny (oddíl 703) - doporučená lhůta 3 roky;
 • staveniště a demolice (oddíl 704) - doporučená lhůta 0,5 roku;
 • zemědělská a zahradnická zařízení (oddíl 705) - doporučená lhůta 3 roky;
 • omezené vodivé prostory (oddíl 706) - doporučená lhůta 3 roky;
 • parkoviště karavanů, kempinková parkoviště (oddíl 708) - doporučená lhůta 1 rok;
 • venkovní osvětlení (oddíl 714) - doporučená lhůta 4 roky.

Provádění pravidelných revizí odběrných míst elektrických zařízení bytů, obydlí a příbytků není v ČR předepsáno. Je však vhodné, účelné a žádoucí tyto revize po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět. Zejména se považuje za účelné revizi provést při zvýšení hodnoty rezervovaného příkonu (při zvýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe před měřícím zařízením), v některých případech i při změně uživatelů (změně odběratelů elektřiny).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz, leden 2022

Číslo je zaměřené na Průmysl 4.0, Internet věcí a průmyslové komunikační sítě a sběrnice.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.

Najdete nás na Facebooku