ČSN 33 1500

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.