Účel revizí elektrických zařízení

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Účelem revize je ověřit, zda elektrické zařízení je v souladu s bezpečnostními předpisy a stanovenými technickými požadavky příslušných norem; revize může zahrnovat i ověření provozního stavu zařízení.

Nová elektrická zařízení, stejně jako úpravy a rozšíření existujících zařízení musí být revidovány před jejich uvedením do provozu. Elektrická zařízení, musí být revidována ve stanovených časových intervalech. Cílem pravidelných revizí je předcházení závadám, které mohou nastat a tím přerušit provoz nebo vyvolat nebezpečný stav.

Termíny na provádění revizí vyhrazených technických zařízení jsou stanoveny v ČSN 33 1500 a technické požadavky na provádění revizí elektrických instalací jsou uvedeny v ČSN 33 2000-6 ed. 2. Zařazení vyhrazených elektrických zařízení do jednotlivých tříd stanovuje vyhláška č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních.

ucel revize 2019 1
Termíny na provádění určených technických zařízení jsou dány vyhláškami a příslušnými technickými normami.
Nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy (např. osvědčení o jakosti a kompletnosti, protokolem o kusové zkoušce).
Požadavky na provádění revizí elektrických zařízení a spotřebičů jsou uvedeny v normách ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 33 1500 a ČSN 33 1600 ed. 2.
Revize má zahrnovat: vizuální prohlídku, měření a zkoušení a musí být prováděny s odvoláním na příslušnou elektrotechnickou dokumentaci a její specifikace.
Při revizi se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje, zda zařízení vyhovuje především se zřetelem na bezpečnost osob před úrazem a věcí před zničením nebo poškozením.
Jestliže zjištěné závady představují bezprostřední nebezpečí, musí být neprodleně odstraněny nebo musí být vadné části neprodleně odpojeny a zajištěny proti opětovnému připojení.
Revize musí být prováděny osobami znalými s příslušnými zkušenostmi s revizemi elektrických zařízení. Revize musí být prováděny vhodnými prostředky a takovým způsobem, aby se zabránilo elektrickému nebezpečí od živých částí.

ucel revize 2019 2
Osoby provádějící revize elektrických zařízení musí být odborně a zdravotně způsobilé. Tuto činnost zajišťuje revizní technik na základě získaného osvědčení organizací státního odborného dozoru. Prohlídkou, kontrolním měřením a přezkoušením celkového stavu ověřuje bezpečný provoz elektrického zařízení.
Výsledek revize musí být zaznamenán. K tomu musí být použita vhodná záznamová média v souladu s národní legislativou a místními požadavky.
Ke každé revizi se vystaví zpráva o revizi, kde se zohlední veškeré provedené činnosti při revizi, zjištěné závady a závěrem takové zprávy je, že elektrické zařízení je způsobilé bezpečného provozu. S výsledkem revize musí být seznámena osoba odpovědná za elektrické zařízení nebo jí pověřená osoba.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojní zařízení, hromosvody a uzemnění.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
AC Servokontroléry & Motory Snadné. Účiné. Časově úsporné. Unitronics nabízí novou řadu AC Servo kontrolérů a motorů pro řešení řízení pohybu. Jedno integrované řešení pro řízení a automatizaci.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.