Pravidelné a výchozí revize vyhrazených technických elektrických zařízení - AMPER 2024

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Školení je určeno pro odborníky a techniky, kteří se zabývají revizemi a údržbou elektrických zařízení.

Cílem tohoto školení je poskytnout účastníkům informace a praktické postupy při vypracování pravidelných a výchozích zpráv o revizi vyhrazených technických elektrických zařízení, s důrazem na požadavky norem a právních předpisů platných v České republice.

Program školení zahrnuje podrobný přehled aktuální legislativy a norem týkajících se revizí elektrických zařízení, včetně zákona č. 250/2021 Sb., nařízení vlády č. 190/2022 Sb., a dalších právních a ostatních předpisů jako jsou např. NV č.378/2001 Sb., NV č.176/2008 Sb., ČSN 33 1500, ČSN EN 50678, ČSN EN 50699, ČSN 33 2000-6 ed. 2, ČSN 33 1600 ed. 2, ČSN EN 60204-1 ed. 3, ČSN EN 60204-32 ed. 2, ČSN 34 1390, ČSN 34 1010, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a mnoho dalších.

amper 2024

Účastníci se seznámí s postupy a metodikami vypracování pravidelných a výchozích zpráv o revizi, naučí se interpretovat požadavky norem a zákonů a získají přehled o tom, jak aplikovat tyto normy v praxi při uvádění zařízení do provozu a při následném provozování těchto zařízení. Zvláštní pozornost bude věnována také zařízením, která nejsou považována za vyhrazená elektrická zařízení, a postupům, které jsou pro tato zařízení relevantní.

Školení je strukturováno tak, aby poskytovalo komplexní přehled o všech aspektech týkajících se revizí elektrických zařízení, od legislativního rámce, přes technické normy, až po praktické aplikace a případové studie. Díky tomu budou účastníci schopni nejenom plnit aktuální legislativní a normativní požadavky, ale také efektivně a bezpečně provádět revize elektrických zařízení v souladu s nejnovějšími poznatky a postupy v oboru.

Termín konání:
21. 3. 2024

Místo konání:
Výstaviště BVV, Hala A3 Konferenční sál Morava, Brno. Každý z prezenčních účastníků obdrží předem vstupenku na veletrh Amper 2023 (bude zaslána elektronickou poštou týden před pořádáním odborného semináře).


Program

9:30 - 9:35 Zahájení

9:35 – 10:45
Pravidelné a výchozí revize vyhrazených technických elektrických zařízení, požadavky na normy a právní předpisy z pohledu zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 190/2022 Sb.
Přednáší: Milan Dolenský, Ing. Vladimír Macháček

10:45 – 11:00 Přestávka

11:00-12:00
Aplikace norem dle uvedení těchto zařízení do provozu.
Jak postupovat v případě elektrických zařízení, která vyhrazenými elektrickými zařízeními nejsou.
Přednáší: Milan Dolenský, Ing. Vladimír Macháček

12.00 Závěr semináře

12.00 – 17:00 Individuální návštěva veletrhu Amper 2024

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2024

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku