Normy

ČSN 33 1600 ed. 2

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání