Rozsah kontrol a revizí elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Revizím elektrických spotřebičů, jsme se již jednou věnovali, ale pouze v obecné rovině, kde jsme jednotlivé spotřebiče rozdělili do skupin A až E a určili jednotlivé lhůty revizí. Článek naleznete na tomto odkazu: zde. Tento článek se zaměří na jednotlivé úkony, které je třeba při revizi a kontrole elektrických spotřebičů učinit.

Při provádění kontrol a revizí elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2 je třeba respektovat příslušné požadavky obsažené v průvodní dokumentaci výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné kontroly a revize spotřebičů, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení tak, aby bylo spolehlivě ověřeno, že kontrolovaný a revidovaný spotřebič svými parametry odpovídá průvodní technické dokumentaci výrobce a je ve stavu, který neohrožuje bezpečnost osob, hospodářských zvířat ani věcí.

kontroly_spotrebicu

Jednotlivé kroky postupu při revizích je třeba provádět v pořadí, které je uvedeno dále. Ke každému dalšímu kroku se přistoupí, jestliže spotřebič vyhověl kroku předchozímu, popř. na základě výsledku předchozího kroku.

Postup revize je stanoven takto:

 1. Prohlídka při revizi
  U všech spotřebičů se provede prohlídka. Při prohlídce se zjistí třída ochrany spotřebiče, zda přívod ke spotřebiči je s ochranným vodičem a podle toho se volí další postup revize.
 2. Měření
  a) Základní postup měření
  Základní postup měření je stanoven pro spotřebiče, které je možno za účelem měření od sítě odpojit.
  aa) Měřeni odporu ochranného vodiče
  U všech spotřebičů, odpojitelných přívodů a prodlužovacích přívodů s ochranným vodičem se provede zkouška (změření odporu) ochranného vodiče. Pokud u spotřebičů třídy ochrany II (které jsou vybaveny ochranným vodičem), není měření odporu ochranného vodiče proveditelné (ochranný vodič je nepřístupný), stačí ověřit jej tím, že se změří proud ochranným vodičem.
  ab) Měření izolačního odporu
  U všech spotřebičů, odpojitelných přívodů a prodlužovacích přívodů, u kterých je to technicky možné, se změří izolační odpor.
  Měření izolačního odporu elektrického spotřebiče není technicky možné, např. je-li spotřebič vybaven částmi (relé, stykače, elektronické spínání atp.), které se při vypnutí (odpojení od síťového napájení) přestaví do polohy neumožňující změření izolačního odporu celého spotřebiče (měří se pouze izolační odpor přívodu).
  ac) Měření unikajících proudů
  Pokud bylo měření izolace technicky možné a jeho provedením se ověřil vyhovující stav izolace, provede se:
  • u spotřebičů třídy ochrany I měření proudu ochranným vodičem
  • u spotřebičů třídy ochrany II a u vodivých částí spotřebičů třídy I, které jsou přístupné dotyku, avšak nejsou připojeny k ochrannému vodiči, se změří dotykový proud. Pokud měření izolačního odporu technicky možné nebylo nebo u spotřebičů s topnými články, u nichž výsledek měření izolačního odporu byl nevyhovující, nebo u zařízení informační techniky, se provede:
  • u spotřebičů třídy ochrany I měření proudu ochranným vodičem (neuplatňuje se měření metodou náhradního unikajícího proudu);
  • u spotřebičů třídy ochrany II a u vodivých částí spotřebičů třídy ochrany I, které jsou přístupné dotyku, avšak nejsou připojeny k ochrannému vodiči, se změří dotykový proud
  b) Náhradní postup měření
  Náhradní postup měření je stanoven pro spotřebiče, které za účelem měření není možno v době termínu revize odpojit od sítě. Týká se měření odporu ochranného vodiče a měření unikajících proudů. Jakmile bude možné spotřebiče od sítě odpojit, provedou se měření podle výše uvedeného základního postupu.
  c) Kontrola vývodů
  U míst vnějšího připojení k bezpečnému malému napětí, které je generováno ve spotřebiči, se ověřuje, zda není překročena mezní dovolená hodnota bezpečného malého napětí.
  Maximální hodnota napětí u obvodů SELV a PELV mezi vodiči je 50 V pro střídavé a 120 V pro stejnosměrné napětí. Proti zemi by u obvodů SELV nemělo být na vodičích změřeno žádné napětí (jedná se o ochranné oddělené obvody), u obvodů PELV může být maximální napětí jednoho z vodičů proti zemi 50 V pro střídavé a 120 V pro stejnosměrné napětí
  d) Kabelové navijáky, odpojitelné přívody a prodlužovací přívody a jejich příslušenství se musí rovněž podrobit zkouškám, a to podle situací, při nichž by mohlo dojít k ohrožení.
  U výše uvedených zkoušek je třeba dbát na všechny podmínky, při nichž jsou spotřebiče provozovány a které mají vliv na velikost unikajících proudů.
 3. Zkouška chodu
 4. Kontrola označení elektrického spotřebiče - pokud je to nutné, doplní se nebo obnoví
 5. Vypracování dokladu o provedení revize

Celý článek si můžete přečíst v časopise ElektroTrh, červenec 2012 po kliknutí zde.

 

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku