Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Revize a kontroly spotřebičů během užívání řeší ČSN 33 1600 ed. 2. Tato norma stanoví bezpečnostní požadavky na metody ověřování uplatňované při kontrolách a revizích elektrických spotřebičů (včetně elektrického ručního nářadí) doplňující k požadavkům ČSN 33 1500 nebo od těchto požadavků odlišné.

Cílem je zabezpečit především ochranu před úrazem elektrickým proudem a také ochranu proti požáru. S účinností od 31. 12. 2011 nahradila ČSN 33 1600 z května 1994 a ČSN 33 1610 z března 2005.

 vrtacka_revize

Změny:

 • sloučení spotřebičů a nářadí pod jednu ČSN
 • termín revize spotřebičů nedržených v ruce skupina E ne 36, ale 24 měsíců
 • odpor ochranného vodiče 0,2 Ω do 3 metrů + 0,1 Ω každé další 3 metry, max. 1 Ω
 • musí se měřit izolační odpor (pokud lze) a také proud v PE nebo dotykový proud (v ČSN 33 1610 se proudy nemusely měřit, pokud vyhovělo měření izolačního odporu)

Definice:

 • kontrola elektrického spotřebiče: prohlídkou a zkouškou chodu se zjišťuje technický stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti
 • revize elektrického spotřebiče: prohlídkou, měřením a zkoušením se zjišťuje stav spotřebiče z hlediska bezpečnosti.
 • elektrický spotřebič: elektrické zařízení určené k užívání, aniž by bylo nutné je předtím nějakým způsobem seřizovat; zařízení se jednoduchým způsobem připojuje k napájení (např. pomocí zásuvkového spojení nebo přímo na svorky koncového obvodu elektrické sítě, nebo po vložení vlastního zdroje (primárního nebo akumulátorového článku).

A - poskytované formou pronájmu
B - venku
C - průmysl, řemesla
D - veřejné prostory (školy, hotely, kluby)
E – administrativa

Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů se provádí před jejich použitím.

Revize se provádí též po opravě, při podezření na závadu, ve stanovených lhůtách, při znovu uvedení spotřebiče do prodeje.

Skupina elektrických spotřebičů   Spotřebiče držené v ruce Ostatní spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich
B Třídy I 1x za 3 měsíce 1 x za 6 měsíců
Třídy II a III 1 x za 6 měsíců
C Třídy I 1 x za 6 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1 x za 12 měsíců
D Třídy I 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III
E Třídy I 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III

 

 Revize

 • podrobná prohlídka (rozmontování, pokud se to dá)
 • ochranný vodič 0,2 Ω do 3 m délky přívodu + 0,1 Ω na každých dalších 3 m délky přívodu, maximálně však 1 Ω
 • izolační odpor (neměří se, pokud by to poškodilo spotřebič, nebo když je část obvodů při měření odpojena (např. stykačem))
  • do ruky: tř. I - 2 MΩ; tř. II - 7 MΩ (světla 4 MΩ); tř. III - 0,25 MΩ
  • ostatní: tř. I - 1 MΩ; tř. II - 2 MΩ; tř. III - 0,25 MΩ (tepelné nad 3,5 kW, ve vnitřním prostoru, normální prostředí: 0,3 MΩ nebo unikající proud 1 mA na 1 kW)
  • prodlužovací a odpojitelné přívody: 7 MΩ
 • proud v PE - 3,5 mA (popř. rozdílová metoda u neizolovaně uložených), nebo 0,5 mA dotykový proud u tř. II.
  Informační technika držená při provozu v ruce - 0,75 mA.
  Tepelné nad 3,5 kW - 1 mA na 1 kW.
  Metodu náhradního unikajícího proudu lze použít jen pokud proběhlo měření izolačního odporu s vyhovujícím výsledkem.
 • zkouška chodu
 • označení spotřebiče

Měření (přehled)

Třída I:

 • ochranný vodič
 • izolační odpor a
 • proud protékající ochranným vodičem nebo
 • proud protékající ochranným vodičem rozdílovou metodou

Třída II:

 • izolační odpor (pokud má vodivé části) a
 • dotykový proud (pokud má vodivé části a pokud ho lze uložit izolovaně) nebo
 • dotykový proud rozdílovou metodou

Při měření PC je nutné odpojit všechny možné svody do země (síť, modem atd.).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku