Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jde o základní normu pro provádění revizí elektrických zařízení ve smyslu normy ČSN 33 0010 ed. 2 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí.

A to za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny, pokud jiné normy nebo předpisy orgánů státních odborných dozorů nestanoví zvláštními předpisy odlišné požadavky. Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. Jsou normalizovány požadavky na výchozí revize, pravidelné revize, podklady k provádění revizí, pro zprávu o revizi a další.
Z praktického hlediska jsou významné především lhůty revizí, které jsou stanoveny - pokud jde o elektrická zařízení - podle druhu prostředí a podle umístění elekrického zařízení a pokud jde o hromosvody - podle druhu objektu. V tomto smyslu norma těsně navazuje na ustanovení ČSN 33 0300, která stanovuje druhy prostředí. Konkrétně např. v prostředí základním a normálním jsou revize pětileté, v prostředí studeném, horkém nebo vlhkém jsou revize tříleté a v prostředí mokrém nebo s extrémní korozní agresivitou jsou revize každý rok. ČSN 33 1500 byla schválena 16.6.1990 a nabyla účinnosti od 1.6.1991. Nahradila ČSN 34 3800 z 28.1.1967, ČSN 34 3801 z 1.1.1962 a ČSN 34 3810 z 1.10.1961.

revize 33 1500

Pravidelné revize

Pravidelné revize se neprovádí na rozvodných zařízeních (energetika provádí sama kontroly...).
Pokud má organizace vlastní řád preventivní údržby, termíny revizí lze prodloužit na dvojnásobek (mimo prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu).
Řád preventivní údržby musí stanovovat lhůty a způsob provádění kontrol . Z toho musí být pořízen záznam a ten musí být podepsán.
Lhůta revize u zařízení, kde nelze přerušit provoz, se přesune nejpozději na další rok, do nejbližší odstávky.
Pravidelná revize se provede nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty.

Intervaly revizí

0,5 roku:

 • prozatímní zařízení

1 rok:

 • mokré prostředí
 • prostředí s extrémní korozní agresivitou
 • pojízdné a převozné prostředky

2 roky:

 • nebezpečí požáru a výbuchu
 • prostředí s otřesy
 • prostory, kde se shromažďuje více než 250 lidí
 • objekty z materiálů C2 a C3

3 roky:

 • studené prostředí
 • horké prostředí
 • vlhké prostředí
 • prostředí se zvýšenou korozní agresivitou
 • prostředí s nehořlavým prachem
 • prostředí s biologickými škůdci
 • objekty pro rekreaci
 • školy
 • hotely a ubytovny

4 roky:

 • venkovní prostředí
 • prostředí pod přístřeškem

5 let

 • Ostatní prostory

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku