Bezpečnost ve fotovoltaice – SONEL MPI 540-PV

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Velmi rychlý a dynamický vývoj fotovoltaických instalací, který ve světě v posledních letech probíhá je působivý. Je to do značné míry způsobeno odklonem od tradičních neobnovitelných zdrojů energie.

Větší sociální povědomí a převzetí odpovědnosti vlád jednotlivých zemí za klima kolem nás si vynucuje posun energetického sektoru směrem k zelené energii. Technologie se navíc neustále vyvíjí, což má za následek nižší náklady. Když k tomu připočteme neustálý růst cen energií na trhu všimneme si, že ekonomická rovnováha je pro fotovoltaický sektor stále příznivější. Jedná se o klíčový fenomén v kontextu dalšího vývoje FV systémů.

Bohužel často při pokusu o zvýšení ziskovosti investic dochází ke snížení úrovně bezpečnosti samotného fotovoltaického zařízení a tím i zvýšením rizika provozu
a servisu zařízení. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby fotovoltaické zařízení po instalaci splňovalo všechny bezpečnostní požadavky a aby její provedení odpovídalo platným předpisům. Spolehlivostí FV instalace si můžeme být jistí provedením příslušných zkoušek při přejímce a také prováděním pravidelných kontrol celé instalace. Právním základem je zde především norma EN 62446, definující způsob a rozsah bezpečnostní kontroly fotovoltaických instalací. Dodržování zde uvedených pokynů výrazně snižuje riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Měření umožňují určit nejen bezpečnost, ale také účinnost dané instalace a jejích prvků.

SONEL MPI 540 PV 2021 1
Norma rozděluje testy na kategorie 1 a 2 a doplňkové testy. Abyste však vůbec mohli zahájit kontrolu, musíte mít příslušné měřicí přístroje. Sonel MPI-540-PV je multifunkční měřič parametrů elektrických a fotovoltaických instalací. Zařízení bylo navrženo tak, aby splňovalo požadavky norem EN 61557 a EN 61010, čímž je zajištěna adekvátní přesnost a bezpečnost při práci.
Měřič nabízí široké možnosti v oblasti zkoušek ochrany před úrazem elektrickým proudem a analýzy kvality energie a úspěšně jej použijeme pro zkoušky kategorie 1 definované normou EN 62446, které zahrnuje:

  • Test kontinuity
  • Měření zemního odporu
  • Měření izolačního odporu na DC straně
  • Měření napětí naprázdno UOC
  • Měření zkratového proudu ISC
  • Měření provozních proudů a výkonů na DC a AC straně
  • Měření efektivity invertoru

SONEL MPI 540 PV 2021 2

Norma požaduje, aby před zahájením měření kategorie 1 byly provedeny všechny zkoušky instalace na straně střídavého proudu. Jejich rozsah je definován standardem HD 60364. I v tomto případě skvěle poslouží měřič MPI 540 PV. Měřením parametrů FV instalace, jako je zkratový proud Isc nebo napětí naprázdno Uoc, můžete rychle ověřit správné zapojení modulů v řetězci, jejich polaritu a provoz. Měření lze provádět pro celý řetězec panelů nebo pro jeden modul. Výrobce obvykle uvádí parametry jednotlivých prvků FV systému měřené v STC (standardní zkušební podmínky: 25 ° C, 1000 W/m²). Pro účely srovnání může měřič automaticky převést výsledky na podmínky STC - uživatel potřebuje pouze zadat další údaje ve formě záření a teploty. V takovém případě lze uložit katalogové parametry fotovoltaických panelů do databáze modulů umístěné v měřiči. Je to nutné pro převody a pro vyhodnocení výsledku měření.

SONEL MPI 540 PV 2021 4
Kontinuita ochranného pospojování a uzemňovací odpor na DC straně se měří stejným způsobem jako na AC straně. V případě testů izolačního odporu je rozdíl v tom, že měření se provádějí pod napětím, proto je třeba dbát zvýšené pozornosti. Hodnoty provozních proudů a výkonu na DC a AC straně je nutné kontrolovat během provozu obou instalací. Na základě těchto měření ověříme účinnost invertoru a porovnáme ji s účinností deklarovanou výrobcem. Díky uložení výsledků do paměti měřiče je lze dále použít ve zkušebním protokolu. Zde bude užitečný specializovaný software Sonel Reports PLUS.
Sonel MPI-540-PV má kromě velkého množství měřicích funkcí velmi bohaté příslušenství. Obsahuje mimo jiné příslušenství určené pro testování fotovoltaických instalací: DC kleště C-PV, adaptér PVM-1 zajišťující bezpečnost a ochranu před elektrickým obloukem nebo adaptéry pro konektory MC4, běžně používané ve fotovoltaice. Tyto vlastnosti ocení zejména revizní technici provádějící přejímací měření v elektrických a fotovoltaických instalacích.

SONEL MPI 540 PV 2021 5

Tech Aid Czech Branch s.r.o.
Na Brankách 442/2, 678 01 Blansko
Tel.: +420 606 319 143
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.tacb.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl kveten 2022

ElektroPrůmysl.cz, květen 2022

Číslo je zaměřené především na konektorovou techniku a kabelovou konfekci.

Zajímavé odkazy

Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Nastavte si své Centrum preferencí a získejte třeba SMART TV Tím, že více specifikujete oblasti zájmů ve svém profilu, vás automaticky zařadíme do slosování o hodnotné ceny.

Najdete nás na Facebooku