To nejlepší pro revizní techniky - PROFITEST MASTER

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Firma Gossen Metrawatt GmbH soustavně usiluje o maximální úroveň svých přístrojů. Vývojoví pracovníci sledují průběžně návrhy nově připravovaných mezinárodních i národních předpisů a mohou tak reagovat na nové požadavky a uplatnit je při vývoji nových nebo doplnění stávajících přístrojů.

Plně také využívají zkušenosti získané od revizních techniků při používání stávajících přístrojů, určených pro revize elektrických zařízení, a usilují o to, aby jejich požadavky byly zapracovány do nových přístrojů. Stejně tak tomu bylo i u nové řady revizních přístrojů PROFITEST MASTER, která byla uvedena na trh v roce 2010 a postupně si získává oblibu u široké skupiny uživatelů. Řada PROFITEST MASTER je kolekcí 3 přístrojů, PROFITEST MTECH (umožňuje měřit impedanci smyčky za proudovým chráničem bez jeho vybavení), PROFITEST MPRO (měření uzemění pomocí kleští, bez rozpojení) a PROFITEST MXTRA (nejvyšší výbava, všechny dostupné funkce). Tato zařízení představují svými možnostmi jedny z nejkvalitnějších přístrojů na světě. Navazují tak na velmi úspěšnou tradici dnes již legendárního přístroje PROFITEST 0100.

Přístroje řady PROFITEST MASTER plně odpovídají požadavkům pro měření v elektrických zařízeních dle norem VDE, IEC a ČSN, a s vysokým komfortem obsluhy a jistotou měření se zařazují na jedno z předních míst mezi přístroji pro revizní a kontrolní činnost, které jsou pro naše revizní a kontrolní techniky k dispozici. Přístroje řady PROFITEST MASTER jsou v současné době jedněmi z mála přístrojů, kterými lze zjistit všechny, předpisy požadované, parametry ochrany odpojením, včetně aplikací s proudovými chrániči. Přístroje jsou koncipovány tak, aby je bylo možné bez dalších úprav používat pro ověřování elektrických zařízení kdekoliv ve světě, a tedy i v souladu s požadavky ČSN v České a Slovenské republice. Umožňuje to široký napěťový a frekvenční rozsah použití a v neposlední řadě i držák výměnných adaptérů, do kterého lze upevnit zkušební vidlici odpovídající zásuvkovému systému téměř libovolného státu. Výhodou je, že přístroj vyhovuje i novým požadavkům evropských předpisů, které byly již převzaty do našich předpisů řady ČSN EN 615571-1 až 10.

PROFITEST MASTER 2021 1

Základní vlastnosti

Přístroje PROFITEST MASTER lze používat ve všech sítích typu TN, IT a TT s napětím 0 až 550 V a s kmitočtem 15,4 Hz až 420 Hz. Lze s nimi provádět úplné zkoušky různých druhů proudových chráničů v souladu s požadavky ČSN a IEC. Měření s dvoupólovým adaptérem je velmi snadné a ve všech případech jsou potřeba pouze jedna, případně dvě ruce. Přístroj disponuje velkým grafickým podsvětleným displejem. Uživatel tak má k dispozici najednou celou řadu údajů, aniž by mezi nimi musel složitě přepínat. Navíc je v jakémkoli režimu možné vyvolat velmi rozsáhlou nápovědu včetně schémat zapojení přístroje při konkrétním měření a slovního vysvětlení. Na přístroji lze zvolit jazyk, a to i včetně češtiny. Většinu parametrů lze nastavit či měnit pomocí tlačítek umístěných podél displeje, což maximálně zvyšuje komfort a rychlost obsluhy. PROFITEST MASTER automaticky kontroluje v průběhu zkoušek dotykové napětí a při překročení dovolené hodnoty přístroj automaticky měření přeruší. Nízkoohmová měření jsou prováděna čtyřvodičovou metodou, a tedy bez nutnosti kompenzace měřicích šňůr, avšak s možností automatické kompenzace odporu přídavných prodlužovacích šňůr. Zabudovaná interní paměť a obousměrná komunikace s počítačem pomocí rozhraní USB umožňují rychlou výměnu dat, a to nejen při přenosu naměřených hodnot z přístroje do počítače, ale především při ukládání databáze objektů do přístroje, což maximálně usnadňuje a zrychluje následnou práci v terénu. Lze si takto připravit i několik různých projektů a při vlastním měření pak stačí jen příslušné hodnoty přiřadit odpovídajícímu objektu (proudový chránič, zásuvka, světlo…) Po skončení měření se neměřená data přenesou do počítače a následně pak i do revizního protokolu. Přístroj je napájen 8 tužkovými bateriemi. Při použití akumulátorů lze tyto nabíjet přímo v přístroji nabíječkou ze sítě nebo v autě.

PROFITEST MASTER 2021 2

Přehled měření

Přístrojem je možné provádět všechna měření a zkoušky v souladu s DIN VDE, IEC a dále i podle příslušných požadavků norem ČSN 33 2000-6. Měření napětí 0 až 550 V, měření kmitočtu 15,4 až 420 Hz, měření impedance vypínací smyčky 0,15 až 10 Ω, se současným zobrazením údaje zkratového proudu, a možností vyvolání informace o odpovídající hodnotě jistícího prvku (v A), měření vnitřní impedance sítě ve stejném rozsahu jako u impedance vypínací smyčky, měření unikajících proudů (ochranným vodičem a rozdílového proudu) klešťovým transformátorem, měření proudů klešťovým měřicím transformátorem do 120 A, případně až do 500 A, zkouška rozběhu elektroměru s použitím vnitřní zátěže v přístroji, úplné zkoušky různých typů proudových chráničů, včetně chráničů selektivních, chráničů se zpožděnou, charakteristikou (G), chráničů přenosných (do zásuvek), chráničů s hlídáním proudu procházejícího ochranným vodičem a chráničů s hlídáním napětí na ochranném vodiči a chráničů citlivých na působení pulzního proudu.
Testování chráničů se provádí plynulým nárůstem chybového proudu, se zjištěním proudu při vybavení a velikosti dotykového napětí, s přepočtem na jmenovitý proud Idn, měřením dotykového napětí 1/3 jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu (vztaženo k Idn), měřením času vybavení proudového chrániče působením jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu, měřením času vybavení proudového chrániče 1, 2 nebo 5 násobkem jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu, měřením proudu (v obou polaritách) a měřením odporu chráničového zemniče.
Dále lze přístrojem měřit impedanci vypínací smyčky za proudovým chráničem bez jeho vybavení (MTECH), zemní odpory formou měření impedance sítě, měření s pomocnou sondou a napětím sítě, klasické měření tří nebo čtyřvodičovou metodou a dvěma sondami a měření pomocí jedněch nebo dvou kleští (připravuje se). Pomocí PROFITESTu řady MASTER lze dále provádět měření napětí na zemniči nebo sondě, měření izolačního odporu 0 až 500 MΩ, při měřicím napětí 100, 250, 500 V a 1000 V, případně postupně narůstajícím napětím od 0 V, nízkoohmová měření s automatickým přepólováním v rozsahu 0 až 100 Ω proudem 200 mA, s možností vyvolání informace o odpovídající délce měřeného vedení, měření izolačního odporu podlah a stěn a izolačního odporu stanoviště, měření napětí na zemniči i na sondě.
Podrobnou technickou dokumentaci a případné další informace o přístroji lze získat u výrobce (www.gmc-instruments.de), nebo je možné kontaktovat oficiální zastoupení pro ČR, firmu GMC - měřicí technika, s.r.o., Blansko (www.gmc.cz), která přístroj na český trh dodává.

GMC – měřicí technika, s.r.o.
Fügnerova 1a, 678 01 Blansko
Tel.: +420 516 482 611
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.gmc.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku