To nejlepší pro revizní techniky - PROFITEST MASTER

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Firma Gossen Metrawatt GmbH soustavně usiluje o maximální úroveň svých přístrojů. Vývojoví pracovníci sledují průběžně návrhy nově připravovaných mezinárodních i národních předpisů a mohou tak reagovat na nové požadavky a uplatnit je při vývoji nových nebo doplnění stávajících přístrojů.

Plně také využívají zkušenosti získané od revizních techniků při používání stávajících přístrojů, určených pro revize elektrických zařízení, a usilují o to, aby jejich požadavky byly zapracovány do nových přístrojů. Stejně tak tomu bylo i u nové řady revizních přístrojů PROFITEST MASTER, která byla uvedena na trh v roce 2010 a postupně si získává oblibu u široké skupiny uživatelů. Řada PROFITEST MASTER je kolekcí 3 přístrojů, PROFITEST MTECH (umožňuje měřit impedanci smyčky za proudovým chráničem bez jeho vybavení), PROFITEST MPRO (měření uzemění pomocí kleští, bez rozpojení) a PROFITEST MXTRA (nejvyšší výbava, všechny dostupné funkce). Tato zařízení představují svými možnostmi jedny z nejkvalitnějších přístrojů na světě. Navazují tak na velmi úspěšnou tradici dnes již legendárního přístroje PROFITEST 0100.

Přístroje řady PROFITEST MASTER plně odpovídají požadavkům pro měření v elektrických zařízeních dle norem VDE, IEC a ČSN, a s vysokým komfortem obsluhy a jistotou měření se zařazují na jedno z předních míst mezi přístroji pro revizní a kontrolní činnost, které jsou pro naše revizní a kontrolní techniky k dispozici. Přístroje řady PROFITEST MASTER jsou v současné době jedněmi z mála přístrojů, kterými lze zjistit všechny, předpisy požadované, parametry ochrany odpojením, včetně aplikací s proudovými chrániči. Přístroje jsou koncipovány tak, aby je bylo možné bez dalších úprav používat pro ověřování elektrických zařízení kdekoliv ve světě, a tedy i v souladu s požadavky ČSN v České a Slovenské republice. Umožňuje to široký napěťový a frekvenční rozsah použití a v neposlední řadě i držák výměnných adaptérů, do kterého lze upevnit zkušební vidlici odpovídající zásuvkovému systému téměř libovolného státu. Výhodou je, že přístroj vyhovuje i novým požadavkům evropských předpisů, které byly již převzaty do našich předpisů řady ČSN EN 615571-1 až 10.

PROFITEST MASTER 2021 1

Základní vlastnosti

Přístroje PROFITEST MASTER lze používat ve všech sítích typu TN, IT a TT s napětím 0 až 550 V a s kmitočtem 15,4 Hz až 420 Hz. Lze s nimi provádět úplné zkoušky různých druhů proudových chráničů v souladu s požadavky ČSN a IEC. Měření s dvoupólovým adaptérem je velmi snadné a ve všech případech jsou potřeba pouze jedna, případně dvě ruce. Přístroj disponuje velkým grafickým podsvětleným displejem. Uživatel tak má k dispozici najednou celou řadu údajů, aniž by mezi nimi musel složitě přepínat. Navíc je v jakémkoli režimu možné vyvolat velmi rozsáhlou nápovědu včetně schémat zapojení přístroje při konkrétním měření a slovního vysvětlení. Na přístroji lze zvolit jazyk, a to i včetně češtiny. Většinu parametrů lze nastavit či měnit pomocí tlačítek umístěných podél displeje, což maximálně zvyšuje komfort a rychlost obsluhy. PROFITEST MASTER automaticky kontroluje v průběhu zkoušek dotykové napětí a při překročení dovolené hodnoty přístroj automaticky měření přeruší. Nízkoohmová měření jsou prováděna čtyřvodičovou metodou, a tedy bez nutnosti kompenzace měřicích šňůr, avšak s možností automatické kompenzace odporu přídavných prodlužovacích šňůr. Zabudovaná interní paměť a obousměrná komunikace s počítačem pomocí rozhraní USB umožňují rychlou výměnu dat, a to nejen při přenosu naměřených hodnot z přístroje do počítače, ale především při ukládání databáze objektů do přístroje, což maximálně usnadňuje a zrychluje následnou práci v terénu. Lze si takto připravit i několik různých projektů a při vlastním měření pak stačí jen příslušné hodnoty přiřadit odpovídajícímu objektu (proudový chránič, zásuvka, světlo…) Po skončení měření se neměřená data přenesou do počítače a následně pak i do revizního protokolu. Přístroj je napájen 8 tužkovými bateriemi. Při použití akumulátorů lze tyto nabíjet přímo v přístroji nabíječkou ze sítě nebo v autě.

PROFITEST MASTER 2021 2

Přehled měření

Přístrojem je možné provádět všechna měření a zkoušky v souladu s DIN VDE, IEC a dále i podle příslušných požadavků norem ČSN 33 2000-6. Měření napětí 0 až 550 V, měření kmitočtu 15,4 až 420 Hz, měření impedance vypínací smyčky 0,15 až 10 Ω, se současným zobrazením údaje zkratového proudu, a možností vyvolání informace o odpovídající hodnotě jistícího prvku (v A), měření vnitřní impedance sítě ve stejném rozsahu jako u impedance vypínací smyčky, měření unikajících proudů (ochranným vodičem a rozdílového proudu) klešťovým transformátorem, měření proudů klešťovým měřicím transformátorem do 120 A, případně až do 500 A, zkouška rozběhu elektroměru s použitím vnitřní zátěže v přístroji, úplné zkoušky různých typů proudových chráničů, včetně chráničů selektivních, chráničů se zpožděnou, charakteristikou (G), chráničů přenosných (do zásuvek), chráničů s hlídáním proudu procházejícího ochranným vodičem a chráničů s hlídáním napětí na ochranném vodiči a chráničů citlivých na působení pulzního proudu.
Testování chráničů se provádí plynulým nárůstem chybového proudu, se zjištěním proudu při vybavení a velikosti dotykového napětí, s přepočtem na jmenovitý proud Idn, měřením dotykového napětí 1/3 jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu (vztaženo k Idn), měřením času vybavení proudového chrániče působením jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu, měřením času vybavení proudového chrániče 1, 2 nebo 5 násobkem jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu, měřením proudu (v obou polaritách) a měřením odporu chráničového zemniče.
Dále lze přístrojem měřit impedanci vypínací smyčky za proudovým chráničem bez jeho vybavení (MTECH), zemní odpory formou měření impedance sítě, měření s pomocnou sondou a napětím sítě, klasické měření tří nebo čtyřvodičovou metodou a dvěma sondami a měření pomocí jedněch nebo dvou kleští (připravuje se). Pomocí PROFITESTu řady MASTER lze dále provádět měření napětí na zemniči nebo sondě, měření izolačního odporu 0 až 500 MΩ, při měřicím napětí 100, 250, 500 V a 1000 V, případně postupně narůstajícím napětím od 0 V, nízkoohmová měření s automatickým přepólováním v rozsahu 0 až 100 Ω proudem 200 mA, s možností vyvolání informace o odpovídající délce měřeného vedení, měření izolačního odporu podlah a stěn a izolačního odporu stanoviště, měření napětí na zemniči i na sondě.
Podrobnou technickou dokumentaci a případné další informace o přístroji lze získat u výrobce (www.gmc-instruments.de), nebo je možné kontaktovat oficiální zastoupení pro ČR, firmu GMC - měřicí technika, s.r.o., Blansko (www.gmc.cz), která přístroj na český trh dodává.

GMC – měřicí technika, s.r.o.
Fügnerova 1a, 678 01 Blansko
Tel.: +420 516 482 611
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.gmc.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2021

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2021

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.

Najdete nás na Facebooku