Hlavní vypínač u strojního zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hlavní vypínač musí být použit pro každé elektrické napájení stroje (strojů) a pro každý vestavěný elektrický napájecí zdroj.

Pokud se to požaduje (například pro práci na stroji, včetně elektrického zařízení), musí hlavní vypínač odpojit elektrické zařízení stroje od elektrického napájení.
V případě použití dvou nebo více hlavních vypínačů musí být rovněž použito ochranné blokování pro jejich správnou funkci, aby se zabránilo nebezpečnému stavu, včetně poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku.

stroj hlavni vypinac 2020 1
Jako hlavní vypínač musí být použit jeden z těchto typů:

 • a) odpínač, s pojistkami nebo bez nich, podle ČSN EN 60947-3 ed. 3, kategorie užití AC-23B nebo DC-23B;
 • b) řídicí a ochranný spínací přístroj vhodný pro bezpečné odpojení podle ČSN EN 60947-6-2 ed. 2;
 • c) jistič vhodný pro bezpečné odpojení podle ČSN EN 60947-2 ed. 4;
 • d) jakýkoliv jiný spínací přístroj odpovídající normě výrobku pro tento přístroj, který splňuje požadavky na bezpečné odpojení a vhodnou kategorii užití a/nebo specifikované požadavky na odolnost definované v normě výrobku;
 • e) zásuvkové spojení pro elektrické napájení ohebným kabelem.

Je-li hlavní vypínač jedním z typů stanovených v a) až d), musí splňovat všechny následující požadavky:

 • musí bezpečně odpojit elektrické zařízení od elektrického napájení a mít jednu polohu VYPNUTO a jednu polohu ZAPNUTO s označením „O“ a „I“;
 • musí mít viditelnou mezeru mezi kontakty nebo ukazatel polohy, který nemůže indikovat polohu VYPNUTO, dokud nejsou všechny kontakty skutečně rozpojené a nejsou splněny požadavky na funkci bezpečného odpojení;
 • musí mít ovládací prostředky;
 • musí být vybaven prostředky umožňujícími jeho zablokování v poloze VYPNUTO. Je-li hlavní vypínač takto zablokován, musí být zabráněno jak dálkovému, tak místnímu zapnutí;
 • musí odpojovat všechny živé vodiče napájecího obvodu. V případě napájecích sítí TN však nulový vodič může nebo nemusí být odpojen, s výjimkou zemí, kde je odpojení nulového vodiče povinné;
 • musí mít vypínací schopnost dostatečnou pro přerušení proudu největšího motoru v zabrzděném stavu spolu se součtem normálních provozních proudů všech ostatních motorů a ostatních zátěží. Vypočítaná vypínací schopnost může být snížena použitím ověřeného činitele rozlišnosti.

stroj hlavni vypinac 2020 2

Je-li hlavním vypínačem zásuvkové spojení, musí mít vypínací schopnost nebo být vzájemně blokován se spínacím přístrojem, který má vypínací schopnost dostatečnou pro přerušení proudu největšího motoru v zabrzděném stavu spolu se součtem normálních provozních proudů všech ostat-ních motorů a ostatních zátěží. Vypočítaná vypínací schopnost může být snížena použitím ověřeného činitele rozlišnosti. Je-li blokovaný spínací přístroj ovládaný elektricky (například stykač), musí mít vhodnou kategorii užití.
Je-li hlavním vypínačem zásuvkové spojení, musí být použit spínací přístroj s vhodnou kategorií užití pro zapínání a vypínání stroje. Toho může být dosaženo použitím výše popsaného blokovaného spínacího přístroje.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.

Najdete nás na Facebooku