Připojení pohybujících se částí stroje

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Konstrukce připojení pohybujících se částí musí vzít v úvahu předvídatelnou četnost pohybu a musí být provedena vodiči podle článků 12.2 a 12.6 normy ČSN EN 60204-1 ed. 3.

Ohebný kabel a ohebná elektroinstalační trubka musí být instalovány tak, aby se zabránilo nadměrnému ohýbání a namáhání, zejména u armatur.

Kabely, které se mohou pohybovat, musí být podepřeny tak, aby nedocházelo k mechanickému pnutí na připojovacích místech ani k žádnému ostrému ohybu. Pokud se toho dosahuje použitím smyčky, musí mít délku dostatečnou pro zajištění poloměru ohybu kabelu specifikovaného výrobcem kabelu, nebo, pokud taková specifikace neexistuje, o velikosti alespoň desetinásobku průměru kabelu.

pripojeni stroje 2020 1
Ohebné kabely strojů musí být instalovány nebo chráněny tak, aby se omezila na minimum možnost vnějšího poškození v důsledku faktorů, které zahrnují následující používání nebo potenciální nesprávné používání kabelů:

 • přejetí samotným strojem;
 • přejetí vozidly nebo jinými stroji;
 • kontakt s konstrukcí stroje během pohybů;
 • vtažení do kabelových žlabů nebo na kabelové bubny, nebo uniknutí z nich;
 • síly zrychlení a síly větru působící na závěsné systémy nebo zavěšené kabely;
 • nadměrné odírání kabelovým kolektorem;
 • vystavení nadměrnému vyzařovanému teplu.

Plášť kabelu musí být odolný proti normálnímu opotřebení, které může být způsobeno pohybem, a proti působení znečišťujících látek v okolním prostředí.
Pokud jsou kabely, které se mohou pohybovat, v blízkosti pohybujících se částí, musí být učiněna opatření pro zachování vzdálenosti mezi pohybujícími se částmi a kabely o velikosti nejméně 25 mm. Není-li tato vzdálenost možná, musí být mezi kabely a pohybující se části vloženy pevné přepážky.
Systém manipulace s kabely musí být navržen tak, aby úhly vybočení kabelů nepřekročily 5°, přičemž se zabrání kroucení kabelu při:

 • navíjení na kabelové bubny a odvíjení z nich; a
 • přibližování vodicích zařízení kabelů a jejich vzdalování.

Musí být učiněna opatření pro zajištění toho, že nejméně dva závity ohebných kabelů vždy zůstanou na bubnu.
Vodicí a nosná zařízení ohebného kabelu musí být navržena tak, aby vnitřní poloměr ohybu na všech místech ohybu kabelu nebyl menší než hodnoty uvedené v tab. 8 normy ČSN EN 60204-1 ed. 3, není-li dohodnuto jinak, se zřetelem na dovolené napínání tahem a předpokládanou únavovou životnost.
Rovný úsek mezi dvěma ohyby musí být nejméně dvacetinásobkem průměru kabelu.

pripojeni stroje 2020 2
Je-li ohebná elektroinstalační trubka umístěna vedle pohybujících se částí, musí konstrukce a nosné prostředky zabránit poškození ohebné elektroinstalační trubky při všech provozních podmínkách.
Ohebná elektroinstalační trubka nesmí být použita pro spoje vystavené rychlým nebo častým pohybům, pokud není pro tento účel speciálně navržena.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.

Najdete nás na Facebooku