Normy

ČSN 33 2000-5-53 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje