Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem a rozváděčů nízkého napětí

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V článku se budeme zaměřovat na klíčová tématem současného moderního světa - základní ochranu před úrazem elektrickým proudem a rozváděčů nízkého napětí dle normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3.

Elektrická energie se stala základní součástí našeho každodenního života, a proto je nezbytně důležité mít povědomí o bezpečnostních opatřeních, která nám pomohou chránit se před potenciálními riziky.

Základní ochrana je určena k tomu, aby poskytla ochranu před úrazem elektrickým proudem za normálních podmínek tím, že zabrání přímému dotyku nebezpečných živých částí.
Základní ochrany může být dosaženo bud příslušnými konstrukčními opatřeními přímo na rozváděči, nebo doplňujícími opatřeními, která mají být učiněna během instalace. K tomu smějí být vyžadovány informace od výrobce rozváděče.
Příkladem doplňujících opatření, která mají být učiněna, je instalace nekrytého rozváděče bez dalších úprav v místě, kde je dovolen přístup jen oprávněné osobě (oprávněným osobám).
Kde se dosahuje základní ochrany konstrukčními opatřeními, je možné zvolit jedno nebo více ochranných opatření uvedených dále. Volbu ochranného opatření musí stanovit výrobce rozváděče, pokud není specifikována v příslušné normě pro rozváděč

ochrana rozvadece 2023 3

Základní izolace zajišťovaná izolačním materiálem

Nebezpečné živé části musí být úplně pokryté izolací, která může být odstraněna pouze zničením nebo použitím nástroje.
Izolace musí být vyrobena z vhodných materiálů schopných trvale odolávat mechanickým, elektrickým a tepelným namáháním, jimž může být izolace v provozu vystavena.
Nátěry, smalty a laky samy o sobě nejsou považovány za materiály splňující požadavky na základní izolaci. To nevylučuje použití speciálně navržených izolačních povlaků, které splňují dielektrické požadavky stanovené v čl. 10.9.6 normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení.

ochrana rozvadece 2023 1b

Bariéry nebo kryty

Živé části izolované vzduchem musí být uvnitř krytů nebo za bariérami. Kryty nebo bariéry musí zajišťovat stupeň ochrany nejméně IPXXB.
Vodorovné horní plochy přístupných krytů o výšce 1,6 m nebo menší nad stanovištěm musí zajišťovat stupeň ochrany nejméně IPXXD.
Bariéry a kryty musí být pevně zajištěny na svých místech a musí mít dostatečnou stabilitu a trvanlivost, aby byly zachovány požadované stupně ochrany a dostatečné oddělení od živých částí v normálních provozních podmínkách se zřetelem na příslušné vnější vlivy. Vzdálenost mezi vodivou bariérou nebo krytem a živými částmi, které chrání, nesmí být menší než hodnoty stanovené pro vzdušné vzdálenosti v tab. 1 a povrchové cesty v tab. 2.

ochrana rozvadece 2023 2
Kde je nutné odstranit bariéry nebo otevřít kryty, nebo odstranit části krytů, musí to být možné pouze tehdy, je-li splněna jedna z podmínek a) až c).

  • a) Při použití klíče nebo nástroje, tj. jakékoliv mechanické pomůcky, pro otevření dveří, krytu nebo vyřazení blokování.
  • b) Po odpojení napájení živých částí, proti nimž bariéry nebo kryty poskytují základní ochranu. Obnovení napájení je možné pouze po výměně nebo opětném uzavření bariér nebo krytů. V sítích TN-C a TN-C-S nesmí být vodič PEL, PEM nebo PEN odpojen nebo vypnut. V sítích TN-S a TN-C-S nemusí být vodiče středního bodu a nulové vodiče odpojeny nebo vypnuty (viz ČSN 33 2000-5-53 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje). Jako příklad lze uvést: Při zablokování dveří odpojovačem, takže mohou být otevřeny pouze tehdy, když je odpojovač v poloze odpojeno a sepnutí odpojovače bez použití nástroje není možné, když jsou dveře otevřené.
  • c) Když mezilehlá bariéra zajišťující stupeň ochrany nejméně IP XXB zabraňuje dotyku živých částí, přičemž takovou bariéru je možné odstranit pouze při použití klíče nebo nástroje.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku