Velký pokrok při chránění a jištění světelných a zásuvkových okruhů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nový systém MiniaMini znamená pro šikovné elektrikáře velký pokrok při chránění a jištění světelných a zásuvkových okruhů.

Obsahuje unikátní 6 kA 1modulové jističochrániče LMF, 1modulové 1N jističe LMB, unikátní „jističové“ obloukové ochrany LMA. Celý systém dotváří propojovací lišty LMS, které slouží nejen k propojování uvedených přístrojů, ale i k jejich propojování s běžnými vypínači a chrániči Minia. Všechny přístroje MiniaMini rozpojují nejen fázový vodič, ale i N vodič.

Chránění světelných obvodů

Co uvádějí normy? ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 předepisuje v samostatných domácnostech pro AC koncové obvody napájecí svítidla doplňkovou ochranu pomocí chrániče se jmenovitým reziduálním pracovním proudem nepřekračujícím 30 mA. Dále jsou podle článku 5.2.3 v ČSN 33 2130 ed. 3, potřeba zřídit alespoň dva světelné obvody (pokud je to z provozních důvodů žádoucí, např. schodiště vysokopodlažních domů, veřejně přístupné prostory, učebny škol, …), aby při poruše na jednom světelném obvodu bylo možno zabezpečit alespoň orientační osvětlení. Navíc článek 5.2.9 v ČSN 33 2130 ed. 3 uvádí, že pokud je v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito chráničů, pak žádný chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.

jisteni obvodu 2022 1
Za 4pólový (3fázový) chránič LFE lze použít několik 1pólových jističů LTE, ale pouze jeden jistič LTE pro světelný obvod. Tato kombinace však při vypnutí chrániče LFE vlivem poruchy v jakémkoliv obvodu za ním vypne zároveň i daný světelný obvod. Navíc díky spojení N vodičů všech 1fázových vývodů z různých fází za chráničem na N můstku hrozí v případě přerušení N vodiče zničení jednofázových spotřebičů. Příčinou je zvýšené napětí na dvou spotřebičích v sérii až na hodnotu sdruženého napětí 400 V. Další otázkou je, kolik jističových vývodů může být za chráničem. V OEZ dlouhodobě doporučujeme max. 4 vývody za chránič 30 mA z důvodu rozumného nastavení poměru ceny a rizika nechtěného vypínání chrániče vlivem únikových proudů. Unikající proudy mohou být v novostavbách s novými spotřebiči poměrně nízké, mnohem horší podmínky lze naopak očekávat ve starších domech. Ale i v novostavbách mohou starší spotřebiče, zejména pračky, způsobit společně s několika spínanými zdroji (běžné unikající proudy 1-2 mA /zdroj) problém s nechtěným vypínáním chrániče 30 mA. Řešení s jedním/dvěma 4pólovými (3fázovými) chrániči LFE je sice nejlevnější, ale přináší nejvíce provozních rizik.

jisteni obvodu 2022 2
Při použití 2pólového (1fázového) chrániče LFE lze použít rovněž více 1pólových jističů LTE za chránič a také pouze jeden jistič LTE pro světelný obvod. Při vypnutí chrániče LFE vlivem poruchy na jakémkoliv obvodu za ním vypne daný světelný obvod. Pokud chceme vliv zásuvkových obvodů na světelný obvod eliminovat, použijeme za chránič jediný jistič pro světelný obvod. Máme-li v rozvodnici dostatek místa, získáme tak nejlevnější a na ostatních obvodech nezávislé jištění a chránění světelného obvodu. 2pólový chránič LFE a 1pólový jistič LTE zabírají na DIN liště šířku 3 modulů, což zejména při potřebě zejména více světelných obvodů přináší potřebu větší rozvodnice. A to může být jak prostorově, tak i finančně nevýhodné.
Úsporu místa při cca 20% nárůstu ceny získáme použitím jističochráničů. Dříve to byla úspora 1 modulu použitím 2modulového jističochrániče OLE (- 33 %), od letošního roku úspora 2 modulů (- 66 %) použitím 1modulového jističochrániče LMF. A protože se LMF prodávají za stejnou nebo nižší cenu než OLE, úspěšně je nahrazují. Instalace 1modulového LMF navíc přináší nižší ztráty a tím snížení oteplení rozvodnice v porovnání s 2modulovým jističochráničem OLE a dokonce i s 2pólovým chráničem LFE a jističem LTE. Jističochrániče LMF jsou tak optimálním řešením pro jištění a chránění světelných obvodů. Jsou to jediné 1modulové jističochrániče v ČR, které vyhovují českým/evropským normám. Vypínají bezpečně všechny poruchy v elektrických obvodech bez omezení, čímž vyhovují pro všechny instalace podle normy ČSN 33 2000-5-53 ed. 3.

jisteni obvodu 2022 3

Chránění a jištění zásuvkových obvodů

K jištění a chránění zásuvkových obvodů je samozřejmě možné také používat 1modulové jističochrániče LMF. Těchto obvodů je v instalaci mnohem více, a tak by toto řešení bylo moc drahé. Proto se používají v případě nedostatku místa, zejména v menších rozvodnicích, nebo při potřebě doplňování nových obvodů do starších rozvodnic.

jisteni obvodu 2022 4
Řešením je tedy několik jističů za chránič. OEZ doporučuje max. 4 ks jističů za 2pólový chránič – viz výše. V ČR se běžně pro zásuvkové obvody používají standardní 1pólové jističe LTE. Velmi nepříjemné však někdy bývá hledání chybného obvodu po spojení N a PE vodiče. Z důvodu spojení všech N vodičů za chráničem na společném N můstku vadný obvod zamezuje zapnutí chrániče, a tak žádný obvod nefunguje. Nejrychlejším postupem odstranění závady je odpojit všechny N vodiče z N můstku a postupně je připojovat při současném zapínání chrániče, a tak najít vadný obvod. Následně pak opravit chybu ve vadném obvodě.

jisteni obvodu 2022 5
Toto už šikovní a přemýšliví elektrikáři nemusejí absolvovat s 1N jističi LMB propojenými s 2pólovým chráničem LFE propojovací lištou LMS. Jistič LMB při vypnutí poruchy v obvodu přeruší nejen fázový vodič, ale také N vodič vadného obvodu. Většinu instalace lze tak velice rychle zprovoznit. Dalším přínosem tohoto zapojení je, že propojovací lišta LMS nahrazuje N můstek a tím vylučuje chybné zapojení N vodičů na N můstcích. Také zaručuje kvalitnější spoje N vodičů ve svorkách přístrojů (svorky jističů LMB s nazkoušeným dotahovacím momentem výrazně předčí svorky N můstků). Při montáži propojovací lišta LMS snižuje pracnost a absence N můstků zlepšuje přehlednost rozvodnice. Řešení zásuvkových obvodů jističi LMB propojenými s chrániči LFE propojovací lištou LMS výrazně zvyšuje komfort montáže a obsluhy.
Nevýhodou řešení je vyšší cena jističů LMB než cena běžných jističů LTE. To však neplatí při nákupu výhodného balení MiniaMini2-EXTRA, které nabízí 4 ks „zásuvkových“ jističů LMB zdarma. Balení obsahuje 2 ks jističochráničů LMF-10B-1N-030AC pro světelné obvody, 4 ks jističů LMB-16B-1N pro zásuvkové obvody a 1 ks propojovací lišty LMS-1N4-RCD k propojení samostatně prodávaných 2pólových chráničů LFE s jističi LMB.

jisteni obvodu 2022 6
1modulové 1N přístroje MiniaMini jsou vhodné zejména pro domovní aplikace. Je však možné je využít i jinde, např. pro jištění a chránění zásuvkových a světelných obvodů v administrativních budovách, napáječek skotu v kravíně a podobně. Přinášejí obrovskou úsporu místa, zpřehlednění rozváděčů a významné zvýšení komfortu montáže rozváděčů.
Více informací získáte v článku MiniaMini – elektrikáři nejvíce oceňují poloviční místo u jističochráničů LMF a v brožuře Systém MiniaMini.
Nyní máte výjimečnou příležitost stát se jedním ze 77 výherců v podzimní vědomostní Soutěži o 102 jističochráničů LMF, která odstartovala 9. 11. 2022 na webu www.oez.cz/aktuality/soutez-o-102-lmf.

OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad
Tel.: +420 465 672 111
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.oez.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku